Enzyme Glucoamylase gvhd: pgs. Ts lê Văn Việt Mẫntải về 2.96 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích2.96 Mb.
1   2   3   4   5   6

Hình 2.9: Thiết bị sấy thăng hoa liên tụcHình 2.10: Các bộ phận cơ bản của thiết bị sấy thăng hoaHình 2.11: Cấu tạo bình ngưng tụ đóng băng

1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương