Giá cước chưa bao gồm thuế gtgttải về 0.77 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5

CHÂU ÂU

36

/

44


1

Austria

1
Hutchison

UTRAN 1900

3; 3 AT; 23210

11,040.00

54,352.98

21,378.84

500

9,058.83

10Kb + 10Kb

241.57

x
2

Belarus

2
MTS

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

257 02,BY 02,MTS BY

20,700.00

91,796.15

6,039.22

500

3,623.53

1Kb + 1Kb

0.31

x
3

Bosnia & Herzegovina

3
HT Eronet

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

BIH 03; ERONET; BA ERONET; BIH ERONET

6,900.00

73,564.62

7,149.91

500

2,859.96

0

-4

Bulgaria

4
Vivacom

GSM 900/ 1800; UMTS 2100; WLAN 900/ 1800

vivacom; CC284 NC03; BG 03; BTC Mobile

11,040.00

100,188.83

11,187.75

500

6,679.26

100Kb + 100Kb

17,933.80

x
5

Cyprus

5
MTN

GSM 900/ 1800/ 1900; UMTS 2100

280 10, CY10, Areeba, MTN

4,301.00

68,825.98

2,965.56

500

1,781.42

0

-6
Cyta

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

CY CYTAGSM, CYTAGSM, CY GSM, CytaVoda

4,301.00

68,825.98

9,723.14

500

2,373.41

0

-6

Czech

7
Vodafone

GSM 900/1800; UTRAN 2100

Vodafone CZ; CZ-03; 230 03

4,301.00

84,060.52

12,248.82

500

6,124.41

1Kb + 1Kb

17.17

x
7

Denmark

8
Hi3G Access AB

UMTS 2100

3 SE (240 02); 3 DK (238 06); SWEDEN (240 04)

4,301.00

60,392.20

10,870.60

500

7,549.03

0

-8

Estonia

9
EMT

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

EE EMT, 248 01

8,280.00

92,971.75

8,720.75

500

5,429.55

1Kb + 1Kb

371.89

x
10
Elisa

GSM 900/ 1800; UMTS 900/ 2100

RLE, elisa EE, 24802

8,280.00

62,811.71

20,974.43

500

10,621.09

0

-9

Finland

11
AMT

GSM 900; UMTS 2100

FI AMT

4,301.00

50,699.26

6,643.14

500

1,207.84

1Kb + 1Kb

23.59

x
10

France

12
Orange

GSM 900/ 1800; UMTS 1900

Orange F

4,301.00

12,078.44

12,078.44

500

3,019.61

1Kb + 1Kb

58.88

x
11

Germany

13
T-Mobile

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

T-D1, D1, D1-Telekom, T-mobile D

8,280.00

24,156.88

16,607.86

500

6,039.22

50Kb + 10Kb

11,795.35

x
12

Iceland

14
Siminn On-waves

GSM 900/ 1800

On-Waves; 274-08

88,850.09

132,862.85

84,549.09

500

21,137.27

10Kb + 10Kb

2,211.63

x
13

Ireland

15
Hutchison 3G Ireland

UMTS 2100

3 IRL

8,280.00

90,588.31

13,588.25

500

6,039.22

10Kb + 10Kb

875.69

x
16
Vodafone

GSM 900/1800; UMTS 2100

Eircell, Vodafone IE; VODA

8,280.00

97,231.45

11,474.52

500

6,945.10

10Kb + 10Kb

3,321.57

x
14

Italy

17
H3G Spa

UMTS 1900/ 2100

3 ITA

4,301.00

60,392.20

15,098.05

500

4,529.42

1Kb + 1Kb

206.42

x
15

Latvia

18
Bite

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

Bite LV, BITE

14,490.00

55,862.79

6,643.14

500

3,925.49

10Kb + 10Kb

628.1116

Liechtenstein

19
Orange

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

Orange FL, 29502

14,490.00

68,158.64

21,849.90

500

4,891.77

0

-17

Lithuania

20
Bite

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

Bite LT, Bite Lietuva, Bite

4,301.00

87,568.70

7,850.99

500

6,945.10

10Kb + 10Kb

1,751.6218

Luxembourg

21
P&T

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

L-LUXGSM, L-P&T, L-27001

4,301.00

54,654.94

15,701.97

500

4,318.04

1Kb + 1Kb

259.69

x
19

Macedonia

22
T-Mobile

GSM 900/ 1800; UTRAN 2100

T-MOBILE MK - (old) MKD-MOBIMAK; TMO MK - (old) MOBI-M; 294 01

8,280.00

117,027.57

25,205.94

500

10,202.40

100Kb + 100Kb

36,008.48

x
20

Malta

23
GO Mobile

GSM 900/ 1800; UMTS 900/ 2100

gomobile, 278 21, M21

4,301.00

103,693.41

20,666.21

500

8,195.22

0

-24
Vodafone

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

MLT 01; 278 01; VODA M; VODAFONE MLA; TELECELL;
TELECELL MALTA (Old Mobiles)

4,301.00

89,984.38

14,192.17

500

6,341.18

0

-21

Montenegro

25
T-Mobile

GSM 900/ 1800/ 2100

T-Mobile CG (MONET), YU 04, 220 04

8,280.00

125,313.82

10,568.64

500

3,925.49

0

-26
Mtel

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

m:tel, m:tel Montenegro, 29703

8,280.00

75,490.26

10,568.64

500

4,529.42

0

-22

Netherlands

27
KPN B.V.

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

KPN (from 1998); KPN Mobile (from 1998); PTT (old name); PTT Telecom (old name)

4,301.00

89,471.05

21,560.02

500

8,152.95

25Kb + 1Kb

8,771.97

x
28
Vodafone

GSM 900/ 1800; WLAN 2100

Vodafone NL

4,301.00

100,613.41

21,560.02

500

9,330.60

75Kb + 1Kb

359,333.61

x
23

Norway

29
Network Norway

GSM 900

Mobile Norway, Network Norway, 24205

5,520.00

38,854.43

11,477.96

500

1,779.59

1Kb+1Kb

162,519.84

x
24

Poland

30
PTK Centertel (Orange)

GSM 900/ 1800; UMTS 2100/ 2400

Orange; Orange PL; Idea; PL Idea; PL 03; 260-03

6,900.00

57,775.86

8,377.89

500

3,793.76

1Kb + 1Kb

552.23

x
25

Romania

31
Vodafone

GSM 900/1800; UMTS 1900/2100

Vodafone RO

4,301.00

78,811.83

8,756.87

500

5,133.34

1Mb + 1Mb

36,537.28

x
26

Russia

32
CJSC
Far East; RUS 12 Far East; FEast; RUS 12;

15,319.01

72,575.17

11,018.01

500

2,395.22

1Kb + 1Kb

1,413.18

x
33
MTS

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

250 01, RUS 01, MTS, RUS - MTS

4,301.00

135,882.46

24,760.80

500

6,039.22

0

-34
LLC Ekaterinburg

GSM 1800

Motiv

4,301.00

93,413.58

28,742.64

500

2,395.22

0

-35
MegaFon

GSM 1800

MegaFon RUS; NORTH-WEST GSM RUS (FOR OLD HANDSETS);
MegaFon; NWGSM (OLD HANDSETS)

24,085.52

169,581.58

35,928.30

500

7,065.90

10Kb + 10Kb

1,978.45

x
27

Slovenia

36
Tusmobil
SI Tusmobil, SVN Tusmobil, Tusmobil, TUS

11,040.00

30,437.67

9,421.18

500

3,623.53

0

-37
Mobitel

GSM 900/ 1800; UMTS 2100; WLAN 2400

Mobitel; SI GSM

11,040.00

94,211.84

18,117.66

500

9,058.83

0

-28

Slovakia

38
Slovak Telekom

GSM 900/ 1800; UMTS 1900/ 2100; WLAN 2400

T-Mobile SK; 231 02; old name: EUROTEL; old name: ET SK

4,301.00

77,905.94

72,470.64

500

9,058.83

1Kb + 1kb

294.88

x
29

Spain

39
Vodafone

GSM 900/ 1800; UTRAN 2100

E-AIRTEL; E-VODAFONE; VODAFONE ES

54,261.40

73,376.53

41,308.27

500

10,689.42

10Kb + 1 Kb

2,948.84

x
30

Sweden

40
Hi3G Access AB

UMTS 2100

3 SE (240 02); 3 DK (238 06); SWEDEN (240 04)

4,301.00

60,392.20

10,870.60

500

7,549.03

0

-31

Switzerland

41
Sunrise

GSM 900/ 1800; UMTS 2100

sunrise, diAx Swiss, CH 02

11,040.00

15,311.27

19,388.94

500

7,595.67

1Kb + 1Kb

333.81

x
32

UK - Guernsey

42
Cable & Wireless

GSM 900

C&W/ Cable & Wireless, CW (SURE), UK C&W, UK 55 F, GSY TEL

4,301.00

63,593.06

15,552.65

500

5,184.22

10Kb + 10Kb

1,693.51

x
33

UK-Isle of Man

GSM 900

4,301.00

63,593.06

15,552.65

500

5,184.22

10Kb + 10Kb

1,693.51
34

UK- Jersey

GSM 850/ 1800; UMTS 2100

4,301.00

63,593.06

15,552.65

500

5,184.22

10Kb + 10Kb

1,693.51
35

UK

43
H3G UK

UMTS 2100

3 UK

4,301.00

63,593.06

15,552.65

500

5,184.22

10Kb + 10Kb

1,693.51

x
36

Ukraine

44
MTS
MTS UKR, UMC UA, UKR 01, 255 01

4,301.00

90,588.31

15,098.05

500

4,529.42

0

-

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương