GIỚi thiệu sách về luật dân sự Sửa đổi Bộ luật dân sự: Kỷ yếu tọa đàm (phần các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ)/. H.:, 2012 – ht: 436tải về 302.33 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích302.33 Kb.
  1   2   3   4   5
GIỚI THIỆU SÁCH VỀ LUẬT DÂN SỰ

1. Sửa đổi Bộ luật dân sự: Kỷ yếu tọa đàm (phần các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ)/. - H.: , 2012 – HT: 436

        72tr.: 30 cm

        Summary: Kỷ yếu ghi lại nội dung chính của phần trình bày của các chuyên gia và trao đổi thảo luận tại hội thảo làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các cơ quan và chuyên gia pháp luật của Việt Nam về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong bộ luật dân sự

        1. Hội thảo. 2. Bộ luật dân sự. 3. Nghĩa vụ.2. Sửa đổi Bộ luật dân sự: Kỷ yếu tọa đàm/. - H.: , 2012 – HT: 437

        47tr.: 30 cm

        Summary: Hội thảo bàn về vấn đề sửa đổi Bộ luật dân sự, phần hợp đồng. Các nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng, các căn cứ miễn phạt và bồi thường thiệt hại hợp đồng..

        1. Hội thảo. 2. Bộ luật dân sự.3. Tra cứu bộ luật dân sự năm (2005-2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành/. - H.: Văn hóa thông tin, 2012 – V21905; V21906

        531tr.: 28 cm

        Summary: Cuốn sách cung cấp tài liệu về tra cứu bộ luật dân sự Việt Nam năm (2005-2012) và một số văn bản hướng dẫn thi hành

        1. Bộ luật dân sự.4. Tra cứu bộ luật tố tụng dân sự năm (2004-2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành/. - H.: Văn hóa thông tin, 2012 – V21909; V21910

        508tr.: 28 cm

        Summary: Cuốn sách cung cấp tài liệu tra cứu bộ luật tố tụng dân sự năm 2004-2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành

        1. Bộ luật tố tụng dân sự. 2. Tra cứu.5. Luật dân sự Việt Nam/ Tập 2. - H.: Công an nhân dân, 2011 – V21719, V21720

        423tr.: 21 cm

        Summary: Cuốn sách trình bày về khái niệm nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, hứa thưởng và thi có giải, thực hiện công việc không có ủy quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu

        1. Luật dân sự. 2. Luật.6. Luật dân sự Việt Nam: giáo trình/ Tập 1. - H.: Công an nhân dân, 2011 – V21717, V21718

        355tr.: 21 cm

        Summary: Cuốn sách trình bày khái niệm về luật dân sự Việt Nam, quan hệ pháp luật, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, quyền sở hữu, quyền thừa kế

        1. Luật. 2. Luật dân sự.7. Mễ Lương
Hợp đồng dân sự trong pháp luật của CHXHCNVN và pháp luật của CHND Trung Hoa:Luận án tiến sĩ/ Mễ Lương;Người hướng dẫn: Đinh Văn Thanh, Bùi Đăng Hiếu. - H., 2010 – LA498

        227tr.; 24cm

        Summary: Phân tích các quy định pháp luật của từng quốc gia Việt Nam và Trung Quốc, so sánh những điểm tương đồng và khác biệt giữa pháp luật của hai quốc gia. Đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật hợp đồng Việt Nam và Trung Quốc

        1. Hợp đồng dân sự.8. Hồ Thế Hòe
"Hình sự hóa" các vi phạm luật dân sự- thực trạng và giải pháp khắc phục:Luận án tiến sĩ/ Hồ Thế Hòe;Người hướng dẫn:Trần thị Quang Vinh,Trương Quang Vinh. - H., 2010 – LA502

        200tr.; 24cm

        Summary: Đánh giá thực trạng, hậu quả tiêu cực và nguyên nhân của "hình sự hoá" vi phạm pháp luật dân sự của cơ quan tiến hành tố tụng. Trên cơ sở đó, xây dựng những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng "hình sự hoá" này

        1. Hình sự hóa.9. Kỷ yếu hội thảo sửa đổi bộ luật dân sự. - H., 2011 – HT410

        65tr.: 28 cm

        Summary: Tập hợp các tài liệu và tham luận tại hội thảo sửa đổi bộ luật dân sự

        1. Hội thảo. 2. Bộ luật dân sự.10. Đinh Ngọc Hiện
Vấn đề áp dụng một số chế định của bộ luật dân sự trong thực tiễn xét xử của tòa án/ Đinh Ngọc Hiện, Nguyễn Văn Luật.. - H., 1999 – DT233

        240tr.: 30 cm

        Summary: Đề tài viết về tổng quan thực tiễn áp dụng các chế định của pháp luật dân sự trong công tác giải quyết các loại án kiện dân sự tại Tòa án nhân dân. Thực tiễn áp dụng một số chế định của Bộ luật dân sự và những vấn đề có văn bản cần hướng dẫn

        1. Đề tài. 2. Chế định. 3. Bộ luật dân sự. 4. Tòa án.11. Phạm Hùng
Hỏi đáp và xử lý các tình huống về pháp luật dân sự/ Phạm Hùng. - H.: Lao động, 2012 – V21255; V21256

        457tr.: 27 cm


        tr.: cm

        Summary: Cuốn sách bao gồm các câu hỏi đáp về pháp luật dân sự năm 2012; xử lý các tình huống về bộ luật tố tụng dân sự, luật thi hành án dân sự. Những quy định pháp luật về quyền dân sự năm 2012


        1. Pháp luật dân sự. 2. .12. Hà Thị Mai Hiên
Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Hà Thị Mai Hiên, Trần Văn Biên. - H.: Tư pháp, 2012 – V21301; V21303

        725tr.: 24 cm


        tr.: cm

        Summary: Cuốn sách viết về những quy định chung của bộ luật tố tụng dân sự, thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm, thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm. Thủ tục giải quyết việc dân sự. Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án. Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự. Thủ tục giải quyết các vụ việc việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự


        1. Bình luận khoa học. 2. . 3. Bộ luật tố tụng dân sự.13. Bộ luật dân sự năm 2005 (Song ngữ Việt-Anh). - H.: Chính trị quốc gia, 2011 – V21142; V21143

        775tr.: 21 cm

        Summary: Cuốn sách đăng toàn văn Bộ luật dân sự năm 2005 dưới dạng song ngữ Việt-Anh

        1. Bộ luật dân sự.14. Trần Thị Huệ
Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam/ Trần Thị Huệ. - H.: Tư pháp, 2011 – V21044-V21046

        383tr.: 21 cm


        tr.: cm

        Summary: Cuốn sách viết về cơ sở lý luận về di sản thừa kế; quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành về di sản thừa kế. Thanh toán và phân tích di sản thừa kế; thực tiễn áp dụng trong việc xác định, thanh toán, phân chia di sản thừa kế và kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về di sản thừa kế


        1. Di sản thừa kế. 2. . 3. Pháp luật dân sự.15. Nguyễn Văn Cừ
Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam - chuyên ngành : luật dân sự mã số: 5.05.07/ Nguyễn Văn Cừ. - H.: , 2005 – LA166;LA391;LA392

        206tr.; cm

        Summary: Luận án gồm 3 chương: chương 1, những vấn đề lý luận về chế độ tài sản của vợ chồng.Chương 2: Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000.Chương 3: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị hoàn thiện chế độ tài sản của vợ chồng

        1. Luật hôn nhân. 2. Gia đình. 3. Luận án. 4. Luận án.16. Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành/. - H.: Chính trị quốc gia, 2010 – V20770; V20771

        775tr.; 19x27cm

        Summary:

        1. Bộ luật dân sự.17. Nguyễn Ngọc Điện
Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự/ Nguyễn Ngọc Điện. - H.: Chính trị quốc gia, 2010 – V20705; V20706

        287tr.; 13x19cm

        Summary: Cuốn sách nhằm làm rõ những đặc điểm cơ bản của các chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; Phân tích các nội dung của quyền và nghĩa vụ chủ thể, những vấn đề còn tồn tại trong khoa học pháp lý cũng như trên thực tiễn các vấn đề liên quan, các chủ thể quan hệ pháp luật dân sự

        1. Pháp luật dân sự.18. Lê Minh Sự
Bộ luật dân sự nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Lê Minh Sự. - H. Lao động, 2008 – V20255-V20259

        284tr.; 19cm

        Summary: Nội dung cuốn sách bao gồm: Nghị quyết số 45/2005/QH 11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về việc thi hành BLDS; BLDS năm 2005

        1. Luật dân sự . 2. Việt Nam.19. Cá nhân và quyền nhân thân trong bộ luật dân sự/. - H. Lao động, 2008 – V20282-V20286

        216tr.; 19cm

        Summary: Cuốn sách gồm 2 phần chính: Cá nhân và quyền nhân thân; một số quyền và nghĩa vụ dân sự khác của cá nhân

        1. Quyền nhân thân. 2. luật dân sự.20. Số chuyên đề: Sửa đổi bổ sung bộ luật dân sự phần liên quan đến quyền sở hữu tài sản và hợp đồng/. - H. , 2010 – V20073; V20074

        199tr.; 27cm

        Summary: Cuốn sách bao gồm các bài viết nghiên cứu về quá trình sửa đổi, bổ sung bộ luật dân sự- phần liên quan đến quyền sở hữu tài sản và hợp đồng

        1. Bộ luật dân sự. 2. Quyền sở hữu tài sản và hợp đồng.21. Trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự/. - H. Chính trị quốc gia, 2010 – V19979-V19981

        606tr.; 21cm

        Summary: Cuốn sách đã hệ thống các quy định pháp luật theo hướng pháp điển hoá, đã rà soát, hệ thống hoá các quy định cụ thể các văn bản dưới luật theo các chế định tương ứng của luật

        1. Vụ việc dân sự.22. Nguyễn Ngọc Điện
Nghiên cứu về tài sản trong luật dân sự Việt Nam/ Nguyễn Ngọc Điện. - TP.Hồ Chí Minh NXB Trẻ, 1999 – V19814

        410tr.; 21cm

        Summary: Cuốn sách gồm 3 phần: Phần giới thiệu: pháp luật về tài sản; Phần thứ nhất: Tài sản; Phần thứ hai: Các quyền đối với tài sản

        1. Tài sản. 2. luật dân sự.23. Giáo trình luật dân sự Việt Nam/. - H. Công an nhân dân, 2004 – V19915

        607tr.; 22cm

        Summary: Cuốn sách đã nêu lên những chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các chủ thể trong giap lưu dân sự nhằm bảo đảm sự ổn định, lành mạnh các quan hệ dân sự trong điều kiện pháp triển kinh tế hàng hoá

        1. Luật dân sự. 2. Việt Nam.24. Số chuyên đề về: Hoà giải trong thi hành án dân sự/. - H. , 2004 – V19924

        99tr.; 22cm

        Summary: Bài viết bao gồm các nội dung sau: Phần 1: Những vấn đề cơ bản về hoà giải trong thi hành án dân sự; Phần 2: Một số quy định pháp luật liên quan đến hoà giải trong thi hành án dân sự

        1. Hoà giải. 2. thi hành án dân sự.25. Nguyễn Thuý Hiền
Hỏi đáp pháp luật về giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991/ Nguyễn Thuý Hiền. - H. , 2000 – V19771

        144tr.; 20cm

        Summary: Cuốn sách bao gồm 7 chương: Chương 1: Những vấn đề chung trong việc giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991; Chương 2: Giao dịch dân sự về nhà ở giữa cá nhân với cá nhân được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991; Chương 3: Giao dịch dân sự về nhà ở giữa cá nhân với cơ quan, tổ chức; Chương 4: Phương thức trả nhà ở giữa cơ quan, tổ chức với cá nhân; Chương 5: Giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà; Chương 6: Thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà ở, xác lập quyền sở hữu nhà ở; Chương 7: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất

        1. Hỏi đáp pháp luật. 2. Giao dịch dân sự. 3. nhà ở. 4. năm 2001.26. Tăng Bình
Soạn thảo và ký kết hợp đồng giải quyết tranh chấp hợp đồng mẫu hợp đồng mới nhất dùng trong giao dịch dân sự, kinh tế, thưong mại năm 2010/ Tăng Bình. - H. Lao động, 2010 – V19626; V19627

        607tr.; 28cm

        Summary: Các biện pháp đảm bảo trong giao dịch dân sự, kinh tế; trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; những điều cần biết về vi phạm hợp đồng và các biện pháp phòng tránh rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng. Trình tự, thủ tục tiến hành khởi kiện tranh chấp hợp đồng tại tòa án. Các mẫu hợp đồng mới nhất dùng trong giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại

        1. Ký kết hợp đồng. 2. Tranh chấp hợp đồng. 3. Hợp đồng mẫu.27. Nguyễn Duy, Hoàng Anh
Kỹ Thuật soạn thảo 145 mẫu hợp đòng dân sự, kinh tế, thương mại và những biện pháp phòng tránh rủi ro khi ký kết hợp đồng và giải quyết các tranh chấp về hợp đồng/ Nguyễn Duy, Hoàng Anh. - H. Lao động, 2010 – V19608; V19609

        586tr.; 28cm

        Summary: Chỉ dẫn pháp luật về hợp đồng; đưa ra một số mẫu hợp đồng mua bán, dịch vụ, nhà đất, bất động sản, lao động, đào tạo; kỹ thuật soạn thảo, ký kết hợp đồng; hướng dẫn khởi kiện tranh chấp hợp đồng tại tòa án

        1. Mẫu hợp đồng. 2. Dân sự. 3. Kinh tế. 4. Thương mại.28. Hoàng Thế Liên
Bình luật khoa học bộ luật dân sự năm 2005/ Hoàng Thế Liên/ Tập 3. - H. Chính trị quốc gia, 2010 – V19583-V19587

        610tr.; 24cm

        Summary: Trình bày các điều khoản liên quan đến luật Dân sự năm 2005. Các phần thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, phân chia tài sản, quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Bình luật khoa học. 2. Luật dân sự năm 2005.29. Đào Thị Thu Hồng
Trách nhiệm dân sự của người vận chuyển đối với hành khách, hành lý và hàng hoá trong vận tải hàng không trên các đường bay nội địa Việt Nam/ Luận văn thạc sĩ luật học/ Đào Thi Thu Hằng. - H. , 2005 – LA305

        78tr.; 28cm

        Summary: Trình bày các vấn đề cơ bản và việc thực hiện trách nhiệm dân sự của người vận chuyển đối với hành khách, hành lý và hàng hóa trong vận tải hàng không trên các đường bay nội địa Việt Nam

        1. Luận văn. 2. Trách nhiệm dân sự. 3. Vận tải hàng không. 4. Đường bay nội địa.30. Trần Phương Thảo
Vị trí, vai trò của luật dân sự trong tố tụng dân sự/ Luận văn thạc sĩ luật học/ Trần Phương Thảo. - H. , 2004 – LA 304

        109tr.; 28cm

        Summary: Một số vấn đề về luật sư, vai trò, vị trí của luật sư trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. Thực trạng hoạt động của luật sư trong tố tụng dân sự Việt Nam và một số kiến nghị nhằm nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong tố tụng dân sự Việt Nam

        1. Luận văn. 2. Luật sư. 3. Tố tụng dân sự.31. Nguyễn Phương Thuý
Giao dịch dân sự vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu/ Luận văn thạc sĩ luật học/ Nguyễn Phương Thuý. - H. , 2008 – LA302

        113tr.; 28cm

        Summary: Khái quát về giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu; pháp luật Việt Nam hiện hành về vấn đề này. Thực trạng áp dụng pháp luật về giao dịch dân sự vô hiệu và việc giải quyết hậu quả pháp lý về giao dịch dân sự vô hiệu

        1. Luận văn. 2. Giao dịch dân sự vô hiệu.32. Nguyễn Văn Tùng
Hợp đồng mua bán nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của bộ luật dân sự năm 1995/ Luận văn thạc sĩ luật học/ Nguyễn Văn Tùng. - H. , 2005 – LA303

        78tr.; 28cm

        Summary: Nêu một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở, chủ thể, đối tượng, nội dung và hình thức của hợp đồng mua bán nhà ở. Những vướng mắc trong việc giải quyết các tranh chấp về mua bán nhà ở trên địa bàn Hà Nội và hướng hoàn thiện

        1. Luận văn. 2. Hợp đồng mua bán nhà. 3. Luật dân sự.33. Vũ Thị Lan Hương
Xác định di sản thừa kế theo di chúc theo quy định trong bộ luật dân sự năm 2005/ Luận văn thạc sĩ luật học/ Vũ Thị Lan Hương. - H. , 2007 – LA299

        134tr.; 28cm

        Summary: Khái quát về di sản thừa kế và di sản thừa kế theo di chúc, di sản thừa kế được xác định theo di chúc; thực tiễn giải quyết các tranh chấp và kiến nghị hoàn thiện những quy định hoàn thiện của pháp luật về di sản thừa kế theo di chúc

        1. Luận văn. 2. Thừa kế. 3. Di chúc. 4. Luật dân sự.34. Nguyễn Hồng Nam
Các điều luật có hiệu lực của di chúc theo quy định của bộ luật dân sự/ Luận Văn thạc sĩ luật học/ Nguyễn Hồng Nam. - H. , 2005 – LA296

        114tr.; 28cm

        Summary: Khái quát chung về di chúc, thực trạng giải quyết những tranh chấp về tính hợp pháp của di chúc và hướng hoàn thiện những quy định của pháp luật về tính hợp pháp của di chúc

        1. Luận Văn. 2. Di chúc. 3. Luật dân sự.35. Phạm Kim Anh
Trách nhiệm dân sự liên đới bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự Việt Nam/ Luận án tiến sĩ luật học/ Phạm Kim Anh. - H. , 2008 – LA314

        171tr.; 28cm

        Summary: Đưa ra khái niệm chung về trách nhiệm dân sự và trách nhiệm dân sự liên đới bồi thường thiệt hại; đều kiện phát sinh và căn cứ xác định trách nhiệm dân sự liên đới bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; thực trạng pháp luật Việt Nam về trách nhiệm dân sự liên đới bồi thường thiệt hại và hướng hoàn thiện

        1. Luận án. 2. Trách nhiệm dân sự. 3. Pháp luật dân sự.36. Nguyễn Minh Tuấn
Cơ sở lý luận và thực tiễn của những quy định chung về thừa kế trong bộ luật tố tụng dân sự/ Luận án tiến sĩ luật học/ Nguyễn Minh Tuấn. - H. , 2007 – LA312

        190tr.; 28cm

        Summary: Nêu những vấn đề lý luận, những quy định chung về thừa kế; nội dung và thực tiễn áp dụng những quy định chung về thừa kế; phương hướng và giải pháp hoàn thiện những quy định chung về thừa kế trong giai đoạn hiện nay

        1. Luận án. 2. Thừa kế. 3. Luật dân sự.37. Bùi Thị Thanh Hằng
Bảo vệ quyền con người bằng pháp luật dân sự và tố tụng dân sự/ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp đại học Quốc gia/ Bùi Thị Thanh Hằng. - H. , 2007 – DT191

        313tr.; 28cm

        Summary: Nêu lên những chủ đề liên quan đến bảo vệ quyền con người trong pháp luật dân sự như: quyền dân sự trong hệ thống quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật dân sự, quyền con người trong lĩnh vực sở hữu, hợp đồng, thừa kế

        1. Đề tài. 2. Quyền con người. 3. Pháp luật dân sự. 4. Tố tụng dân sự.38. Bùi Thị Thanh Hằng
Pháp luật dân sự trong nền kinh tế thị truờng/ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp đại học Quốc gia/ Bùi Thị Thanh Hằng. - H. , 2007 – DT190

        353tr.; 28cm

        Summary: Phân tích vấn đề tài sản và quyền sở hữu trong pháp luật dân sự. Nghĩa vụ về hợp đồng cùng 1 số vấn đề về hoàn thiện pháp luật hợp đồng dân sự, những vấn đề liên quan đến thừa kế và chuyển quyền sử dụng đất

        1. Đề tài. 2. Pháp luật dân sự. 3. Kinh tế thị trường.39. Đỗ Đức Hồng Hà
Tra cứu bộ luật Dân sự năm 2005/ Đỗ Đức Hồng Hà. - H. Lao động, 2009 – V19327; V19328

        808tr.; 24cm

        Summary: Trình bày nhiệm vụ và hiệu lực của bộ luật Dân sự, nguyên tắc cơ bản của bộ luật dân sự. Giới thiệu các quyền liên quan đến dân sự để tra cứu như: hộ gia đình, tổ hợp tác; giao dịch dân sự đại diện, thời hạn, thời hiệu, tài sản và quyền sở hữu; nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự

        1. Tra cứu. 2. Luật dân sự.40. Hoàng Thế Liên
Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005/ / Hoàng Thế Liên Tập 2. - H. Chính trị quốc gia, 2009 – V18846-V18848

        807tr.; 24cm

        Summary: Bình luận về bộ luật dân sự, bảo vệ sự an toàn pháp lý trong các quan hệ dân sự góp phần thúc đẩy sự phát triển đời sống kinh tế xã hội của đất nước 1 cách bền vững, hoàn thiện hệ thống pháp luật Viêt Nam thời ký đổi mới

        1. Khoa học. 2. Bộ luật dân sự.41. Đinh Thị Mai Phương
Pháp luật về hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại - những điểm tương đồng, khác biệt và giải pháp hoàn thiện/ Đinh Thị Mai Phương. - H. , 2005 – DT143; DT144

        250tr.; 28cm


        tr.;

        Summary: Đưa ra 1 số vấn đề chung về hợp đồng các quy định pháp luật hiện hành về hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại ở Việt Nam-những điểm tương đồng và khác biệt cùng hướng hoàn thiện pháp luật hợp đồng Việt Nam


        1. Đề tài. 2. Luật. 3. Hợp đồng dân sự. 4. Hợp đồng kinh tế. 5. Hợp đồng thương mại.42. Bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - H. Lao động 2008 – V18469-18471

        191 tr. 24 cm

        Summary: Đưa ra những quy định chung của bộ luật dân sự, cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác...tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, thừa kế, quy định chung về quyền sử dụng đất

        1. Luật dân sự. 2. Việt Nam.43. Hoàng Thế Liên
Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2005- T.1 Hoàng Thế Liên. - H. Chính trị Quốc gia 2008 – V18434-V18436

        646 tr. 24 cm

        Summary: Cuốn sách đưa ra những quy định chung về nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ luật dân sự, những nguyên tắc cơ bản, cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu> Đồng thời đưa ra những quy định về tài sản và quỳên sở hữu

        1. Bình luận khoa học. 2. Luật dân sự. 3. Việt Nam.44. Phạm Quốc Lợi
Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế và dân sự Phạm Quốc Lợi. - H. Lao động-xã hội 2008 – V18267

        738tr.; 21cm

        Summary: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn cùng những nội dung cụ thể về soạn thảo hợp đồng kinh tế và dân sự. Là tài liệu rất cần thiết cho các doanh nghiệp, tổ chức và cư dân, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên

        1. Pháp luật. 2. Hợp đồng. 3. Kinh tế. 4. Dân sự.45. Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỉ XV đến thời Pháp thuộc. - H. Chính trị Quốc gia 2008 – V18328

        384 tr. 19 cm

        Summary: Cuốn sách là công trình nghiên cứu của tập thể tác giả thuộc Viện khoa học Pháp Lý-Bộ Tư Pháp.Nội dung cuốn sách đề cập nhiều vấn đề, song chủ yếu là lịch sử và pháp luật xuyên suốt từ thời Lê cho đến thời Pháp thuộc

        1. Pháp luật . 2. Việt Nam. 3. Dân sự. 4. Pháp thuộc.46. Văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật dân sự năm 2005. - H. Chính trị Quốc gia 2008 - V18313-V18315

        448 tr. 19 cm

        Summary: Giúp bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về các văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch bảo đảm, quy định cụ thể chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trong các lĩnh vực dịch vụ kinh doanh đòi nợ, quản lý thuê bao di động trả trước

        1. Văn bản. 2. Thi hành. 3. Bộ luật dân sự.47. Quốc Huy
Mẫu soạn thảo văn bản mới trong giao dịch kinh doanh, lao động, dân sự. - H. Thống kê 2008 – V17927; V17928

        558tr.; 28cm

        Summary: Cuốn sách gồm 8 phần hướng dẫn về công tác soạn thảo văn bản, hợp đồng theo những nguyên tắc pháp lý chặt chẽ

        1. Văn bản. 2. Kinh doanh. 3. Lao động. 4. Dân sự.48. Zivilgasetzbuch sowie angrenzende Gesetze und Bestimmungen. - Berlin 1980

        223 tr.; 23 cm


        1. Bộ luật dân sự. 2. Quy định. I. Title: Bộ luật dân sự và các luật , quy định lân cận khác.

49. Beck Verlag C.H
Zivilprozebordnung 53 Verlag C.H. Beck. - Munchen 1994 – D270-D273

        2574 tr.; 23 cm


        1. Thủ tục. 2. Dân sự. I. Title: Bình luận thủ tục dân sự.

50. Beck , Verlag C.H
Zivilprozebordnung 53 Verlag C.H. Beck. - Munchen 1995 – D267-D269

        2650 tr.; 23 cm


        1. Dân sự. 2. Thủ tục. I. Title: Bình luận thủ tục dân sự.

51. Francois Collart Dutilleul
Contrats civils et commerciaux Francois Collart Dutilleul. - Dalloz 1996 – PL349

        883 tr.; 21 cm


        1. Dân sự. 2. Thương mại. I. Title: Hợp đồng dân sự thương mại.

52. Cours de droit civil Tome VIII. - Paris Le Code 1995 – PL370; PL390

        815 tr. 23 cm


        ;

        Summary:

        1. Pháp viện dân sự. 2. . I. Title: Pháp viện dân sự.

53. Traite' de droit civil La formation du contract. - Paris 1993 – PL195; PL386

        976 tr. 22 cm

        Summary:

        1. Luật dân sự. 2. . I. Title: Khái niệm về Luật dân sự.54. Malaurie
Cours de droit civil Malaurie, Aynes Tome IX Les surete's la publicite' fonciere. - Paris Maison-Blanche 1995 – PL363

        Summary:

        1. Pháp viện dân sự. 2. . I. Title: Pháp viện dân sự.
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương