Giá cước chưa bao gồm thuế gtgttải về 0.77 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5
2

Angola

2
Unitel4,301.00

74,251.82

10,778.49

500

4,790.44

0

-3

Egypt

3
Vodafone

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

Vodafone EG, Clickgsm

23,400.03

83,341.24

19,099.03

500

10,629.03

0

-

x
4
MobiNil

GSM 900/ 1800

32 103; COL MOVIL; OLA

4,301.00

83,341.24

19,099.03

500

7,639.61

10Kb + 10Kb

38,047.094

Ghana

5
Zain

GSM 900/ 1800

Zain GH; 620 06; GHA 06

6,900.00

19,281.52

10,754.54

500

2,754.50

0

-6
Vodafone

GSM 900/1800

Vodafone GH, 620, 02 (Handset Display at the network selection mode)
GH 02, Vodafone GH, 620, 02 (Handset Display at the idle mode)

6,900.00

22,036.02

11,257.53

500

3,113.79

1Kb + 1Kb

1,916.18

x
5

Madagascar

7
Telma

GSM 900; UMTS 2100

Telma

39,576.10

50,299.62

7,425.18

500

3,353.31

0

-6

Mauritius

8
Orange

GSM 900
7,350.81

51,635.33

8,636.09

500

2,778.04

0

-7

Namibia

9
Leo

GSM 900/ 1800

Cell One; 64903; NA 03; NAM03

17,675.77

59,913.59

13,374.77

500

2,743.54

0

-8

Sierra Leone

10
Africell
SLE05

11,040.00

26,347.42

9,580.88

500

5,269.48

0

-9

South Africa

11
Cell C

GSM 900/ 1800

Cell C; ZA07

6,900.00

27,203.35

9,958.96

500

2,807.22

0

-10

Suriname

12
Digicel

GSM 900/ 1800

SUR DIGICEL, DIGICEL

4,301.00

47,904.40

11,976.10

500

8,383.27

0

-11

Swaziland

13
MTN

GSM 900

Swazi MTN; 653 10

4,301.00

34,555.60

8,822.71

500

4,678.71

0

-12

Tanzania

14
MIC

GSM 900/ 1800

MOBITEL-TZ; TZ-02

4,301.00

72,920.08

20,632.43

500

5,652.72

0

-15
Vodacom

GSM 900/ 1800; UMTS 1900/ 2100

Vodacom; 64004

4,301.00

78,108.12

13,772.52

500

4,862.30

0

-13

Uganda

16
Warid Telecom

GSM 900/ 1800

WARID UG

4,301.00

41,916.35

7,904.23

500

3,592.83

0

-

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương