Giới thiệu học phần thực vật dưỢC – ĐỌc viết tên thuốC Đối tượng: Cao đẳng Dược Số tín chỉtải về 3.6 Mb.
Chế độ xem pdf
trang9/137
Chuyển đổi dữ liệu21.05.2023
Kích3.6 Mb.
#54724
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   137
ky-3.-thuc-vat 173 (1)

2.2.Tính từ: 
2.2.1.Đặc điểm: 
Tính từ thường đi kèm với danh từ, làm rõ nghĩa cho danh từ và phù hợp với 
danh từ về giống, số và cách. 
- Tính từ phù hợp với danh từ về giống: 
Ví dụ: 
Albus, a, um
trắng 
Sirupus albus
siro trắng 
Cera alba 
sáp trắng 
Vaselinum album 
vaselin trắng 
- Tính từ phù hợp với danh từ về số: 
Ví dụ: 
Compositus, a, um
kép 
Piluae Aloes compositae 
(nhiều) viên kép lô hội 
Tinctura opii composita 
cồn thuốc phiện kép 


18
- Tính từ phù hợp với danh từ về cách: 
Ví dụ: 
Purus, a, um
tinh khiết 
Talcum purum 
bột talc tinh khiết 
Talci puri 
của bột talc tinh khiết 
2.2.2. Từ nguyên dạng: 
- Trong từ điển Latin, tính từ được ghi ở bậc nguyên, số ít, giống đực, cách 1 
kèm theo vần tận cùng của giống cái và giống trung ở cách 1 số ít và chú thích từ loại 
bằng chữ viết tắt (adj.) 
Ví dụ : 
Destillatus, a, um (adj.) 
chưng cất 
Siccus, a, um (adj)
khô 
- Những tính từ có vần tận cùng giống đực và giống cái giống nhau, trong từ 
điển chi ghi phần tận cùng giống trung 
Ví dụ : 
Aequalis, e (adj.) 
bằng nhau 
Subtilis, e (adj.) 
mịn 
- Những tính từ không biến đổi về giống, trong từ điển chỉ ghi phần tận cùng 
cách 2 số ít sau tính từ nguyên dạng 
Ví dụ : 
Simplex, icis (adj.)
đơn giản 
Par, paris (adj.) 
bằng 
2.2.3. Áp dụng vào nghành dược: 
- Tính từ phải phù hợp với danh từ về giống, số và cách. Vì vậy tên nhãn thuốc 
và trong đơn thuốc phải xem tính từ đi kèm với danh từ nào để viết cho phù hợp. 
Ví dụ: 
Mollis, is, e(adj.) 
mềm 
Capsula mollis 
viên nang mềm 
Paraffinum molle 
parafin mềm 
Chú ý: 
- Khi một tính từ chỉ đặc điểm của một hóa chất, nó chỉ phù hợp về giống, số, 
cách với anion, còn tên cation kim loại vẫn viết ở cách 2. 
Ví dụ : 
Natrii chloridum purum 
natri clorid nguyên chất 
Natrii chloridi puri
natri clorid nguyên chất 
- Khi một tính từ chỉ đặc điểm của một dạng thuốc, nó phải phù hợp với danh từ 
chỉ dạng thuốc đó, còn danh từ chỉ tên cây hay tên nguyên liệu để chế dạng thuốc vẫn 
để ở cách 2. 
Ví dụ : 
Extractum stemonae fluidum 
cao lỏng bách bộ 
Tinctura opii simplex 
cồn thuốc phiện đơn 

tải về 3.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   137
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương