English only intergovernmental negotiating committee for an international legally binding instrumenttải về 0.69 Mb.
trang4/18
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích0.69 Mb.
#39114
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Ms. Karen Kraft-Sloan


Parliamentary Observer

Member of Parliament

Government of Canada

House of Commons

K1A 0A6 Ottawa, Ontario

Canada


Email: kraftk@parl.gc.ca
Mr. Rick Laliberté

Parliamentary Observer

Member of Parliament

Churchill River

House of Commons

K1A 0A6 Ottawa, Ontario

Canada

Tel: (+1 613) 995 8321Fax: (+1 613) 995 7697

Email: lalibr@parl.gc.ca
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

M. Clément Amarou

Ministère de l’Environnement, des Eaux,

Forêts, Chasses et Pêches

BP 830 Bangui

Central African Republic

Tel: (+236) 614 110 / 616 151

Fax: (+236) 615 741 / 616 151
CHAD

M. Zakaria Hoski

Ministère de l’Environnement

B P 447


N’Djamena

Chad


Tel: (+235) 523 255 / 523 891

Fax: (+235) 523 839 / 524 470
CHILE

Mrs. Nelly Marchetti

Antipollution and Standards Department

National Environment Corporation

(CONAMA)

Obispo Donoso 6

Santiago

Chile


Tel: (+56 2) 240 5656

Fax: (+56 2) 244 3436 / 244 1262

Email: nmarchetti@conama.cl
Mr. Arturo Correa

Agrarian and Livestock Department

Ministry of Agriculture

Santiago


Chile

Tel: (+56 2) 698 2244 ext. 312

Fax: (+56 2) 696 6480

Email: vinas@minagri.gob.cl


Mrs. Pamela Santibañez

Chemical Substances Programmes

Environmental Health Department

Ministry of Health

Santiago

Chile


Tel: (+56 2) 664 1244

Fax: (+56 2) 639 7110

Email: spamela@netline.cl
Mrs. Rosario Santander

Environmental Department

Ministry of Foreign Affairs

Santiago


Chile

Tel: (+56 2) 679 4384

Fax: (+56 2) 673 2152

Email: dima@minrel.cl


Mr. José Fernandez

Chargé d’Affaires

Embassy of Chile

53173 Bonn

Germany

Tel: (+49 228) 955 840Fax: (+49 228) 955 8440


CHINA
Mr. Yue Ruisheng

Director


Division of International Organizations

Department of International Cooperation

State Environmental Protection

Administration (SEPA)

115 Xizhimenei, Nanxiaojic

Beijing 100035

China

Tel: (+86 10) 6615 1933Fax: (+86 10) 6615 1762
Ms. Ji Wang

Director


Division of Solid Wastes

and Toxic Chemicals

Department of Pollution Control

State Environmental Protection

Administration (SEPA)

115 Xizhimenei, Nanxiaojic

Beijing 100035

China


Tel: (+86 10) 6615 4547

Fax: (+86 10) 6615 1778(62)


Mr. Zhang Wen Jun

Director of Information Division

The Institute for the Control of

Agrochemicals

Ministry of Agriculture

Maizidian St. Chaoyanga District

Beijing 100026

China


Tel: (+86 10) 6419 4091

Fax: (+86 10) 6502 5929

Email: jimzhang@agri.gov.cl
Ms. Peipei Yao

Researcher

Ministry of Health

29 Nan Wei Road

Beijing 100050

China


Tel: (+86 10) 6315 3319

Fax: (+86 10) 6301 4323

Mr. Yingxin Gao

Director


Chemical Registration Center of State

Environmental Protection

Administration (SEPA)

Beiyuan


Beijing 100012

China


Tel: (+86 10) 8491 5167

Fax: (+86 10) 8491 3897

Email: gaoyx@crc.sepa.org.cn
Mr. Jianhong Meng

Second Secretary

Department of Treaty and Law

Ministry of Foreign Affairs

Beijing 100701

China


Tel: (+86 10) 6596 3252

Fax: (+86 10) 6596 3209
COLOMBIA

Mrs. Maria Cristina Cardenas-Fischer

Asesor de la Dirección General de

Organismos Multilaterales

Ministerio de Relaciones Exteriores

Palacio de San Carlos

Calle 10 No. 5-51

Bogotá


Colombia

Tel: (+571) 281 5977

Fax: (+571) 334 5640
Mrs. Jimena Nieto Carrasco

Adviser, International Affairs Office

Ministry of the Environment

Bogotá


Colombia

Tel (+571) 288 9860

Fax: (+571) 288 6954

Email: Jnieto@minambiente.gov.co
COMOROS

Mr. Mohamed Yahaiya

Ministère de l’Environnement

B.P. 1024

Moroni

Comoros


Tel: (+269) 736 910 / 732 939

Fax: (+269) 732 222CONGO

Mr. Jonas Ossere-Okandze

Chef de service de l’environnement

Industriel à la direction générale de

Environnement

Ministère de l’industrie, miniere et de

l’environnement.

BP 958 Brazzaville

Congo

Tel: (+242) 51 17 90Fax: (+242) 81 0330


COTE D’IVOIRE

M. Dakouri Raphael Zadi

Juriste, Point Focal des POPs

Ministére de l’Environnement et de

la Forêt

20 BP 650 Abidjan 20

Côte d’Ivoire

Tel: (+225) 2021 2191

Fax: (+225) 2021 0495


CROATIA

Ms. Darka Hamel

Institute for Plant Protection, Agriculture

and Forestry

HR-10000 Zagreb

Croatia


Tel: (+385 1) 234 6043

Fax: (+385 1) 234 6046

Email: cavod-zas.bilja@zg.tel.hr

CUBA
Mr. Omar Rivero Rosario

Environment Policy Department

Ministry of Science, Technology and

Environment

Prado y San José

Capitolio Nacional

Ciudad de la Habana

Cuba


Tel: (+537) 570 598 / 570 615

Fax: (+537) 570 615

Email: dpa@cenial.inf.cu


Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 0.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương