English only intergovernmental negotiating committee for an international legally binding instrumenttải về 0.69 Mb.
trang7/18
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích0.69 Mb.
#39114
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
GUINEA

Mr. Conte Lansana

Ingénieur – Expert en Environnement

et Sécurite Miniers

Chef Section Installations Classeés

Point Focal National IFCS / POP

Direction Nationale Environnement

BP 1546


Conakry

Guinea


Tel: (+224) 464 850

Fax: (+224) 414 913
HUNGARY

Mr. Róbert Tóth

Councillor

Ministry for Environment

H-1011 Budapest, Fö u. 44-50

Hungary


Tel: (+36 1) 457 3300

Fax: (+36 1) 201 3056

Email: toth.robert@ktmdom2.ktm.hu

ICELAND
Dr. Halldor Thorgeirsson

Director


Office of Sustainable Development and

International Affairs

Ministry for the Environment

Vonarstraeti 4

IS-150 Reykjavik

Iceland


Tel: (+354 1) 560 9600

Fax: (+354 1) 562 4566

Email: halldor.thorgeirsson@umh.stjr.is


INDIA

Dr. V. Rajagopalan

Joint Secretary

Ministry of Environment and Forests

Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex

Lodi Road, New Delhi 110003

India

Tel: (+91 11) 436 1760Fax: (+91 11) 436 1760

Email: raja-g@mail.nic.in

Mr. Shantanu Consul

Joint Secretary

Department of Chemicals and

Petrochemicals

New Delhi 110001

India


Tel: (+91 11) 338 1573

Fax: (+91 11) 338 1573

Email: jsc.cpc@sb.nic.in


INDONESIA

Dr. Setyo Sarwanto Moersidik

Director for Substances and Hazardous

Waste Managaement

The Environmental Impact

Management Agency

Jakarta

IndonesiaTel: (+62 21) 8590 6343

Fax: (+62 21) 8590 4931


Mr. Ade Petranto

First Secretary

Mission permanente de la République

d’Indonésie auprès de l’Office des

Nations Unies et des autres organisations

Internationales à Genève

Rue de Saint-Jean 16

1203 Geneva

Switzerland

Tel: (+41 22) 338 3350

Fax: (+41 22) 345 5733

Email: mission.indonesia@ties.itu.int


Mrs. Anita Lantu-Luhulima

Third Secretary

Mission permanente de la République

d’Indonésie auprès de l’Office des

Nations Unies et des autres organisations

Internationales à Genève

Rue de Saint-Jean 16

1203 Geneva

Switzerland

Tel: (+41 22) 338 3350

Fax: (+41 22) 345 5733

Email: mission.indonesia@ties.itu.int


Mr. Purwanti Devi

Economic Department

Indonesian Embassy in Germany

Lehrterstr. 16-17

10557 Berlin

Germany

Tel: (+49 30) 4780 7230Fax: (+49 30) 4473 7142

Email: depuri@hotmail.com


Mr. Kasumbogo Untung

State Ministry of Environment

Jalan D.I. Panjaitan Street

Kebun Nanas

Jakarta 13410

Indonesia

Tel: (+62 21) 858 0107

Fax: (+62 21) 858 0101

Email: k_untung@usa.net

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Mr. Mirjafar Ghaemieh

Second Counsellor

International Organizaions

National Authority for Chemicals

Ministry of Foreign Affairs

Tehran


Islamic Republic of Iran

Tel: (+98 21) 321 2663

Fax: (+98 21) 390 0094
Mr. Hamid Haddadi

First Secretary

National Authority for Chemicals

Ministry of Foreign Affairs

Tehran

Islamic Republic of IranTel: (+98 21) 321 2621

Fax: (+98 21) 390 0094


Mr. Houshang Mozaffar Zangeneh

Chief


Department of Chemical’s Industrial

Studies


Ministry of Industry

Tehran


Islamic Republic of Iran

Tel: (+98 21) 8610 2231

Fax: (+98 21) 890 9718

ITALY

Mr. Corrado Clini

Department of Air and Noise Pollution

and Industrial Risk

Industrial Risk Section

Ministry of Environment

Director General

Rome


Italy

Tel: (+39 06) 5722 5303 / 4

Fax: (+39 06) 5722 5372
Ms. Valeria Rizzo

Department of Air and Noise Pollution

and Industrial Risk

Industrial Risk Section

Ministry of Environment

Head for International Activities

Rome

Italy


Tel: (+39 06) 5722 5306 / 7

Fax: (+39 06) 5722 5370


Mr. Giorgio Subini

Department of Air and Noise Pollution

and Industrial Risk

Industrial Risk Section

Ministry of Environment

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Italy


Tel: (+39 06) 5722 5344

Fax: (+39 06) 5722 5370


Ms. Elena De-Felip

National Institute of Health

Viale Regina Elena 299

00161 Roma

Italy

Tel: (+39 06) 4990 2077Fax: (+39 06) 4930 7139

Email: defelip@iss.it


Mr. Cristiano Piacente

Ministry of Environment

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Italy

Tel: (+39 06) 5722 5363Fax: (+39 06) 5722 5370

Ms. Maria Erinna Miglietta

Ministry of Environment

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Italy


Tel: (+39 06) 5722 5335

Fax: (+39 06) 5722 5371


Mrs. Emilia Gatto

Counselor

Dept Economic Affairs – Environment

Foreign Ministry

Piazza Farnesina

00100 Roma

Italy

Tel: (+39 06) 3691 3730Email: gatto@esteri.it

JAMAICA
Mr. Paul Whylie

Registrar

Pesticides Control Authority

2 King Street

Kingston

Jamaica


Tel: (+1 876) 967 1281

Fax: (+1 876) 967 1285

Email: pca@cwjamaica.com


JAPAN

Mr. Tetsuji Miyamoto

Official, Global Issues Division

Multilateral Cooperation Department

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

Tokyo 100-8919

Japan

Tel: (+81 3) 3581 3882Fax: (+81 3) 3592 0364
Mr. Yasuo Yanagibashi

Deputy Director

Air Pollution Control Division

Air Quality Bureau

Environment Agency of Japan

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

Tokyo 100-8975

Japan


Tel: (+81 3) 5521 8295

Fax: (+81 3) 3580 7173

Mr. Hiroyuki Sakaki

Deputy Director

Plant Protection Division

Ministry of Agriculture, Forestry and

Fisheries

1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

Tokyo 100-8950

Japan


Tel: (+81 3) 3501 3964

Fax: (+81 3) 3591 6640


Ms. Mimi Takayanagi

Chief, Water Quality Management

Division

Water Quality Bureau

Environment Agency of Japan

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

Tokyo 100-8975

Japan


Tel: (+81 3) 5521 8316

Fax: (+81 3) 3501 2717


Mr. Masayoshi Hamada

Director


Chemical Safety Office,

Basic Industries Bureau

Ministry of International Trade

and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

Tokyo 100-8901

Japan

Tel: (+81 3) 3501 0605Fax: (+81 3) 3580 6347
Mr. Hiroyuki Eguchi

First Secretary

Japanese Mission in Geneva

3, Chemin des Fins 1218 Grand-Saconnex

Geneva

SwitzerlandTel: (+41 22) 717 3111

Fax: (+41 22) 788 3811

Email: hiroyuki.eguchi@mofa.go.jp
Dr. Masaaki Hosomi

Professor, Environmental Chemical

Engineering Lab.

Tokyo University of Agriculture and

Technology

2-24-16 Nakamachi, Koganei-City

Tokyo 184-0012

Japan


Tel: (+81 3) 423 88 7070

Fax: (+81 3) 423 81 4201


Mr. Toshikazu Miyakawa

General Manager

International Department

Japan Crop Protection Association

1-5-8 Muromachi Nihonbashi Chuo-ku

Tokyo 103-0022

Japan

Tel: (+81 3) 3241 0230Fax: (+81 3) 3241 3149
Mr. Yukihiro Imanari

Environmental Consultant

EX Corporation

Heyesstr. 105

40265 Duesseldorf

Germany


Tel: (+49 211) 288 0602Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 0.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương