English only intergovernmental negotiating committee for an international legally binding instrumenttải về 0.69 Mb.
trang14/18
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích0.69 Mb.
#39114
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

VENEZUELA

Dr. Edgar Useche Barrios

Abogado y Biológo

Ministerio del Ambiente y de los Recursos

Naturales

1010 Caracas

Venezuela

Tel: (+58 2) 0127393320 / 40 81424

Fax: (+58 2) 4820136

Email: yyy3@telcel.net.ve


Ms. Carmen Nancy Mora

Dirección de Malariología y

Saneamiento Ambiental

Ministerio de Salud y Desarrrollo Social

Maracay, Estado Aragua

Venezuela

Tel: (+58 43) 411 708

Fax: (+58 43) 418 097


Ms. Anabell Arvelaez

Licenciada en Estudios Internacionales

Dirección de Gestión International

Ministerio del Ambiente y de los Recursos

Naturales

1010 Caracas

Venezuela

Fax: (+58 2) 483 24 45

Email: odeprimarnr@gov.ve

Ms. Gloria Rivero

Licenciada en Estudios Internacionales

Ministerio de Relaciones Exteriores

Embajada de Venezuela en Alemania

53225 Bonn

Germany

Tel: (+49 228) 400920Fax: (+49 228) 400920

VIET NAM
Mrs. Le Thi Bich Thuy

Expert of Pollution Control Division

National Environment Agency

67 Nguyen Du St.

Hanoi

Viet Nam


Tel: (+84 4) 822 4420 / 8223 189

Fax: (+84 4) 822 4420 / 8223 189ZAMBIA
Mr. J.S. Phiri

Director


Environmental Council of Zambia

Ministry of Environment and

Natural Resources

P.O. Box 34011

Lusaka

Zambia


Tel: (+260 1) 254 603 / 254 130 /

254 131


Fax: (+260 1) 254 164
Mr. Nelson Manda

Inspector

Pesticides & Toxic Substances

Environmental Council of Zambia

10101 Lusaka

Zambia


Tel: (+260 1) 254130 / 254131

Fax: (+260 1) 254164

Email: necz@zamnet.zmZIMBABWE
Dr. S. Z. Sithole

Department of Research and

Specialist Services

P.O. Box CY 550

Causeway, Harare

Zimbabwe


Tel: (+263 4) 700 339

Fax: (+263 4) 7000 339

Email: sitholezimopm@gta.gov.zw
II OBSERVERS                1. UNITED NATIONS BODIES AND SPECIALIZED AGENCIES
UNITED NATIONS INSTITUTE FOR TRAINING AND RESEARCH

(UNITAR)
Mr. Achim Halpaap

Senior Programme Coordinator

United Nations Institute for Training

and Research

Palais des Nations

1211 Geneva 10

Switzerland

Tel: (+41 22) 917 8525

Fax: (+41 22) 917 8047

Email: achim.halpaap@unitar.orgGLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF)
Dr. Andrea Merla

International Waters Program Manager

Global Environment Facility

1818H Street NW

Washington DC 20433

United States of America

Tel: (+1 202) 473 3202

Fax: (+1 202) 522 3240 / 3245

Email: amerla@worldbank.org

FOOD AND AGRICULTURE

ORGANIZATION OF THE

UNITED NATIONS (FAO)
Mr. Gero Vaagt

Senior Officer (Pesticides Management)

Plant Protection Service

Plant Production and Protection Division

Agriculture Department

Food and Agriculture Organization of the

United Nations

Viale delle Terme di Carcalla

001100 Rome

Italy


Tel: (+39 6) 5705 5757

Fax: (+39 6) 5705 6347

Email: gero.vaagt@fao.org

United Nations Industrial

Developmnent

Organization (UNIDO)
Mrs. Mayra Sanchez Osuna

Senior Industrial Development Officer

Cleaner Production and Environmental

Management

United Nations Industrial Development

Organization

P.O. Box 300

Vienna


Austria

Tel: (+43 1) 26026 3945

Fax: (+43 1) 26026 6819

Email: msanchez-osuna@unido.org
World Bank

Ms. Ellen Tynan

Operations Coordinator

Environment Department

World Bank

Washington DC 20433

USA

Tel: (+1 202) 413 8201Fax: (+1 202) 522 3258

Email: etynan@worldbank.org


Mr. Steve Gorman

Senior Environmental Specialist

Environment Department

Washington DC 20433

World Bank

United States of America

Tel: (+1 202) 473 5865

Fax: (+1 202) 522 3258

Email: Sgorman@worldbank.org

WORLD HEALTH ORGANIZATION

(WHO)
Mr. Robert Bos

Water, Sanitation and Health Unit

Protection of the Human Environment

World Health Organization

20, Avenue Appia

1211 Geneva 27

Switzerland

Tel: (+41 22) 791 3555

Fax: (+41 22) 791 4159

Email: bosr@who.ch


Mr. Keith Chanon

Temporary Advisor

Roll Back Malaria / Protection of Health

and the Environment

World Health Organization

20, Avenue Appia

1211 Geneva 27

Switzerland

Tel: (+41 22) 791 4344

Fax: (+41 22) 791 4159

Email: chanonk@who.ch
Dr. John Paul Clark

Policy Advisor

Roll Back Malaria

World Health Organization

20, Avenue Appia

1211 Geneva 27

Switzerland

Tel: (+41 22) 791 3781

Fax: (+41 22) 791 4824

Email: clarkj@who.int


Dr. Lucien Manga

Division of Control of Communicable

Diseases

WHO Regional Office for Africa

Harare

Zimbabwe


Tel: (+263 1) 407 733 9335

Fax: (+263 1) 407 733 9009

Email: mangal@whoafr.org

WORLD TRADE ORGANIZATION

(WTO)
Mr. Alexander Keck

Economic Affairs Officer

Trade and Environment Division

World Trade Organization

Rue de Lausanne 154

1211 Geneva 21

Switzerland

Tel: (+41 22) 739 5014

Fax: (+41 22) 739 5620

Email: alexander.keck@wto.org
CONVENTION SECRETARIATSSECRETARIAT OF THE BASEL

CONVENTION / UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)


Mr. Pierre Portas

Secretariat of the Basel Convention

United Nations Environment Programme

15 chemin des Anémones

1219 Geneva

Switzerland

Tel: (+41 22) 917 8218

Fax: (+41 22) 797 3454

Email: pierre.portas@unep.ch
Mr. Laurent Granier

Program Officer

United Nations Environment Programme/

GEF


P.O. Box 39773

Nairobi


Kenya

Tel: (+254 2) 623967

Fax: (+254 2) 624041

Email: laurent.granier@unep.org
Convention on Migratory

Species / UNITED NATIONS

ENVIRONMENT PROGRAM (UNEP)Mr. Douglas Hykle

Deputy Executive Secretary

United Nations Environment Programme

CMS Secretariat

Martin-Luther-King-Str. 8

53175 Bonn

Germany

Tel: (+49 228) 815 2401Fax: (+49 228) 815 2449

Email: cms@unep.deUnited Nations Convention to

Combat Desertification

(UNCCD)
Mr. Pires Antonio

Senior Advisor

United Nations Convention to Combat

Desertification

Martin-Luther-King-Str. 8

53175 Bonn

Germany

Tel: (+49 228) 815 2808Fax: (+49 228) 815 2898


B. INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONSCOMMISSION FOR ENVIRONMENTAL COOPERATION
Ms. Mara Kerry

Coordinator: Sound Management of

Chemicals Initiative

Commision for Environmental

Cooperation

393 St. Jacques Street West, Suite 200

H2Y 1N9 Montreal, Quebec

Canada


Tel: (+1 514) 350 4362

Fax: (+1 514) 350 4314

Email: mara.kerry@utoronto.ca

EUROPEAN COMMUNITY (EC)
Mr. Robert Donkers

Deputy Head of the Chemical Substances

Unit

Directorate General for EnvironmentEuropean Commission

Rue de la Loi 200

1049 Brussels

Belgium


Tel: (+32 2) 296 8784

Fax: (+32 2) 296 6995

Email: robert.donkers@cec.eu.int
Mr. Klaus Berend

Directorate General for Enterprise

European Commission

Rue de la Loi 200

1049 Brussels

Belgium


Tel: (+32 2) 299 4860

Fax: (+32 2) 295 0281

Email: klaus.berend@cec.eu.int
Mr. Jean-Michel Corre

DG Trade


European Commission

Rue de la Loi 200

1049 Brussels

Belgium


Tel: (+32 2) 295 8822

Fax: (+32 2) 299 2435

Email: Jean-Michel.Corre@cec.eu.int
Ms. Anabela Gago-Filori

Directorate General for Environment

European Commission

Rue de la Loi 200

1049 Brussels

Belgium


Tel: (+32 2) 296 1022

Fax: (+32 2) 296 9558

Email: anabela.gago-filori@dg11.ev.int
Mr. Bjorn Hansen

Joint Research Center – Ispra

European Chemicals Bureau

Ispra


Italy

Tel: (+39 332) 78 5884

Fax: (+39 332) 78 9863

Email: Bjorn.Hansen@jrc.it


Mr. Marco Morettini

Directorate General for Environment

European Commission

Rue de la Loi 200

1049 Brussels

Belgium


Tel: (+32 2) 299 0384

Fax: (+32 2) 296 6995

Email: marco.morettini@cec.eu.int
Ms. Jill Hanna

Deputy Head of Unit Development and

Environment

European Commission

Rue de la Loi 200

1049 Brussels

Belgium

Tel: (+32 2) 295 3232Fax: (+32 2) 296 9557

Email: jill.hanna@cec.eu.int
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 0.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương