Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với wb để điều chỉnh Hiệp định tín dụng dự án Tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thịtải về 6.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích6.08 Kb.
#22327

www.luatminhkhue.vn vanban.luatminhkhue.vn

CHÍNH PHỦ
********


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 1277/CP-CN
V/v điều chỉnh bổ sung vốn tiểu dự án Tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị Hà NộiHà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 


 - Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 1990/UB-KHĐT ngày 03 tháng 7 năm 2003 và số 2392/UB-KHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5037 BKH/KTĐN ngày 19 tháng 8 năm 2003) về việc điều chỉnh bổ sung vốn cho tiểu dự án Tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị Hà Nội thuộc dự án Tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Giao Uỷ ban nhân dân thành phố, trên cơ sở thống nhất với WB về nội dung đầu tư, quyết định điều chỉnh bổ sung kinh phí cho tiểu dự án Tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị Hà Nội và tổ chức thực hiện theo quy định.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với WB để điều chỉnh Hiệp định tín dụng dự án Tăng cường năng lực quản lý giao thông đô thị (khoản vay 3125)./.

 


 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn DũngLUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6162


tải về 6.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương