Gọi luật sư 0904588557tải về 35.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích35.5 Kb.
#54393
don-thuan-tinh-ly-hon


http://luat247.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----
Hà Nội, ngày tháng năm 2021

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG – TP HÀ NỘI
Họ và tên người yêu cầu:…………………………………….Sinh năm………
Hộ khẩu thường trú:
Nơi cư trú hiện tại
Nơi làm việc
Số điện thoại: ; Số Fax
Họ và tên người cùng yêu cầu:…………………………………….Sinh năm………
Hộ khẩu thường trú:
Nơi cư trú hiện tại
Nơi làm việc
Số điện thoại: ; Số Fax
Đăng ký kết hôn ngày tháng năm
Tại
Sau khi cưới vợ chồng chung sống đến thì có mâu thuẫn
Nguyên nhân

Nay nguyện vọng của chúng tôi đề nghị Tòa án nhân dân Quận Hai Bà TrưngYêu cầu Tòa án công nhận sự tự nguyện thỏa thuận của chúng tôi:
* Về con chung: Chúng tôi có con chung:
1/ Tên là: Sinh ngày:
2/ Tên là: Sinh ngày:

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con chung và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:


Thu nhập bình quân của vợ:


Thu nhập bình quân của chồng:

* Về tài sản chung vợ chồng có những tài sản sau: (Khai rõ từng tài sản, giá trị)

Chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận phân chia tài sản chung như sau:* Về nhà ở chung của vợ chồng gồm có: (Khai rõ cụ thể nguồn gốc, quá trình sử dụng, nêu rõ giá trị từng nhà, đất)

Chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận phân chia về nhà ở chung (Bất động sản) khi ly hôn như sau:* Về nợ chung: Chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

* Về án phí lệ phí: Chúng tôi thỏa thuận

Nguyện vọng:


Đơn của đương sự sẽ được chuyển qua trung tâm hòa giải, yêu cầu cho biết ý kiến về việc (tích vào dòng dưới đây)
Đ ồng ý chuyển đơn qua trung tâm hòa giải
K hông đồng ý chuyển đơn qua trung tâm hòa giải

Người làm đơn yêu cầuNgười vợ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chồng
(Ký, ghi rõ họ tên)

tải về 35.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương