Giới thiệu học phần thực vật dưỢC – ĐỌc viết tên thuốC Đối tượng: Cao đẳng Dược Số tín chỉ


 Cách sử dụng danh từ, tính từ Latin trong ngành Dượctải về 3.6 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/137
Chuyển đổi dữ liệu21.05.2023
Kích3.6 Mb.
#54724
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   137
ky-3.-thuc-vat 173 (1)

2. Cách sử dụng danh từ, tính từ Latin trong ngành Dược 
2.1. Danh từ 
2.1.1.Đặc điểm: 
- Giống (genus). Có 3 giống: 
+ Giống đực [genus masculinum (m.)] 
Ví dụ: 
Fructus, us (m.) 
quả 
Liber, bri (m.) 
sách 
+ Giống cái [genus femininum (f.)] 
Ví dụ: 
Dies, ei (f.)
ngày 
Gutta, ae (f.)
giọt 
+ Giống trung [genus neutrum (n.)]
Ví dụ: 
Oxydum, i (n.) 
oxyd 
Genu, us (n.)
đầu gối 
- Số (numerus):
+ Số ít [singularis (sing.)] 
Ví dụ: 
Folium 
lá 
Rosa
hoa hồng 
+ Số nhiều [pluralis (pl.)] 
Ví dụ: 
Folia
nhiều lá 
Rosae
nhiều hoa hồng 
- Cách (casus.). Có 6 cách: 
+ Cách 1 (chủ cách) là cách của chủ ngữ. 
+ Cách 2 (sinh cách) chỉ sở hữu. 
+ Cách 3 (dữ cách) là cách của bổ ngữ gián tiếp. 
+ Cách 4 (đối cách) là cách của bổ ngữ trực tiếp. 
+ Cách 5 (tạo cách) chỉ sự bị động. 
+ Cách 6 (xưng cách) dùng để gọi; thường chỉ dùng trong văn học. 
Tên thuốc, thường dùng danh từ ở cách 1 và cách 2. 


17
- Loại biến cách (declinatio) có 5 loại. Muốn biết một danh từ thuộc về loại biến 
cách nào, người ta dựa vào đuôi từ của cách 2 số ít. 
2.1.2. Từ nguyên dạng: 
Trong từ điển Latin danh từ được ghi ở cách 1 số ít, kèm theo vần tận cùng cách 
2 số ít và chú thích giống của danh từ. 
Ví dụ: 
Febris, is (f.)
sốt 
Zincum, i (n.)
kẽm 
Sirupus, i (m.) 
siro 
2.1.3. Áp dụng: 
Trên một số nhãn thuốc thì tên dạng thuốc, bộ phận dùng làm thuốc của cây, tên 
muối viết ở cách 1 (C1), còn tên chất thuốc, tên cây thuốc, tên kim loại của muối phải 
viết ở cách 2 (C2). 
Ví dụ 
Tinctura 
daturae 
cồn cà độc dược 
(C1)
(C2) 
Tabellae 
aspirini 
viên nén aspirin 
(C1 số nhiều) (C2)
Natrii bromidum 
natri bromid 
(C2)
(C1) 
Kalli
iodidum 
kali iodid 
(C2)
(C1) 
Belladonnae folia
lá cây Belladon 
(C2)
(C1) 
Radix Rauwolfiae
rễ cây Ba gạc 
(C1)
(C2) 
Trong một đơn thuốc người ta thường viết “ Hãy lấy: một lượng nhất định của 
một hoá chất hay vị thuốc nào đó”. Vì vậy, hoá chất hay vị thuốc đó phải viết ở cách 2, 
còn số lượng thì viết ở cách 4. 
Ví dụ: 
Recipe: 
Kalii bromidi
2g 
Sirupi codeini 
4g 
Aquae destillatae 
30g 
Hãy lấy: 

tải về 3.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   137
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương