Giải quyết chế độ mai táng phí cho người có công với cách mạng từ trầntải về 31.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích31.19 Kb.

6.Thủ tục

Giải quyết chế độ mai táng phí cho người có công với cách mạng từ trần


- Trình tự thực hiện:

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại phòng Lao động - TB&XH Cấp huyện;

Các bước thực hiện đối cơ quan nhà nước:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

- Chuyển lên phòng Lao động - TBXH

- Phòng trình Sở Lao động - TBXH ra quyết định

- Trả kết quả tại phòng Lao động - TBXH cấp huyện- Cách thức thực hiện;

Phòng Lao động - TBXH cấp huyện nhận hồ sơ và trực tiếp chi trả các đối tượng theo Quyết định của sở Lao động - TBXH

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng tử do UBND xã cấp,

- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng có chứng nhận của UBND cấp xã,

- Giấy tờ gốc của đối tượng có công chứng.

b- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


- Thời hạn giải quyết:

30 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện :

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH tỉnh Hưng yên

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng lao động - TBXH UBND cấp huyện.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Tiền trợ cấp mai táng phí

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

- Bản khai người có công với cách mạng từ trần (Mẫu số 12-TT1)

- Thông tư số: 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

Hiệu lực: 15/9/2009.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

- Thông tư số: 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;Mẫu số 12-TT1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________


BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TỪ TRẦN

Họ và tên người từ trần:......................................................................Năm sinh:…….…….

Nguyên quán:......……...............................................................................................……....

Trú quán:……………………………………………………………………………..……..

Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi: (thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…)............

Số sổ trợ cấp (nếu có):……………………………………………………………………...

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:…………………………………………………….….

Từ trần ngày……….tháng……….năm…………………………………………………….

Theo giấy khai tử số………………ngày…..…tháng……năm……..của Uỷ ban nhân dân xã (phường)………………………………………………………………………………

Trợ cấp đã nhận đến hết tháng……………năm…………Mức trợ cấp:……………………

Họ tên người nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp, phụ cấp…………………

Nguyên quán.............................................................................………………….……

Trú quán:………...……………………………………………………..…………………...

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:……………………………………….DANH SÁCH THÂN NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TUẤT TỪ TRẦN (nếu có)


TT

Họ và tên

Năm sinh

Quan hệ với người chết

Nghề nghiệp hiện tại

1

2

3

4

5


..............,ngày tháng năm …………..,ngày tháng năm

Chứng nhận UBND xã (phường) Người khai nhận trợ cấp

Chủ tịch (ký tên, ghi rõ họ tên)(ký tên, đóng dấu)
: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
BieuMauDinhKem -> Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem -> 79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
BieuMauDinhKem -> Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô
BieuMauDinhKem -> 4. Thủ tục Tiếp công dân
BieuMauDinhKem -> 118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủ
BieuMauDinhKem -> 2 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 6 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiện
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương