GIẢi phẩU & sinh lý HỆ tiêu hóa mụC tiêUtải về 0.93 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Có bốn loại mạc treo ruột: mạc treo tiểu tràng, mạc treo đại tràng ngang, mạch treo đại tràng xích ma và mạch treo ruột thừa.
(Hình ảnh mạc treo, mạc nối).1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương