GIỚi thiệu công ty cổ phần thủy sản việt thắNGtải về 50.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích50.9 Kb.
#21881

Giới thiệu Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Thắng

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT THẮNG1. Mô tả doanh nghiệp

1.a. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp:

Công ty CP thuỷ sản Việt Thắng được thành lập ngày 21/11/2002

Trụ sở chính đặt tại: Khu C, KCN Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

ĐT: 067 762678

Fax: 067 762679

- Nhà máy trực thuộc:

1. Nhà máy Sa Đéc 1: Lô 4-2, khu C, KCN Sa Đéc, TX Sa Đéc, Đồng Tháp

2. Nhà máy Sa Đéc 2: Lô II-1, II-2,II-3, khu C mở rộng, KCN Sa Đéc

3. Nhà máy Lai Vung : Lô A-B KCN Sông Hậu (Chi nhánh đặt tại KCN Sông Hậu, huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

ĐT: 067 649567

Fax : 067 649569

1a(1) Sản phẩm chính của Công ty sản xuất là thức ăn thuỷ sản với hơn 15 chủng loại thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra và basa gồm 6 loại sử dụng cho các giai đoạn phát triển của các với các mã số hàng hoá như sau:

VT1. Dạng viên sử dụng cho cá có khối lương nhỏ hơn 14g/con

VT5. Dạng viên sử dụng cho cá có khối lượng 14 – 150g/con

VT6. Dạng viên sử dụng cho cá có khối lượng 150 – 300g/con

VT7. Dạng viên sử dụng cho cá có khối lượng 300 – 600g/con

VT8. Dạng viên sử dụng cho cá có khối lượng 600 – 1000g/con

VT9. Dạng viên sử dụng cho cá có khối lượng trên 1000g/con

Cơ chế giao nhận : Giao trực tiếp cho các đại lý và trang trại1.a(2) Văn hoá doanh nghiệp.

Văn hoá doanh nghiệp của Việt Thắng được đặc trưng bởi một số qui tắc ứng xử do Ban lãnh đạo đặt ra và được phát triển từ nhiệm vụ, tầm nhìn và các giá trị nhằm tạo một nền tảng để động viên các nhân viên.

Qua hơn 6 năm hoạt động, trải qua bao gian nan thử thách nhưng Việt Thắng đã tồn tại phát triển và đã khẳng định được vai trò của mình trong ngành sản xuất thức ăn hỗn hợp cho cá da trơn.

Lãnh đạo công ty luôn xác định chất lượng sản phẩm là yếu tố chứng minh lại thành công cho công ty thời gian qua. Bên cạnh đó giá trị thương hiệu là yếu tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển của công ty. Với tiêu chí lấy chất lượng làm đầu công ty luôn phấn đấu để xây dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh theo phương châm: «Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả» và cam kết cung cấp thức ăn thuỷ sản đạt chất lượng, đảm bảo không có dư lượng kháng sinh trong danh mục cấm của Bộ thuỷ sản. Thoả mãn ngày càng cao nhu cầu của khách hàng.

Trong sản xuất «An toàn để sản xuất, Sản xuất phải an toàn» là khẩu hiệu để nhắc nhở người lao động cẩn thận tránh mọi rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Xây dưng tập thể đoàn kết, người lao động tự hào làm việc cho công ty luôn ra sức phấn đấu để công ty luôn giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn thuỷ sản hỗn hợp dạng viên dành cho cá tra và basa.

Trong kinh doanh với phương châm “Hợp tác lâu dài đôi bên cùng có lợi» công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác, nhà cung ứng, nhà phân phối những cơ chế, chính sách phù hợp để tạo sự thoả mãn cho cả đôi bên.

1.a(3). Lực lượng lao động

Cơ cấu tổ chức Công ty gồm: Ban Tổng giám đốc, các Giám đốc bộ phận

- Tổng số lao động 490 người

Trong đó: + Lao động trực tiếp: 420 người

+ Lao động gián tiếp: 70 người

- Trình độ học vấn

+ Thạc sĩ: 02

+ Đại học: 68

+ Cao đẳng: 35

+ Trung cấp: 34

+ Bậc 3/7: 50

+ Dưới PTTH: 245

-Lao động chủ yếu thuộc các lĩnh vực như: Sản xuất, Tài chính kế toán, Bảo trì, Thương mại, Marketing, Kho vận, Mua hàng, Kỹ thuật, ...Công ty có thành lập tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.

Tất cả CBCNV công ty đều được đào tạo để đáp ứng tốt công việc được giao. 100% CBCNV đều được ký kết hợp đồng lao động có thời hạn và không thời hạn đúng theo quy định của nhà nước, thực hiện đầy đủ và hợp lí các chính sách như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hộ lao động hàng năm

Công ty luôn mở những khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn lao động, PCCC cho CBCNV thấu hiểu từ trước đến nay không xảy ra tai nạn lao động

1.a(4) Các thiết bị, máy móc, công nghệ chính.

Công ty gồm 3 nhà máy, 2 đặt tại KCN C Sa Đéc và 1 chi nhánh đặt tại khu công nghiệp Sông Hậu, Lái Vung, Đồng Tháp.

Nhà máy Sa Đéc 1: với 2 dây chuyền sản xuất được lắp đặt với công nghệ ép đùn với công suất thiết kế 60.000 tấn thành phẩm/năm.

Nhà máy Sa Đéc 2:với 3 dây chuyền sản xuất được lắp đặt với công nghệ ép đùn với công suất thiết kế 150.000 tấn thành phẩm/năm.

Nhà máy Lai Vung:với 3 dây chuyền sản xuất được lắp đặt với công nghệ ép đùn với công suất thiết kế 150.000 tấn thành phẩm/năm.

1.a(5) Môi trường pháp lý phải tuân thủ :

- Công ty phải tuân thủ theo những qui định nghiêm ngặt dành cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm cho cá da trơn và các qui định khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban an toàn lao động của Công ty thực hiện việc phổ biến về an toàn lao động, đào tạo về an toàn lao động cho tất cả CBCNV mới, phối hợp với các cơ quan chức năng bên ngoài tổ chức huấn luyện cho nhân viên, xây dựng các qui trình hoạt động chuẩn nhằm duy trì việc thực hiện và bảo đảm tính ổn định về chất lượng của các hoạt động như : BHLĐ, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khoẻ CBCNV qua việc tuân thủ các qui định hiện hành.

- Về sức khoẻ : Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 100 % CBCNV. Đối với CBCNV làm việc trong môi trường đặc biệt như công nhân vận hành lò hơi, cơ khí thì 6 tháng/lần. Các trường hợp khác 1 năm/lần.

- Về môi trường : Công ty xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn, lỏng, khí và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá xác nhận.

- Về an toàn lao động :

CBCNV đều tuân thủ theo các qui trình thao tác chuẩn, hướng dẫn, qui định liên quan đến vận hành máy móc thiết bị nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng và đảm bảo an toàn cho người lao động

Tại mỗi tổ, ca sản xuất đều có các qui trình và hướng dẫn công việc để công nhân ghi nhận và đề xuất ý kiến sửa chữa những hư hỏng có thể xảy ra tai nạn để Ban an toàn lao động xem xét khắc phục. Hàng tháng Ban an toàn họp kiểm tra đánh giá công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh…, ngoài ra định kỳ đoàn kiểm tra liên ngành đến Công ty kiểm tra

- Về tài chính : Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tài chính, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng qui định, không để nợ quá hạn trong các ngân hàng có quan hệ.

- Về sản phẩm : Đáp ứng các yêu cầu của Bộ Thuỷ sản là cam kết không sử dụng hoá chất cấm trong chế biến thức ăn thuỷ sản, thực hiện việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá cho tất cả sản phẩm Công ty đã sản xuất đúng qui định các yêu cầu về chất lượng và an toàn thú y của thức ăn hỗn hợp dạng viên.

- Công ty tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh thông qua tiếp thị nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ chữ tín với khách hàng.

- Tạo môi trường nội bộ trong sạch, vững mạnh chung lòng xây dựng Công ty trong những năm qua tạo hệ thống sản xuất ổn định, an toàn về tài chính1.b Các mối quan hệ của doanh nghiệp:

P.1.b(1) Cơ cấu tổ chức và hệ thống điều hành

- Cơ cấu tổ chức

+ Ban Tổng giám đốc gồm 2 thành viên thực hiện theo chế độ thủ trưởng

+ Bộ phận, nhà máy, chi nhánh gồm có Giám đốc hoặc phó giám đốc phụ trách trực tiếp có trách nhiệm báo cáo với ban Tổng giám đốc.

- Hệ thống điều hành

+ Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị (HĐQT) bầu ra phụ trách chung và trực tiếp điều hành các bộ phận như : Thương mại, Hành chính nhân sự, Kế toán, Kỹ thuật, Quản lý kho, Vận chuyển, Mua hàng, Bảo trì và Sản xuất.

- Mối quan hệ và làm việc

+ Với các bộ phận Tổng giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận quán triệt chủ trương, chính sách, định hướng, kế hoạch, nghị quyết do Hội đồng quản trị đề ra, các bộ phận có chế độ báo cáo tuần, tháng, quí, năm cho Ban lãnh đạo.

+ Với Ban kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đồng thời có nhiệm vụ thông báo cho Ban kiểm soát về chủ trương, định hướng kế hoạch hoạt động chung của HĐQT và Công ty> Ban kiểm soát và Công ty có mối quan hệ trên cơ sở phối hợp hỗ trợ lẫn nhau giúp Công ty hoạt động đúng định hướng, nguyên tắc đã đề ra

+ Với các cơ quan chức năng : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo và được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn liên quan đến chất lượng sản phẩm cho các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho Công ty trong quá trình hoạt động

+ Với các đoàn thể : Tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể hoạt động tốt

1.b(2) Khách hàng và thị trường

- Khách hàng

+ Các đại lý cấp 1 (chiếm 10 %)

+ Các trang trại chăn nuôi lớn. vừa, nhỏ (chiếm 90%)

- Thị trường

Khu vực Đồng bằng sông Cữu Long

- Các bên có quyền lợi liên quan

+ Cổ đông

+ Đối tác

+ Nhà cung ứng

- Các yêu cầu chủ yếu của khách hàng :

+ Yêu cầu về chất lượng : Chất lượng tốt nuôi cá mau lớn cho hiệu quả cao, giá thành sản phẩm tối ưu cho người nuôi, định mức chế biến cao cho nhà máy chế biến

+ Yêu cầu về giá cả : Phù hợp.

+ Yêu cầu về dịch vụ : Có chế độ hậu mãi, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi cho khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty1.b(3) Vai trò của nhà cung ứng

Do yêu cầu về chất lượng sản phẩm nên đòi hỏi các nhà cung ứng nguyên liệu phải đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Công ty, dịch vụ cung cấp ở mức cao nhất, giá cả phù hợp.

Để quản lý và kiểm soát được nguồn nguyên liệu, Công ty tiến hành đánh giá chọn lựa nhà cung cấp theo các tiêu chí đánh giá của Công ty nhằm chọn ra những nhà cung cấp tốt nhất và có uy tín.

Hiện nay Công ty có 84 nhà cung cấp

Trong đó : Nguyên liệu : 82

Bao bì : 02

Các nguyên liệu chính như bánh dầu đậu nành, bột cá phải nhập từ nước ngoài (khoảng 40%)

1.b(4) Mối quan hệ đối với nhà cung ứng và khách hàng

- Với nhà cung ứng : Với phương châm hợp tác lâu dài đôi bên cùng có lợi Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho phía đối tác như : Hội nghị khách hàng, thăm viếng khách hàng . . .

- Với khách hàng : Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật như tư vấn chăm sóc vật nuôi, tìm đầu ra cho sản phẩm của khách hàng…hàng năm có tổ chức đại hội khách hàng.

- Trao đổi thông tin với khách hàng, đối tác được thực hiện bằng điện thoại, mail, internet…2. Các thách thức đối với doanh nghiệp

2.a Môi trường cạnh tranh

2.a(1) Vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp

- Xét trong phạm vi ngành sản xuất thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá da trơn :

+ Là công ty đứng đầu về chất lượng sản phẩm

+ Sản lượng tiêu thụ, doanh số cao

+ Sản lượng của Công ty sẽ tăng cao vượt một số đối thủ do đầu tư thêm dây chuyền sản xuất vào cuối năm 2007

2.a(2) Các yếu tố chủ yếu mang lại thành công so với đối thủ cạnh tranh

- Để đứng vững trên thị trường và không ngừng phát triển Công ty đã mạnh dạn đầu tư vào xây dựng thêm dây chuyền nhằm mở rộng qui mô sản xuất, tăng sản lượng. Bên cạnh đó Công ty cam kết với khách hàng là luôn sản xuất thức ăn thuỷ sản theo phương châm

« Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả » 

+ Chất lượng sản phẩm tốt nhất

+ Giá thành cho người chăn nuôi thấp nhất

+ Định mức chế biến cho các nhà máy chế biến đông lạnh là cao nhất

+ Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng

Tuy mới đi vào hoạt động hơn 4 năm nhưng thương hiệu Việt Thắng đã thật sự đi sâu vào lòng khách hàng bởi chất lượng và hiệu quả kinh tế mang lại là tối ưu cho người chăn nuôi cũng như các nhà máy chế biến xuất khẩu cá da trơn

- Công ty có đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về kỹ thuật chăn nuôi nắm bắt được từng giai đoạn phát triển về nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi nên sản phẩm của Công ty phù hợp với từng giai đoạn phát triển đảm bảo cân đối hoàn hảo giữa năng lượng và các acid amin tiêu hoá, đặc biệt là không sử dụng các chất kháng sinh cấm của Bộ Thuỷ sản. Công ty đã chứng minh được sự vượt trội của mình về chất lượng trong thời gian qua, được đánh giá qua các trại thực nghiệm của Công ty và các trang trại qui mô lớn hiện nay trên thị trường.

2.a(3) Nguồn dữ liệu cạnh tranh và so sánh trong ngành

- Từ các đại lý của Công ty

- Từ các khách hàng là trang trại lớn trực tiếp sử dụng sản phẩm

- Chỉ số lợi nhuận, sản lượng sản xuất, doanh thu, mức thu nhập.2.b. Bối cảnh chiến lược :

- Do tình hình phát triển về lĩnh vực nuôi cá tra, basa xuất khẩu nhiều trang trại lớn ra đời nhu cầu thức ăn hiện tại không đủ cung cấp nên nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thức ăn thuỷ sản. Như vậy sẽ có 3 loại đối thủ cạnh tranh :

+ Đối thủ cạnh tranh trực tiếp (các nhà máy hiện tại)

+ Cung nhiều hơn cầu (ngày càng có nhiều nhà máy sản xuất)

+ Khách hàng của Công ty mở rông qui mô chăn nuôi do đó nhu cầu thức ăn ngày càng nhiều họ sẽ tự mở nhà máy sản xuất để vừa đáp ứng nhu chính họ và cung cấp cho nhu cầu thị trường ngày càng tăng.

- Đầu ra sản phẩm của người chăn nuôi biến động do thị trường xuất khẩu gặp trở ngại như dư lượng kháng sinh, chất lượng sản phẩm không đồng đều … và bởi rào cản kỹ thuật của nước nhập khẩu.

- Cạnh tranh về giá nguyên liệu

- Cạnh tranh với các đối thủ tầm cở trong và ngoài nước như : Proconco, Greenfeed, Cargill, CP,…2.c. Hệ thống cải tiến hoạt động

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2000 giúp Công ty tự nhìn lại quá trình hoạt động sau mỗi đợt xem xét của lãnh đạo, đánh giá nội bộ, đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận để từng bước cải tiến hệ thống quản lý.

Sản xuất thức ăn thủy sản sạch đây là vấn đề cải tiến đáng kể chất lượng ản phẩm về mọi mặt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng nuôi cá cũng như các nhà máy chế biến. Công ty đang đầu tư xây dựng lắp đặt dây chuyền mới hiện đại đáp ứng phù hợp qui trình quản lý tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000:2005

Một yếu tố chủ yếu của hệ thống cải tiến hoạt động của Việt Thắng là chu trình Lập kế hoạch- Thực hiện- Kiểm tra- Hành động (PDCA). Chu trình PDCA là một phần định hướng đối với CBCNV Công ty hỗ trợ việc học tập và việc chấp nhận với những cải tiến liên tục.2.d. Các thành tích đạt được

 • Giấy chứng nhận Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Thắng đạt danh hiệu Top 500 Thương Hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2008.

 • Giấy chứng nhận Ông Nguyễn Quang Hiền là doanh nhân tiêu biểu năm 2008 do Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam bình chọn

 • Chứng nhận HTQLCL ISO 9001:2000 của tổ chức Bureau Veritas Certification­_BVQI (Anh Quốc) năm 2007;

 • Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

 • Giải Vàng Thương hiệu Thực phẩm Việt Nam chất lượng an toàn năm 2008;

 • Giải thương sản phẩm Thương hiệu Việt Hội nhập WTO 2008;

 • Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cấp dấu hiệu chứng nhận Thương hiệu thực phẩm chất lượng an toàn;

 • Cúp vàng ISO năm 2008;

 • Thành viên VNR 500;

 • Bằng khen của Chủ tịch tỉnh tặng Cán bộ, nhân viên công ty Cổ phần Thủy sản Việt Thắng đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Khu Công nghiệp Sa Đéc.

 • UBND tỉnh Đồng Tháp khen tặng Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Thắng đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển Khu Công Nghiệp nhân kỷ niệm 10 năm thành lập 1998 – 2008

 • Tổng Giám Đốc Nguyễn Quang Hiền là doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương năm 2007

Trang /

Каталог: data -> file
file -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
file -> Transformations
file -> SỞ gd&Đt bắc ninh trưỜng thpt hàn thuyêN
file -> ĐỀ thi thử quốc gia năM 2014-2015 MÔn thi: anh văN
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những bài hát tiếng Anh buồn nhất thế giới
file -> Những câu châm ngôn Tiếng Anh hay I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you
file -> Những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you
file -> 105 thành ngữ thông dụng trong Tiếng Anh
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
file -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN

tải về 50.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương