English only intergovernmental negotiating committee for an international legally binding instrumenttải về 0.69 Mb.
trang11/18
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích0.69 Mb.
#39114
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18REPUBLIC OF MOLDOVA

Mrs. Liudmila Marduhaeva

Principal Specialist

Division for Pollution Prevention and

Improvement of the Environment

Ministry of Environment and Territorial

Development

9, Cosmonautilor Str.

2005 Chisinau

Republic of Moldova

Tel: (+373 2) 226 850

Fax: (+373 2) 220 748

Email: relint@moldavia.md


ROMANIA

Mrs. Elena Popovici

Director

Environmental Monitoring Directorate

Ministry of Waters, Forests and

Environmental Protection

Blvd. Libertatii n° 12, Sector 5

Bucharest

Romania

Tel: (+40 1) 4100215/2078Fax: (+40 1) 410 0282


RUSSIAN FEDERATION

Mr. Valentine G. Sokolovskiy

Adviser to the Chairman

State Committee of the Russian

Federation for Environmental

Protection

4/6 B. Gruzinskaya Str.

GSP, Moscow 123812

Russian Federation

Tel: (+7 095) 254 6074

Fax: (+7 095) 254 8283
Mr. Vadim O. Bakoumov

State Committee of the

Russian Federation for Environmental

Protection

4/6 B. Gruzinskaya Str.

GSP, Moscow 123812

Russian Federation

Tel: (+7 095) 9710423

Fax: (+7 095) 254 8283


SAMOA

Mr. Vainunpo Jungblut

Environment Planning Officer

Department of Lands, Surveys and

Environment

Private Bag

Samoa

Tel: (+685) 238 00Fax: (+685) 231 74 / 231 76

Email: envdlse@samoa.net
SAUDI ARABIA

Mr. Suliman M. Al-Zaben

Director

Hazardous Waste Department

Meteorology and Environmental

Protection Administration (MEPA)

P. O. Box 1358

Jeddah 21431

Saudi Arabia

Tel: (+966 2) 651 7832

Fax: (+966 2) 651 1424

Email: smz2002@hotmail.com


Mr. Abdulmohsen A. Ben Fitten

Legal Advisor

Meteorology & Environmental Protection

Administration (MEPA)

P. O. Box 1358

Jeddah 21431

Saudi Arabia

Tel: (+966 2) 651 4075


Dr. Ahmed Eliass Gassim

Ministry of Health

P. O. Box 9223

Makkah


Saudi Arabia

Tel: (+966 2) 556 3688

Fax: (+966 2) 557 5865

Email: alshyma5@icc.net.sa


Mr. Abdulaziz Al-Hwaish

Rang and Forestry Department

Ministry of Agriculture and Water

P. O. Box 53259

Riyadh 11583

Saudi Arabia

Tel: (+966 1) 403 3702

Fax: (+966 1) 403 3702

Email: Ahowaish@hotmail.com
Mr. Abdul Rahman Kembiaty

Jeddah Quality Control Laboratories

Ministry of Commerce

Jeddah 111920

Saudi Arabia

Tel: (+966 2) 662 2873

Fax: (+966 2) 662 2873

Mr. Ibrahim Al-Shabibi

Water Research Division Department

Ministry of Agriculture and Water

Almatar Street

Riyadh 11195

Saudi Arabia

Tel: (+966 1) 402 2497

Fax: (+966 1) 402 2497
Mr. Abdullah Al-Mazroa

Ministry of Agriculture and Water

Almatar Street

Riyadh 11195

Saudi Arabia

Tel: (+966 1) 404 2777

Fax: (+966 1) 403 3702

Email: abdumaz@yahoo.com
SENEGAL

M. Ndiaye Cheikh Sylla

Point Focal “Polluants Organiques Persistants”

Ministère de l’Environnement et de la

Protection de la Nature

Dakar


Senegal

Tel: (+221) 821 0725 / 822 6211

Fax: (+221) 822 6212

Email: denv@telecomplus.snSEYCHELLES
Mr. Sheils Barra

Biochemist

Environmental Assessment and

Pollution Control

Division of Environment

Botanical Gardens, Mont Fleuri

P.O. Box 445

Mahé


Seychelles

Tel: (+248) 233 326 / 512 486

Fax: (+248) 224 500

Email: doe@seychelles.net


SINGAPORE

Mr. Hazri Bin Abu Hassan

Senior Endineer

International Environment and Policy

Department

Ministry of the Environment

Singapore

Tel: (+65) 731 9484

Fax: (+65) 738 4468

Email: hazri-hassan@env.gov.sg


Mr. Soh Tze Bian

Deputy Senior State Counsel

Attorney General’s Chambers

Singapore

Tel: (+65) 332 5974

Fax: (+65) 332 5984

Email: Soh-tze-bian@agc.gov.sg


SLOVAKIA

Mr. Ivan Mojík

Director

Department of Air Protection

Ministry of the Environment

Nám, L’, Stúra 1

812 35 Bratislava

Slovakia


Tel: (+421 7) 5956 2220

Fax: (+421 7) 5956 2662 or

5956 2367

Email: mojik.ivan@lifeenv.gov.sk
SLOVENIA

Mrs. Vesna Ternifi

Assistant Director

Ministry of Health

National Chemicals Bureau

Breg 14


1000 Ljubljana

Slovenia


Tel: (+386 61) 178 6251

Fax: (+386 61) 178 6266

Email: vesna.ternifi@gov.si


SOUTH AFRICA
Mr. E.B. Mathebula

Deputy Director, Hazard Management and

Pollutants Information in the

Chief Directorate Environmental

Quality and Protection

Private Bag X447

0001 Pretoria

South Africa

Tel: (+27 12) 310 3448

Fax: (+27 12) 320 1167

Email: bmathebula@ozone.pwv.gov.za OR

gitshamathebula@hotmail.com


Ms. M. Birkholtz

Department of Foreign Affairs

Private Bag X152

Pretoria


South Africa

Tel: (+27 12) 351 1472

Fax: (+27 12) 351 1651

Email: pollution@foreign.gov.za


Ms. Gaby Piacentini

Second Secretary

Embassy of South Africa

Friedrichstr. 60

10117 Berlin

Germany


Tel: (+49 30) 220730

Fax: (+49 30) 22073208


Prof. Dr. Egmont Rohwer

Department of Chemistry

University of Pretoria

0002 Pretoria

South Africa

Tel: (+27 12) 420 2518

Email: erohwer@postino.up.ac.za
Dr. Rajendra Maharaj

National Malaria Control Manager

Department of Health

Private Bag X828

0001 Pretoria

South Africa

Tel: (+27 12) 312 0094

Fax: (+27 12) 323 8626

Email: maharr@hltrsa.pwv.gov.za
Prof. Henk Bouwman

School for Environment Sciences and

Development

Potchetstroom University

2520 Potchetstroom

South Africa

Tel: (+27 18) 299 2377

Fax: (+27 18) 299 2370

Email: drkhb@puknet.puk.ac.za


SPAIN

Dña. Ana García Gonzalez

Jefa de Servicio de Coordinación del

Grupo de Expertos, Subdirección General

de Normativa y Cooperación

Institucional

Ministerio de Medio Ambiente

Madrid


Spain

Tel: (+34 91) 597 5772

Fax: (+34 91) 597 5980

Email: ana.garcia@sgnci.mma.esSUDAN
Mr. Ali Mohamed Awad El Seed

Pesticides Formulation Laboratory

Agricultural Research Corporation

P.O. Box 126

Wad/Medani

Sudan


Fax: (+249) 511 43213

(+249) 511 42040

Email: CPARC@sudanmail.net OR

agengarc@sudanmail.net

Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 0.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương