For classed marine productstải về 1.47 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu13.01.2018
Kích1.47 Mb.
#35994
  1   2   3   4   5   6   7   8

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP DÙNG CHO TÀU BIỂN CN 09PHỤ LỤC 1: DANH MỤC YÊU CẦU KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI

SẢN PHẨM PHÂN CẤP

ANNEX 1: LIST OF CERTIFICATION AND INSPECTION REQUIREMENTS

FOR CLASSED MARINE PRODUCTS


TT

No.


Tên sản phẩm

Product nameHồ sơ

Document


Kiểm tra đơn vị/ lô

Unit/batch inspectionKiểu công nhận

Approval modeLưu ý

RemarksC/E

W

A

T

M

S

DA

TA

MA

1

Vật liệu kim loại - Thân tàu

Hull metal material1.1

Vật liệu tấm

Plate


X

XX

X
1.2

Vật liệu định hình

Section


X

XX

X
1.3

Vật liệu đúc

Casting


XX

XX

X
1.4

Vật liệu rèn

Forging


XX

XX

X
2

Thiết bị neo và chằng buộc

Anchoring and mooring equipment2.1

Xích neo và các bộ phận liên quan

Anchor chains and fittingXX

X

X

X

X
2.2

Neo và phụ tùng

Anchors and accessoryXX

X

X

X

X
2.3

Chặn xích

Chain stopperXX

X

X

X

O

O


2.4

Tời neo

Windlass


XX

X

X

X

O

O


2.5

Tời dây

Winch


XX

X

X

X

O

O


2.6

Cáp kéo và chằng buộc (Cáp phi kim loại và cáp thép)

Towing and mooring ropes (fiber rope and steel wire)X

X

X

X

X

(II)

2.7

Bố trí kéo sự cố

Emergency towing arrangementXX

X

X

X

O

O(I)

2.8

Bố trí điểm buộc đơn

Single point morring arrangementXX

X

X

X

O

O(I)

3

Trang thiết bị

Equipment and outfit3.1

Nắp hầm hàng

Hatch coverXX

X

X

X

O

O


3.2

Thiết bị thủy lực

Hydraulic deviceXX

X

X

X

O

O


3.3

Cửa húp lô có nắp thép, cửa sổ, cửa trời

Side scuttle and dead light, window, skylightX

X

X

XO


3.4

Kính cửa sổ

Window glass
O

XX

X

X

X

(I) - GCN công nhận quá trình sản xuất phải trình cùng với W

(I) - Works Approval Certificate to be provided for W
TT

No.


Tên sản phẩm

Product nameHồ sơ

Document


Kiểm tra đơn vị/ lô

Unit/batch inspectionKiểu công nhận

Approval modeLưu ý

RemarksC/E

W

A

T

M

S

DA

TA

MA

3.5

Móc kéo

Towing hookXX

X

X

X

X

O


3.6

Tời kéo

Towing winchXX

X

X

X

X

O


3.7

Phương tiện đo sâu

Souding installationO

XX

O

O(I) – GCN Công nhận kiểu phải được trình cùng W

(I) – Type Approval Certificate to be provided for W3.8

Cửa mũi, cửa lái và cửa mạn

Bow, stern and side doorsXXX

X

O

O


3.9

Cửa húp lô

Scuttle


XX

X

X

X

O

O


3.10

Cửa kín nước

Watertight doorXXX

X

O

O


3.11

Cửa kín thời tiết

Weathertight doorXXX

X

O

O


3.12

Phương tiện di động phục vụ cho việc tiếp cận để kiểm tra

Portable means of access for inspectionO

XX

O

O


4

Thiết bị lái và máy lái

Rudder and steering gear4.1

Bánh lái

Rudder bladeXX

X

X

X


4.2

Trục lái và chốt

Rudder stock and pinXX

XX

X
4.3

Ổ đỡ

Rudder bearingXX

XX

X
4.4

Đòn lái

Rudder tillerXX

XX

X
4.5

Bu lông nối liên kết đòn lái

Tiller connecting boltXX

XX

X
4.6

Máy lái

Steering gearXX

X

X

X

X

O


4.7

Thiết bị chỉ báo góc lái

Rudder angle indicator


XX(II) – GCN Công nhận kiểu phải được trình cùng W

(II) – Type Approval Certificate to be provided for W4.8

Trang thiết bị hoa tiêu

Pilot equipment


XX(II) – GCN Công nhận kiểu phải được trình cùng W

(II) – Type Approval Certificate to be provided for W4.9

Hệ thống điều khiển lái tự động (lái tự động)

Auto heading control system (automatic rudder)
XX

X

X

XX


TT

No.


Tên sản phẩm

Product nameHồ sơ

Document


Kiểm tra đơn vị/ lô

Unit/batch inspectionKiểu công nhận

Approval modeLưu ý

RemarksC/E

W

A

T

M

S

DA

TA

MA

5

Bơm và ống

Pumps and piping5.1

Van dùng cho hệ thống ống cấp I và II, van có đường kính từ 300 mm trở lên dùng cho hệ thống ống cấp III; van dầu hàng; van an toàn, van phòng sóng (van tự động một chiều), van thông biển, van thoát mạn và van áp suất chân không)

Valves for piping of Classes I and II, valves of 300 mm in diameter and over for piping of Class III; cargo oil valves; safety valves, storm valves, sea valves, outboard valves and pressure vacuum valves)XX

X

X

X

O

X(I)

5.2

Ống cấp I và II

Piping of Classes I and IIX

XX

X
Каталог: images -> documents
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
documents -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
documents -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 276/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 12 NĂM 2006 VỀ giá BÁN ĐIỆn thủ TƯỚng chính phủ
documents -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
documents -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
documents -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
documents -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
documents -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
documents -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2001/N§-cp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2001 Ban hµnh c¸c danh môc chÊt ma tuý vµ tiÒn chÊt

tải về 1.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương