English for Chemistry 1 A. Clips for listening practice: (lesson 1)tải về 184.18 Kb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2022
Kích184.18 Kb.
#53910
English-for-Chemistry-1-After-lesson-1
Tai lieu sinh vien AV1-2017


English for Chemistry 1 
A. Clips for listening practice: (lesson 1)
1. 
https://www.youtube.com/watch?v=qzGhi_KC7Ec&list=PLW0gavSzhMlReKGMVfUt6YuNQsO0b
qSMV&index=4
 
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=cpBb2bgFO6I&index=5&list=PLW0gavSzhMlReKGMVfUt6Y
uNQsO0bqSMV
 
3. 
https://www.youtube.com/watch?v=_S7ov25y3_M&list=PLW0gavSzhMlReKGMVfUt6YuNQsO0
bqSMV&index=6
 
4. 
https://www.youtube.com/watch?v=xjY5p-
1CDr8&list=PLW0gavSzhMlReKGMVfUt6YuNQsO0bqSMV&index=7
 
5. 
https://www.youtube.com/watch?v=9d3NcxFG3RQ&list=PLW0gavSzhMlReKGMVfUt6YuNQsO0
bqSMV&index=8
 
Click on CC at bottom right of the video for subtitle. You should be able to practise listening with 
these clips. 
There will be more clips about chemistry. You should listen to all of it, everyday. 
B. Below is the link for the General chemistry book which includes the audio. Please practise 
reading and listening with it. It may be in the test. 
http://preparatorychemistry.com/Bishop_Chemistry_First.htm
  

tải về 184.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương