GIỚi thiệu sách về luật dân sự Sửa đổi Bộ luật dân sự: Kỷ yếu tọa đàm (phần các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ)/. H.:, 2012 – ht: 436


Nghiên cứu một số di sản pháp luật dân sự từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc Đề tài cấp Bộ Nguyễn Văn Thảo chủ nhiệm. - H. 1996 – DT110tải về 302.33 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích302.33 Kb.
1   2   3   4   5

55. Nghiên cứu một số di sản pháp luật dân sự từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc Đề tài cấp Bộ Nguyễn Văn Thảo chủ nhiệm. - H. 1996 – DT110

        222 tr. 26 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách đề cập đến việc nghiên cứu một số di sản pháp luật dân sự từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc được chia thành các chương như : Những quy định pháp luật dân sự Việt Nam trong thời kỳ phong kiến ; Những di sản pháp luật Việt Nam dưới thời Lê ; Những di sản pháp luật dân sự Việt Nam dưới thời Nguyễn

        1. Di sản. 2. Pháp luật dân sự. 3. Thế kỷ XV. 4. Pháp thuộc.56. Nghiên cứu một số di sản pháp luật dân sự từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc Đề tài cấp Bộ Nguyễn Văn Thảo chủ nhiệm. - H. 1996 – DT110

        222 tr. 26 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách đề cập đến việc nghiên cứu một số di sản pháp luật dân sự từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc được chia thành các chương như : Những quy định pháp luật dân sự Việt Nam trong thời kỳ phong kiến ; Những di sản pháp luật Việt Nam dưới thời Lê ; Những di sản pháp luật dân sự Việt Nam dưới thời Nguyễn

        1. Di sản. 2. Pháp luật dân sự. 3. Thế kỷ XV. 4. Pháp thuộc.57. Dookhan, Isaac
Civil rights and political justice Dookhan, Isaac. - America ACLU 1983 – A00696

        48 tr.; 30 cm


        1. Quyền dân sự. 2. . 3. . 4. Quyền tài phán chính trị. I. Title: Quyền dân sự và quyền tài phán chính trị. II. Title: . III. Title: .

58. Barker, Lucius J
Civil libertiess and the constitution cases and commentaries Barker, Lucius J.. - 6. - America 1990 – A01543

        689 tr.; 24 cm


         tr.; cm
        1. Tự do dân sự. 2. Luật Hiến pháp. I. Title: Tự do dân sự và các vụ việc có liên quan đến luật Hiến pháp và bình luận. II. Title: .

59. Legal system and civil proceduce of the republic of China (Taiwan). - Sydney Sydney 1992 – A01490

        6 tr.; 30 cm


         tr.; cm
        1. Trung Hoa. 2. Hệ thống tư pháp. I. Title: Hệ thống tư pháp và tố tụng dân sự của Cộng hoà Trung Hoa (Đài Loan). II. Title:

60. O'Brien, David M
Constitutional law and politics O'Brien, David M. Số 2 Civil rights and civil liberties. - NewYork Norton & company 1991 – A01517; A01518

        1538 tr. 23 cm


        1. Quyền dân sự. 2. Quyền tự do. 3. Luật hiến pháp. I. Title: Luật hiến pháp và các chính sách: Quyền dân sự và tự do dân sự.

61. Deering's California codes 5000 to 6089 Business and professions code. - California Bancroft Whitney 1993 – A01598

        535 tr. 24 cm


        1. Bộ luật dân sự. 2. California. I. Title: Bộ luật dân sự của bang California.

62. Deering's California codes 193 to 817 Civil code. - California Bancroft Whitney 1990 – A01597

        722 tr. 24 cm


        1. Bộ luật dân sự. 2. California. I. Title: Bộ luật dân sự của bang California.

63. Deering's California codes 1 to 192 Civil code. - California Bancroft Whitney 1990 – A01596

        453 tr. 24 cm


        1. Luật dân sự. 2. California. I. Title: Bộ luật dân sự của bang California.

64. Pattern Jury instructions (civil cases). - America 1983 – A01561

        183 tr. 24 cm


        1. Thiệt hại. 2. Vụ án dân sự. I. Title: Hướng dẫn về thiết hại (vụ án dân sự).

65. Carrington, Paul D
Civil procedure cases and comments on the process of adjudication Carrington, Paul D.. - Boston 1983 – A01534

        1260 tr. 23 cm


        1. Tố tụng dân sự. 2. Xét xử. I. Title: Tố tụng dân sự - vụ việc - bình luận liên quan thủ tục xét xử.

66. Compactedition 1983 civil procedure. - American West publishing 1983 – A00695

        1207 tr. 23 cm


        1. Dân sự. 2. Tố tụng dân sự 1983. I. Title: Luật tố tụng dân sự.

67. Compactedition 1984 civil procedure. - American West publishing 1984 – A00694

        1097 tr. 23 cm


        1. Luật dân sự . 2. Luật tố tụng dân sự 1984. I. Title: Luật tố tụng dân sự 1984.

68. Compactedition 1984 civil code. - American West publishing 1984 – A00697

        950 tr. 23 cm


        1. Luật dân sự. 2. Luật dân sự 1984. I. Title: Luật dân sự 1984.

69. Moore, James WM
Moore's Federal Practive Federal civil Rules 1986 Moore, James WM. Part 1. - NewYork 1986 – A00096

        106 tr. 23 cm


        1. Thực tiễn. 2. Luật dân sự. I. Title: Thực tiễn và luật dân sự liên bang.

70. Parker's civil code of California. - Los Angeles Parker & San Publications 1986 – A00035

        1706 tr. 25 cm


        1. Dân sự . 2. Bộ luật dân sự. I. Title: Bộ luật dân sự của bang Califonia.

71. West California codes: Civil procedure. - America West Publishing 1984 – A00693

        1097 tr. 25 cm


        1. Dân sự . 2. Tố tụng dân sự. I. Title: Bộ luật bang California: Tố tụng dân sự.

72. Federal civil judicial procedure and Rules. - America West Publishing 1986 – A00759

        888 tr. 25 cm


        1. Luật. 2. Thủ tục. 3. Tố tụng dân sự. I. Title: Luật & thủ tục tố tụng dân sự liên bang.

73. Compactedition 1983 civil code. - West Public West publishing co. 1983 – A00659

        884 tr. 24 cm


        1. Bộ luật dân sự. I. Title: Bộ luật dân sự năm 1983.

74. Hội thảo kỷ niệm 200 năm bộ luật dân sự pháp. - H.: Nxb Hà nội, 2004 – HT298

         177tr.; 24cm

        Summary: Cuốn sách đề cập bộ luật dân sự Pháp.Công tác pháp điển hoá hiện nay tại cộng hoà Pháp.Bộ luật dân sự pháp và pháp luật châu âu.Bộ luật dân sự pháp và ảnh hưởng tới bộ luật dân sự Việt Nam

        1. Bộ luật dân sự pháp. 2. Hội thảo.75. Phan Hữu Thư
Bộ phiếu kỹ thuật kỹ năng xét xử: Dành cho các khoá đào tạo nghiệp vụ xét xử/ Phan Hữu Thư. Tập 1. Dân sự - kinh tế - lao động. - H.: Nxb , 2004 – V17167

         851tr.; 24cm

        Summary: Cuốn sách gồm các nội dung sau: Kỹ thuật xét xử của vụ án dân sự. Kỹ năng xét xử của vụ án kinh tế. Kỹ năng giải quyết các tranh chấp lao động

        1. Bộ phiếu kỹ thuật. 2. Kỹ năng xét xử.76. 219 mẫu hợp đồng dân sự. - H.: Nxb Tài chính, 2008 – V17129-V17131

         552tr.; 27cm

        Summary: Cuốn sách gồm 3 phần trình bày các mẫu văn bản ,hợp đồng trong lĩnh vực đất đai,xây dựng,nhà ở,giao dịch công chứng,chứng thực

        1. Hợp đồng dân sự.77. Một số quy định mới của pháp luật về hợp đồng dân sự, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. - H.: Nxb Tư pháp, 2007 – V17118-V17120

         873tr.; 24cm

        Summary: Tài liệu trình bày một số quy định mới nhất về hợp đồng dân sự,hợp đồng chuyển giao sử dụng đất

        1. Hợp đồng dân sự. 2. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. 3. Đất đai. 4. Quy định pháp luật.78. Nguyễn Công Bình
Bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam/ Nguyễn Công Bình. - H.: Nxb , 2006 – LA197

         212tr.; 24cm

        Summary: Luận án làm rõ những vấn đề liên quan đến đảm bảo quyền bảo vệ của đương sự trong tố tụng dân sự VN, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự qua công tác xét xử của toà án

        1. Luận án tiến sĩ. 2. Luật tố tụng dân sự Việt Nam.79. Trần Thị Huệ
Di sản thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam/ Trần Thị Huệ. - H.: Nxb , 2007 – LA201

         201tr.; 24cm

        Summary: Luận án làm rõ cơ sở lý luận về di sản thừa kế. Trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của luật thực định và di sản thừa kế, tìm hiểu thực tế áp dụng luật thực định để giải quyết các tranh chấp về di sản trong hoạt động xét xử của toà án. Và đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật dân sự VN

        1. Luận án tiến sĩ. 2. Luật dân sự Việt Nam.80. Nguyễn Minh Tuấn
Cơ sở lý luận và thực tiễn của những quy định chung về thừa kế trong bộ luật dân sự/ Nguyễn Minh Tuấn. - H.: Nxb , 2007 – LA194

         168tr.; 24cm

        Summary: Luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của những quy định chung về thừa kế. Nội dung và thực tiễn áp dụng những quy định chung về thừa kế. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện những quy định chung về thừa kế trong giai đoạn hiện nay

        1. Luận ana. 2. Thừa kế. 3. Luật dân sự.81. Lê Quang
Tìm hiểu những quy định thừa kế trong bộ luật dân sự năm 2003/ Lê Quang. - H.: Nxb Tư pháp, 2007 – V16881

         118tr.; 19cm

        Summary: Những quy định pháp luật về thừa kế trong bộ luật dân sự là những quy định tiến bộ và phù hợp với thực trạng các quan hệ thừa kế hiện nay,bảo đảm được quyền thừa kế của công dân.Nội dung cuốn sách gồm:+Những quy định chung về thừa kế.+thừa kế theo di chúc.+thừa kế theo pháp luật

        1. Luật dân sự. 2. Thừa kế.82. Nguyễn Ngọc Điệp
Hỏi đáp bộ luật dân sự/ Nguyễn Ngọc Điệp. - H.: Nxb Công an nhân dân, 2006 – V16771-V16773

         415tr.; 20cm

        Summary: Nội dung cuốn sách gồm: Hỏi đáp về các quy định chung của bộ luật dân sự, hỏi đáp về tài sản và quyền sở hữu, những quy định về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự

        1. Luật dân sự.83. Quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia tố tụng dân sự. - H.: Nxb Lao động xã hội, 2007 – V16560-V16564

         211tr.; 21cm

        Summary: Nội dung tài liệu gồm: Quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia tố tụng dân sự và một số văn bản pháp luật có liên quan

        1. Quyền công dân. 2. Nghĩa vụ công dân. 3. Tố tụng dân sự.84. Nguyễn Mạnh Bách
Luật dân sự Việt Nam: Lược khảo: Tài sản và quyền sỡ hữu quy chế đất đai và quyền sỡ hữu nhà ở/ Nguyễn Mạnh Bách. - Đồng Nai: Nxb Tổng hợp Đồng Nai, 2007 – V16427-V16431

         314tr.; 19cm

        Summary: Nội dung tài liệu gồm 2 phần.Phần 1: Tài sản và quyền sỡ hữu. Phần 2: Quy chế đất đai và quyền sỡ hữu nhà ở

        1. Luật dân sự . 2. Việt Nam.85. Số chuyên đề về thi hành án dân sự. - H.: Nxb , 2007 – V16280; V16281

         198tr.; 24cm

        Summary: Nội dung tài liệu giới thiệu một số bài viết của một số tác giả có nội dung như:pháp lệnh án dân sự năm 2004 sau 3 năm thi hành,Một số vấn đề đào tạo cử nhân luật trước yêu cầu cải cách tư pháp trong lĩnh vực thi hành dân sự;uỷ thác thi hành án và thực tiễn uỷ thác về thi hành án

        1. Án dân sự.86. Hoàng Trung Hiếu
Hướng dẫn soạn thảo văn bản hợp đồng dân sự hợp đồng lao động hợp đồng kinh tế/ Hoàng Trung Hiếu. - Tp.Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 1995 – V14454

         474tr.; 21cm

        Summary: Quyển sách gồm 3 phần. Phần 1: Hướng dẫn soạn thảo văn bản hợp đồng dân sự. Phần 2: Hướng dẫn soạn thảo văn bản hợp đồng lao động. Phần 3: hướng dẫn soạn thảo văn bản hợp đồng kinh tế

        1. Hợp đồng lao động. 2. Hợp đồng dân sự. 3. Hợp đồng kinh tế.87. Lê Thành Châu
476 mẫu soạn thảo mới nhất - Văn bản hành chính, quản lý - Hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng trong kinh doanh/ Lê Thành Châu. - H.: Nxb Thống kê, 2003 – V12386

         1289tr.; 21cm

        Summary: Nội dung cuốn sách trình bày các mẫu văn bản dùng trong các cơ quan quản lý địa phương; mẫu các loại văn bản hành văn phòng, mẫu hợp đồng dân sự, lao động, kinh tế; các mẫu hợp đồng dùng cho hoạt động ngân hàng,... để giúp bạn đọc là những nhà quản lý nhà nước, kinh doanh và cá nhân có thể nhanh chóng thực hiện được việc soạn thảo những văn bản hành chính, các loại hợp đồng kinh tế, dân sự, lao động,..

        1. Văn bản hành chính quản lý. 2. Hợp đồng kinh tế dân sự. 3. Kinh doanh.88. Ngô Văn Thâu
Một số điều cần biết trong các quyền dân sự của công dân/ Ngô Văn Thâu. - H.: Nxb Pháp lý, 1987 – V07001

         98tr.; 19cm

        Summary: Cuốn sách bao gồm 4 phần chính sau: quyền dân sự, bảo vệ quyền dân sự, những tranh chấp về dân sự thường xảy ra, tăng cường pháp chế XHCN đối với các quyền dân sự

89. Xây dựng bộ luật dân sự ở Việt Nam: Chuyên đề. - H.: Nxb Bộ tư pháp.Viện khoa học pháp lý – V06411-V06415

         133tr.; 19cm

        Summary: Cuốn sách giới thiệu những nội dung của dự thảo Bộ luật dân sự, phân tích một số giá trị pháp luật dân sự truyền thống của các triều đại phong kiến Việt Nam và một số tư liệu về pháp luật dân sự nước ngoài

        1. Pháp luật dân sự.90. Những quy định pháp luật về dân sự/ Trần Huyền Nga, Bùi Mai Lan, Nguyễn Hồng Vân. - Tp.Hồ Chí Minh: Nxb Tp.Hồ Chí Minh, 1994 – V10277-V10279; V10290

         998tr.; 24cm

        Summary: Cuốn sách chia làm 6 chuyên phần:Những chế định về cá nhân và pháp nhân, chế định hợp đồng dân sự, quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi vi phạm những quy định cụ thể mà nhà nước ban hành,..

        1. .91. Phan Đình Khánh chủ biên
Tìm hiểu các quy định: Thủ tục kiện và thi hành án kinh tế dân sự/ Phan Đình Khánh, Nguyễn Trí Hoà, Nguyễn Thị Hoài Phương. - Tp.Hồ Chí Minh: Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1994 – V06075-V06079

         313tr.; 19cm

        Summary: Cuốn sách gồm 9 chương. Chương I: Thủ tục kiện và giải quyết các vụ án kinh tế. Chương II: Các nguyên tắc hoạt động của toà án khi giải quyết các vụ án kinh tế...

92. Hoàng Thế Liên
Một số vấn đề bảo đảm thực hiện bộ luật dân sự: Đề tài cấp bộ/ Hoàng Thế Liên. - H.: Nxb Viện khoa học pháp lý, 2001 – DT56

        361 tr.; 29 cm

        Summary: Đề tài góp phần xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn thiết thực đưa Bộ luật dân sự vào cuộc sống tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh thúc đẩy sự phát triển của giao lưu dân sự

        1. Đề tài cấp bộ. 2. Bộ luật dân sự.93. Bộ tư pháp, viện nghiên cứu khoa học pháp lý
Các giải pháp chống hình sự hoá các giao dịch dân sự, kinh tế:Đề tài cấp bộ. - H.: Nxb Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, 2001 – DT55

        345 tr.; 29cm

        Summary: Đề tài gồm 4 phần.Phần1:Tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, phạm vi, phương pháp và quá trình nghiên cứu của đề tài.Phần 2:Tổng thuật kết quả nghiên cứu chính của đề tài.Phần 3:Các chuyên đề nghiên cứu của đề tài.Phần 4:Các bài tham luận trình bày tại các diễn đần chống hình sự hoá các giao dịch dân sự, kinh tế do Bộ tư pháp và phòng thương mại, công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức

        1. Đề tài cấp bộ. 2. Giao dịch dân sự.94. Trần Minh Tiến
Tra cứu bộ luật tố tụng dân sự. - H.: NxbTư pháp , 2006 – V01814; V01815

        675 tr.; 24 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách gồm 8 phần: Phần1; những quy định chung; Phần 2:Thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp sơ thẩm; Phần 3: thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm; Phần 4: Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; Phần 5: Thủ tục giải quyết việc dân sự; Phần 6; Thủ tục công nhận và cho thi hành..

        1. Luật tố tụng dân sự.95. Trần Hải Hưng
Đổi mới pháp luật về hợp đồng của bộ luật dân sự/ Trần Hải Hưng. - H.: NxbTư pháp , 2006 – V01783

        131 tr.; 20,5 cm

        Summary: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Thực trạng pháp luật về hợp đồng ở Việt Nam trước 2005 và sự cần thiết phải hoàn thiện chế định pháp luật về hợp đồng; Chương 2: Những vấn đề mới cơ bản về hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2006; Chương 3: Những giải pháp nhằm thực thi có hiệu quả các quy định về hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2005 và một số kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hợp đồng của nước ta

        1. Luật dân sự.96. Nguyễn Khắc Hiếu
Chỉ dẫn pháp luật về thi hành án dân sự / Nguyễn Khắc Hiếu,Nguyễn Thanh Thuỷ. - H.: NxbTư pháp , 2006 – V01803; V01804

        766 tr.; 27 cm

        Summary: Cuốn sách gồm 3 phần:Phần 1: Các vấn đề chung; Phần 2: Tổ chức, cán bộ; Phần 3: Nghiệp vụ thi hành án dân sự

        1. Pháp luật. 2. Thi hành án dân sự.97. Bộ luật dân sự năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành. - H.: NxbChính trị Quốc gia, 2007 – V01809-V01811

        501 tr.; 27 cm

        Summary: Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Những quy định chung; Chương 2: Họ không có lãi; Chương 3: Họ có lãi; Chương 4: Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ; Chương 5: Điều khoản thi hành

        1. Luật dân sự.98. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành. - H.: NxbChính trị quốc gia, 2006 – V01616; V01617

        562 tr.; 27 cm

        Summary: Cuốn sách gồm: Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành bộ luật này. Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Quy định chung; Phần 2: Các quy định cụ thể: Về hướng dẫn áp dụng một số quy định trong bộ luật tố tụng dân sự, về thi hành án

        1. Luật tố tụng dân sự.99. Lê Thu Hà
Bình luận khoa học một số vấn đề của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng / Lê Thu Hà. - H.: NxbTư pháp , 2006 – V01731-V01734

        447 tr.; 20,5 cm

        Summary: Cuốn sách giới thiệu khái quát những nội dung cơ bản của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan đối với Bộ luật này. Trên cơ sở so sánh với pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, bạn đọc thấy được những điểm mới, mức độ tương thích cũng như sự khác biệt của những quy định trong bộ luật tố tụng dân sự trong năm 2004. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã có sự phân tích sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn về những điểm mới trong Bộ luật tố tụng dân sự và những khó khăn, tồn tại trong thực tiễn áp dụng

        1. Luật tố tụng dân sự.100. Nguyễn Ngọc Khánh
Chế định hợp đồng trong bộ luật dân sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Khánh. - H.: NxbTư pháp , 2007 – V01745; V01746; V16612

        559 tr.; 20,5 cm

        Summary: Đây là cuốn sách đầu tiên nghiên cứu toàn diện về chế định hợp đồng theo pháp luật Việt Nam và được chia thành 4 chương: Chương 1: Khái niệm chức năng, vị trí của hợp đồng; Chương 2: Ý chí và tự do ý chí của hợp đồng; Chương 3: Giao kết thực hiện và sửa đổi, huỷ bỏ hợp đồng; Chương 4: Trách nhiệm hợp đồng

        1. Luật dân sự. 2. Việt Nam.111. The civil code of the socialist republic of Viet Nam. - H.: NxbThông tấn xã Việt Nam, 2005 – A00024

        237 tr.; 21 cm

        Summary: Bộ luật dân sự Việt Nam gồm có 7 phần với 36 chương:Phần 1:(Chương I-IX):Những quy định chung.Phần II(Chương X-XVI):Tài sản và quyền sở hữu.Phần 3(Chương XVII-XXI):Trách nhiệm dân sự và hợp đồng dân sự.Phần 4:(Chương XXII-XXV):Thừa kế.Phần 5(Chương XXVI-XXXIII):Các quy định về chuyển quyền sử dụng đéât.Phần 6(Chương XXXIV-XXXVI):Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.Phần 7:Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Bộ luật dân sự. 2. Tài sản. 3. Hợp đồng. 4. Thừa kế. 5. . 6. Sở hữu trí tuệ. I. Title: Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam.112. The civil code of the socialist republic of Viet Nam. - H.: NxbThông tấn xã Việt Nam, 2005 – A00024

        237 tr.; 21 cm

        Summary: Bộ luật dân sự Việt Nam gồm có 7 phần với 36 chương:Phần 1:(Chương I-IX):Những quy định chung.Phần II(Chương X-XVI):Tài sản và quyền sở hữu.Phần 3(Chương XVII-XXI):Trách nhiệm dân sự và hợp đồng dân sự.Phần 4:(Chương XXII-XXV):Thừa kế.Phần 5(Chương XXVI-XXXIII):Các quy định về chuyển quyền sử dụng đéât.Phần 6(Chương XXXIV-XXXVI):Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.Phần 7:Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Bộ luật dân sự. 2. Tài sản. 3. Hợp đồng. 4. Thừa kế. 5. . 6. Sở hữu trí tuệ. I. Title: Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam.113. Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật dân sự Việt Nam: Giáo trình/ Trường Đại học Luật Hà Nội. Tập 2. - H.: NxbCông an nhân dân , 2006 – V00362-V00364

        423 tr.; 20,5 cm

        Summary: Cuốn sách gồm 8 chương, nội dung đề cập đến: Các khái niệm chung về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, các hợp đồng dân sự thông dụng, hứa thưởng và thi có giải,..., các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ và quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

        1. Giáo trình. 2. Luật. 3. Dân sự. 4. Việt Nam.114. Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật dân sự Việt Nam: Giáo trình/ Trường Đại học Luật Hà Nội. Tập 1. - H.: NxbCông an nhân dân , 2006 – V00359-V00361

        355 tr.; 20,5cm

        Summary: Giáo trình gồm 5 chương: Chương 1: Khái niệm về luật dân sự Việt Nam; Chương 2: Quan hệ pháp luật dân sự; Chương 3: Giao dịch dân sự. Đại diện - thời hạn- thời hiệu. Chương 4: Tài sản và quyền sở hữu. Chương 5: Quyền thừa kế

        1. Giáo trình. 2. Luật. 3. Dân sự. 4. Việt Nam.115. Dự thảo luật đăng kí bất động sản và dự thảo nghị định về giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự: Kỉ yếu toạ đàm. - H.: NxbNhà pháp luật Việt Pháp , 2006 – HT158

        70 tr.; 29 cm

        Summary: Kỉ yếu này ghi lại nội dung hội thảo làm tài liệu nghiên cứu,tham khảo cho các cơ quan và chuyên gia pháp luật của Việt Nam tham gia toạ đàm

        1. Kỉ yếu toạ đàm. 2. Luật đăng kí bất động sản. 3. Nghị định. 4. Giao dịch bảo đảm.116. Nguyễn Minh
Hỏi đáp về các loại hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2005/ Nguyễn Minh(biên soạn). - H. 2005 – V00927; V00928

        279 tr.; 21cm

        Summary: Cuốn sách giới thiệu các câu hỏi-đáp về hợp đồng dân sự và phần phụ lục giới thiệu bộ luật dân sự

        1. Luật dân sự. 2. Hợp đồng.117. Luật nhà ở và các nghị quyết của Quốc hội về giao dịch dân sự nhà ở. - H.: NxbThống kê , 2006 – V00694-V00698

        168 tr.; 19 cm

        Summary: Cuốn sách trình bày toàn bộ Luật nhà ở năm 2005 và một số nghị quyết, thông tư của Quốc hội về giao dịch dân sự nhà ở. Trong đó Luật nhà ở gồm 8 chương: Chương 1: Những quy định chung. Chương 2: Sở hữu nhà ở. Chương 3: Phát triển nhà ở. Chương 4: Quản lý việc sử dụng nhà ở.... Chương 8: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở

        1. Luật. 2. Nghị quyết. 3. Thông tư. 4. Nhà ở.118. Lê Thị Kim Dung & Nguyễn Hữu Ước
Cẩm nang pháp luật của bị đơn trong vụ án dân sự/ Lê Thị Kim Dung & Nguyễn Hữu Ước. - H.: NxbTư pháp , 2006 – V00423-V00427

        162 tr.; 19 cm

        Summary: Cuốn sách được trình bày dưới dạng hướng dẫn những người tham gia tố tụng dân sự với tư cách là bị dơn trong một nhiệm vụ cụ thể,nhằm thực hiện cac quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, có dẫn chiếu các điều luật cụ thể để áp dụng

        1. Pháp luật. 2. Vụ án dân sự.119. Hồ Ngọc Diệp
Chứng cử và nghệ thuật chứng minh trong các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại./ Hồ Ngọc Diệp. - H.: NxbTư pháp , 2006 – V00619; V00620

        427 tr.; 27cm

        Summary: Cuốn sách cung cấp những kĩ năng đưa ra chứng cứ,vận dụng pháp luật và nghệ thuật chứng minh để bảo vvệ quyền lợi của các chủ thể trong các tranh chấp dân sự,thương mại;1 số vụ kiện dân sự,kinh doanh thương mại theo thủ tục tố tụng tại toà án và trọng tài,trong đó có nêu rõ cách thức xử lý và đưa ra lời bình súc tích đối với từng vụ kiện

        1. Vụ án dân sự. 2. Chứng cứ. 3. Kinh doanh. 4. Thương mại.120. Phạm Thị Mai
140 câu hỏi đáp pháp luật về thừa kế theo quy định của bộ luật dân sự năm 2005 và một số tình huống trong thực tiễn./ Phạm Thị Mai. - H.: NxbLao động xã hội , 2006 – V00647-V00649

        627 tr.; 20,5cm

        Summary: Cuốn sách bao gồm 2 phần: Phần 1: 140 câu hỏi-đáp pháp luật về thừa kế theo quy định của bộ luật dân sự năm 2005. Phần 2: Quy định về thừa kế trong một số lĩnh vực cụ thể

        1. Pháp luật. 2. Thừa kế.

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương