Giao ban ngày 16 tháng 5 năm 2016. Khoa xét nghiệmtải về 25.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích25.16 Kb.
Giao ban ngày 16 tháng 5 năm 2016.

Khoa xét nghiệm


 • Tiếp tục công tác giám sát sốt xuất huyết, sởi, bại liệt, rubella, Zika.

 • Tiếp tục triển khai công tác giám sát SARI tại bệnh viện Trung ương Huế.

  Tổng cộng

  117  Nữ

  48

  41,02564103

  41

  Nam

  69

  58,97435897

  59

  Âm tính

  12

  11,88118812

  11,9

  Chưa có kết quả

  16

  có 02 ca trả kết quả sau
  Dương tính

  89

  88,11881188

  88,1


  Tỷ lệ

  HMPV

  12

  14,45783133

  14,5

  AdV

  21

  25,30120482

  25,3

  RV

  24

  28,91566265

  28,9

  PIV1

  2

  2,409638554

  2,4

  PIV3

  14

  16,86746988

  16,9

  Cúm A/H1pdm

  15

  18,07228916

  18,1

  Cúm A/H3

  3

  3,614457831

  3,6

  Cúm B

  27

  32,53012048

  32,5
  118

  142,1686747
 • Triển khai công tác giám sát bệnh TCM tại Hương Thủy.

  Tổng cộng

  30

  Giám sát trọng điểm

  25

  Nữ

  11

  36,66667

  36,7

  Nam

  19

  63,33333

  63,3

  Đã có kết quả

  8  Chưa có kết quả

  22  Âm tính

  5

  62,5

  62,5

  Dương tính

  3

  37,5

  37,5


  Tỷ lệ

  Coxsackievirus A6

  1

  33,33333

  33,3

  Enterovirus

  2

  66,66667

  66,7

 • Trả lời kết quả giám sát nước ăn uống, sinh hoạt tại một số xã vùng ven biển.

 • Xét nghiệm và trả lời kết quả các mẫu nước giám sát của các huyện, thị xã, thành phố gửi và các mẫu nước giám sát tại huyện Phong Điền.

 • Chuẩn bj cho kiểm tra xếp hạng đơn vị.

 • Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra 9 huyện, TX, TP; vệ sinh khoa phòng và giải quyết các công việc thường ngày của khoa.

Công việc cần triển khai trong tuần tới:

 • Báo cáo cập nhật hằng tuần các kết quả xét nghiệm:

+ Giám sát SARI;

+ Giám sát bệnh Tay-Chân-Miệng trọng điểm;

+ Giám sát Cúm;

+ Giám sát nước;+ Giám sát dịch khác (phân bệnh nhân bị ỉa chảy...)

 • Chia cán bộ đi kiểm tra công tác xét nghiệm tại các huyện.

 • Thông tin cho các huyện gửi quá số lượng mẫu theo qui định.

 • Tổng vệ sinh các khoa phòng.

 • Các sổ sách xét nghiệm phải có đóng dấu giáp lai.

 • Chuẩn bị công tác kiểm tra chấm điểm xếp hạng lại của Trung tâm.

 • Trước 9/5/2016 thủ kho là Mai, từ 10/5/2016 thủ kho là Nga B

: UploadFiles -> TinTuc -> 2016
2016 -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
2016 -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016 -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
2016 -> Ủy ban bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc
2016 -> Stt tuổi của trẻ
2016 -> QuyếT ĐỊnh xử phạt VI phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại
2016 -> Phụ lục 1 ĐỀ CƯƠng yêu cầu báo cáO
2016 -> HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
2016 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương