Employment application formtải về 74.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.10.2017
Kích74.67 Kb.EMPLOYMENT APPLICATION FORM

ĐƠN XIN VIỆC

The Adventist Development and Relief Agency (ADRA) is an equal opportunity employer which does not discriminate in employment policies and practices on the basis of race, national origin, gender, color, age marital status, disability, or any other basis prohibited by law. ADRA prohibits any form of harassment in the workplace.

This application will be actively considered for the positions indicated by the applicant for 60 days after submission to ADRA. Applicants desiring to be considered for other positions, or after the 60 day time period has expired, must submit a new application. ADRA may not interview all applicants for a vacant position. Those applicants to be interviewed will be contacted by ADRA.

  1. Job interest/ Công việc quan tâm

Position Applied For/ Vị trí dự tuyển:

Your expected salary is/ Mức lương mong muốn là:  1. Personal Information/ thông tin cá nhân

Full name:

Họ và tên
Nationality:

Quốc tịch
Photo

Ảnh

Date of birth:

Ngày/tháng/năm sinh
Place of Birth:

Nơi sinh
Sex:

Giới tính
Marital Status:

Tình trạng hôn nhân
ID or Passport No.:

CMND/ hộ chiếu số
Issued by:

Thời hạn
Tel:

Điện thoại
E-mail:

Thư điện tử
Home Address:

Địa chỉ nhà


  1. Education/ Trình độ học vấn

From – To

Từ - Đến

Name of University/Institution

Tên trường

Degree

Bằng cấp

Major

Chuyên ngành
Professional Qualification & Training/ Bằng cấp chuyên môn và khóa tập huấn

Time

Thời gian

Course Title

Tên khóa học

Organization

Đơn vị cấp chứng chỉ  1. Employment Record (from the lastest)/ Quá trình công tác(gần đây nhất)

From – To

Từ - Đến

Organization

Tên đơn vị

Position

Vị trí

Last Salary

Mức lương gần nhất

Main duties
Nhiệm vụ chính

Reason for Leaving

Lí do nghỉ việc


Other Information/Thông tin khác

How are your educational and professional experiences relevant to this particular position?

Kinh nghiệm làm việc và chuyên ngành được đào tạo của bạn liên quan như thế nào đến vị trí này?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Can you describe any leadership responsibility you have had?

Bạn có thể mô tả trách nhiệm lãnh đạo mà bạn từng đảm nhận?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do you have any experience working in a team?

Bạn có kinh nghiệm làm việc theo nhóm không?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Can you describe a time when you initiated change?

Hãy cho ví dụ thực tế về việc bạn đã chủ động tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống hoặc công việc của mình?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Why are you applying for this position in particular and for working with ADRA in Vietnam?

Tại sao bạn nộp hồ sơ xin làm việc ở ADRA tại Việt Nam?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Have you ever made application to ADRA before? If yes, when, where and what position?

Bạn đã từng bao giờ nộp đơn xin làm việc cho ADRA hay chưa? Nếu có, khi nào, ở đâu và vị trí đăng tuyển đó là gì?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Explain at least 03 values that you consider to be most important in your life and work?

Hãy đưa ra ít nhất 03 giá trị mà bạn cho là quan trọng nhất đối với cuộc sống và công việc của mình?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFEREES: (Please list 3 persons who are intimately acquainted with your character and work. They should not include relatives)

NGƯỜI CHỨNG THỰC : ( Hãy liệt kê 3 người không có quan hệ họ hàng của bạn nhưng hiểu biết về bạn và công việc của bạn)


Name
Tên

Occupation/ Profession

Nghề nghiệp/ chuyên môn

Company

Tên công ty

Address/ Email

& Tel No

Địa chỉ/ Email / Số điện thoại

Relationship &

Years known

Số năm quen biếtYour Application Channel is/ Bạn biết thông tin tuyển dụng qua:

□ Newspaper Advertisement (please specify)/ Báo (xin hãy nêu cụ thể): ……………………………………..

□ Website (please specify)/ Trang web(xin hãy nêu cụ thể):……………………………………………………...

□ Others (please specify)/Khác(xin hãy nêu cụ thể): ……………………………………………………………

Declaration/ lời khai

I certify that all the statements in this form and other information provided by me in applying for this position are true and correct. I understand that any falsification or willful omission shall be sufficient cause for dismissal or refusal of employment.Tôi cam đoan rằng tất cả thông tin trong mẫu này và các thông tin khác đã được tôi cung cấp để dự tuyển vào vị trí này hoàn toàn là sự thật. Tôi hiểu rằng những thông tin không đúng hoặc không đủ sẽ là nguyên nhân cho việc không chấp thuận hoặc từ chối công việc.

Only successful candidates will be contacted for interview.

Chỉ những ứng viên lọt vào danh sách lựa chọn sẽ được mời phỏng vấn

APPLICANT

Name (print): _________________________

Signature:____________________________

Date: ________________________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương