English only intergovernmental negotiating committee for an international legally binding instrumenttải về 0.69 Mb.
trang15/18
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích0.69 Mb.
#39114
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

LEAGUE OF ARAB STATES

Mr. Safouh Al-Halabi

Press / Information

League of Arab States Office

Rheinallee 23

53173 Bonn

Germany

Tel: (+49 228) 95 5930Fax: (+49 228) 35 5867

ORGANISATION OF THE

ISLAMIC CONFERENCE (OIC)
Dr. Mohammed R. Abdelhamid B. Eldib

Director of the Department of the Legal

Affairs

General SecretariatOrganisation of the Islamic Conferences

P.O. Box 178

Jeddah

Saudi ArabiaTel: (+966 2) 6800800

Fax: (+966 2) 687 3568ORGANIZATION FOR THE

PROHIBITION OF CHEMICAL

WEAPONS (OPCW)
Mr. Nilkanthsing Jagarnath

Political Affairs Officer

External Relations Division

Organization for the Prohibition of

Chemical Weapons

Johan de Wittlaan 32

2517 JR The Hague

Netherlands

Tel: (+31 70) 416 3740

Fax: (+31 70) 416 3890

Email:

nilkanthsinghjagarnath@hotmail.comSOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT Community

(SADC)
Mr. Charles Obol

Environment Programme Officer

Southern African Development

Community

Private Bag A284

Maseru 100,

Lesotho

Tel: (+266) 312 158Fax: (+266) 310 190

Email: obol.elms@lesoff.co.za

Email: sadcelms@lesoff.co.za

SOUTH PACIFIC REGIONAL

ENVIRONMENT PROGRAMME

(SPREP)
Dr. Bruce Graham

Waste Management and Pollution

Prevention Coordinator

South Pacific Regional Environment

Programme

P.O. Box 240

Apia

Samoa


Tel: (+685) 21 929

Fax: (+685) 20 231

Email: BruceG@sprep.org.ws

http://www.sprep.oth.es


Mr. Jacques Mougeot

South Pacific Regional Environment

Programme

P.O. Box 240

Apia

Samoa


Tel: (+685) 21 929

Fax: (+685) 20 231

Email: jacquesm@sprep.org.ws

  1. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

AND OTHERSALASKA COMMUNITY ACTION

ON TOXICS (ACAT)

Ms. Pamela K. Miller

Program Director

Alaska Community Action on Toxics

135 Christensen Drive

99501 Anchorage

Alaska

United States of AmericaTel: (+1 907) 222 7714

Fax: (+1 907) 22 7715

Email: pkmiller@akaction.net

ALIANZA POR UNA MEJOR

CALIDAD DE VIDA DE CHILE /

RED DE ACCION EN

PLAGUICIDAS DE AMERICA

LATINA (RAPAL)
Ms. Maria Elena Rozas

Coordinadora

Area de Plaguicidas y

Substancias Tóxicas

Alianza por una Mejor Calidad de

Vida / Red de Acción en Plaguicida

Matta Oriente 318, Depto No. 2

Piso 2 Nunoa

Santiago

Chile


Tel: (+56 2) 274 5713

Fax: (+56 2) 343 0696

Email: aplagui@rdc.cl

ARMENIAN WOMEN FOR HEALTH AND HEALTHY ENVIRONMENT

(AWHHE)
Ms. Yulia Petrossian

Executive Director

Armenian Women for Health and

Healthy Environment

Avan Arindge 1/14, Apt. 7

Yerevan 375022

Armenia

Tel: (+3 742) 375 022 / 626 620Email: danelik@freenet.am

Dr. Elena Manvelian

Armenian Women for Health and

Healthy Environment

Avan Arindge 1/14, Apt. 7

Yerevan 375022

Armenia

Tel: (+3 742) 626 620Fax: (+3 742) 151 098

Email: danelik@freenet.amASOCIACIÓN ARGENTINA DE

MÉDICOS POR EL

MEDIO AMBIENTE (AAMMA)
Dr. Lilian Corra

Toxichemicals

Asociación Argentina de Médicos

Por el Medio Ambiente

Boulevard Galvez 2013, piso 10

3000 Sante Fé

Argentina

Tel: (+54) 342 453 5339

Email: lcisde@arnet.com.ar

CANADIAN ARCTIC INDIGENOUS

PEOPLES AGAINST POPs (CAIPAP)
Ms. Stephanie Meakin

Technical Advisor

Canadian Arctic Indigenous Peoples

Against POPs

269 South Gower Dr.,

K0G 1JO Ontario

Canada

Tel: (+1 613) 258 9471Fax: (+1 613) 258 7621

Email: smeakin@netcom.caCANADIAN ARCTIC RESOURCES

COMMITTEE (CARC)
Mr. John Crump

Executive Director

Canadian Arctic Resources Committee

7 Hinton Ave. North, Suite 200

Ontario KIY 4P1 Ottawa

Canada


Tel: (+1 613) 759 1284 ext. 246

Fax: (+1 713) 722 3318

Email: jcrump@carc.org
Mr. Clive Desiré-Tesar

Communications Advisor

Canadian Arctic Resources Committee

7 Hinton Ave. North, Suite 200

Ontario KIY 4PI Ottawa

Canada


Tel: (+1 613) 759 4284

Fax: (+1 613) 722 3318

Email: tes.mac@sympatico.ca

CANADIAN CHEMICAL

PRODUCERS' ASSOCIATION

(CCPA)
Mr. Gordon Lloyd

President Technical Affairs

Canadian Chemical Producers'

Association

Suite 805, 350 Sparks Street

Ontario K1R 7S8 Ottawa

Canada

Tel: (+1 613) 237 6215Fax: (+1 613) 237 4061

Email: http://www.ccpa.caCENTER FOR HEALTH

ENVIRONMENT AND JUSTICE

(CHEJ)
Mr. Larry Yates

Coordinator, PCBs Initiative

Center for Health Environment and Justice

P.O. Box 6806

22040 Falls Church, Virginia

United States of America

Tel: (+1 703) 237 2249

Fax: (+1 703) 237 8389

Email: lyates@essential.org

Ms. Charlotte Brody

Coordinator, Health Care Without Harm

Organizing Director

Center for Health Environment and Justice

P.O. Box 6806

22040 Falls Church, Virginia

United States of America

Tel: (+1 703) 237 2249

Fax: (+1 703) 237 8389

Email: cbrody@chej.org
Ms. Sylvia Altamira

International Coordinator

Health Care Without Harm

2126 P.St., NW, Box No. 150

Washington DC 20037

United States of America

Tel: (+1 202) 466 5188 ext. 5

Fax: (+1 202) 466 5189

Email: altamira@igc.org
Ms. Cecilia DeLoach

Health Care Without Harm

Campaign Associate

150 S. Falls Church

Washington DC 22040

United States of America

Tel: (+1 703) 237 2249

Fax: (+1 703) 237 8389

Email: cdeloach@chej.org

CENTER FOR INTERNATIONAL

ENVIRONMENTAL LAW (CIEL)
Ms. Claudia Saladin

Senior Attorney

Center for International Environmental

Law


1367 Connecticut Ave. NW, Suite 300

Washington DC 20036

United States of America

Tel: (+1 202) 785 8700

Fax: (+1 202) 785 8701

Email: csaladin@ciel.org

Center of independent

ecological expertise


Mr. Veniamin V. Khudoley

Expert


St. Petersburg’s Center of Russian Academy of Science

Universitetskaja Nab. 5

199034 St. Petersburg

Russian Federation

Tel: (+7 812) 323 3025

Fax: (+7 812) 323 3025

Email: khudoley@lgte.one.spl.ru

CENTRO DE DERECHO

AMBIENTAL E INTEGRACIÓN

ECONÓMICA DEL SUR -DASSUR
Mr. Claudio Torres-Nachón

Director


Centro de Derecho Ambiental e

Integración

Económica del Sur - DASSUR

Primo Verdad 23 Altos 4

91000 Xalapa, Veracruz

Mexico


Tel: (+52) 2818 2388

Fax: (+52) 2818 2028

Email: dassurct@prodigy.net.mx: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 0.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương