Em xin chân thành cảm ơn và ghi nhớ!tải về 1.23 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu24.08.2017
Kích1.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

LỜI CẢM TẠ


Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Tây Đô, cùng với khoa SHUD đã ủng hộ, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để em hoàn thành tốt khóa học này.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy: Ths. Tăng Minh Khoa người đã tận tình định hướng, chỉ bảo và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện hoàn thành thực tập tốt nghiệp.

Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể trại sản xuất giống Đăng Khoa đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất giúp em hoàn thành thực tập tốt nghiệp này.

Lời cảm ơn chân thành xin gửi đến gia đình và bạn bạn bè và những người đã giúp đỡ động viên em trong học tập và cuộc sống.

Em xin chân thành cảm ơn và ghi nhớ!

NGUYỄN VŨ NHẬTTÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giai đoạn và tốc độ thuần hóa lên chất lượng tôm thẻ chân trắng giống được thực hiện qua 2 thí nghiệm.

Thí nghiệm 1 được tiến hành nhằm nâng cao chất lượng tôm giống khi nuôi ở nơi có độ mặn thấp, góp phần thuần hóa tôm với độ mặn thấp và để nâng cao chất lượng tôm giống sau khi thuần hóa. Thí nghiệm gồm có 6 nghiệm thức thực hiện từ giai đoạn PL1 đến giai đoạn PL12 gồm: NT1hạ 2,09‰ trong 11 ngày từ giai đoạn PL1, NT2 hạ 2,55‰ trong 9 ngày từ giai đoạn PL3, NT3 hạ 3,2‰ trong 7 ngày từ giai đoạn PL5, NT4 hạ 4,6‰ trong 5 ngày từ giai đoạn PL7, NT5 hạ 7,66‰ trong 3 ngày từ giai đoạn PL9, NT6 hạ 23‰ trong 1 ngày từ giai đoạn PL11. Kết quả cho thấy về tỷ lệ sống và tăng trưởng chiều dài của nghiệm thức 1 hạ 2,09‰ trong 11 ngày từ giai đoạn PL1 cao nhất (57,5%, 10,1mm), thấp nhất là nghiệm thức 6 hạ 23‰ trong 1 ngày từ giai đoạn PL11 (40.6%, 8,05mm).Qua đánh giá chất lượng tôm thẻ chân trắng giống gây sốc bằng dung dịch formol 250ppm trên 6 nghiệm thức, sau thời gian 120 phút, tỷ lệ chết của các nghiệm thức là 0% điều này cho thấy tôm giống khỏe chất lượng con giống tốt.

Thí nghiệm 2 gồm có 5 nghiệm thức mỗi nghiệm thức hạ xuống độ mặn khác nhau. Mỗi ngày hạ 2,09‰ như: nghiệm thức 1 hạ đến 1‰, nghiệm thức 2 hạ đến 2‰, nghiệm thức 3 hạ đến 3‰, nghiệm thức 4 hạ đến 4‰, nghiệm thức đối chứng (nghiệm thức 5) hạ đến 5‰. Chất lượng tôm giống tốt khi sốc formol 250ppm. Sau khi để tôm hoạt động trong 24 giờvận chuyển tôm giống trong 8 giờ 20 phút cho ra tỷ lệ chết của tôm không đáng kể. Do đó, trong ương tôm có thể hạ độ mặn đến 1‰.Từ khóa:Tôm thẻ chân trắng, thuần hóa, nước ngọt.

MỤC LỤC


LỜI CẢM TẠ i

MỤC LỤC iii

DANH SÁCH BẢNG iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v

CHƯƠNG 1 1

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

CHƯƠNG 2 3

LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3

CHƯƠNG 3 14

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14

CHƯƠNG 5 27

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 27

PHỤ LỤC A

DANH SÁCH HÌNH

Trang

Hình 2.1: Hình dạng ngoài của tôm thẻ chân trắng 4

Hình 2.2 Vòng đời của tôm thẻ chân trắng ngoài tự nhiên 10

DANH SÁCH BẢNG


Trang

Bảng 3.3.1: Chế độ cho ăn 16Bảng 3.3.2: Đánh giá chất lượng tôm giống 17

Bảng 3.2: Các chỉ tiêu môi trường 18

Bảng 4.1 Các yếu tố môi trường nước giữa các nghiệm thức thí nghiệm 1 19Bảng 4.2 Tỷ lệ sống (%) của ấu trùng tôm thẻ chân trắng thí nghiệm 1 21

Bảng 4.3 Tăng trưởng chiều dài của ấu trùng tôm thẻ chân trắng ở thí nghiệm 1 22

Bảng 4.4 Các yếu tố môi trường nước giữa các nghiệm thức thí nghiệm 2 23Bảng 4.5 Tỷ lệ sống (%) của ấu trùng tôm thẻ chân trắng giữa thí nghiệm 2 24

Bảng 4.6 Tăng trưởng chiều dài của ấu trùng tôm thẻ chân trắng ở thí nghiệm 2 25

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


Từ viết tắt Nghĩa của từ viết tắt

BNN – PTNN Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn

ĐBSCL Đồng bắng sông Cửu Long

ĐLC Độ lệch chuẩn

C Chiều

M Mysis


N Nauplius

NT Nghiệm thức

PL Postlarve

S Sáng


TAN Total Ammonia Nitrogen

TB Trung bình

TN Thí nghiệm

TLS Tỷ lệ sống

Z Zoae


CHƯƠNG 1

ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Giới thiệu


Theo Tổng cục Thủy sản năm 2013,diện tích nuôi tôm của cả nước đạt 652.612 ha, bằng99,2% cùng kỳ năm 2012. Trong đó, diện tích nuôi tôm sú là 588.894 ha, tôm thẻ chân trắng 63.719 ha. Sản lượng thu hoạch là 475.854 tấn (sản lượng tôm sú là 232.853 tấn, tôm thẻ chân trắng là 243.001 tấn). Giá trị xuất khẩu tôm đạt khoảng 2,5 tỷ USD, tăng gần 33% so cùng kỳ 2012 và chiếm 44% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước.Năm 2013 đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp, góp phần quan trọng vào sự thành công của vụ nuôi tôm. Tuy nhiên, năm 2014do thời tiết không thuận lợi, đầu năm nắng nóng bất thường ở các tỉnh ĐBSCL do đó dịch bệnh tôm vẫn xảy ra ở nhiều vùng nuôi, gây thiệt hại cho người nuôi tôm, các bệnh đốm trắng, đầu vàng, hoại tử gan tụy là các bệnh phổ biến chưa được kiểm soát tốt.Kết quả thống kê tình hình dịch bệnh ở tôm nuôi nước lợ tại địa phương theo chiều hướng bệnh đốm trắng nhiều, chiếm chủ yếu (14.436 ha chiếm 2,2% diện tích thả nuôi và bằng 165,33% so với cùng kỳ năm 2012), bệnh hoại tử gan tụy là 6.842,2 ha đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2011 và 2012 (chiếm 1,0% diện tích nuôi và bằng 24,4% so với cùng kỳ năm 2012).

Tôm thẻ chân trắng nuôi ở độ mặn cao dễ bị bệnhhoại tử gan tụy do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây ra(độ mặn dưới 5, gần như không có nguy cơ bị EMS, điều này cho thấy, trong nước ngọt hoàn toàn không có vi khuẩn gây bệnh này).Trên cơ sở đó các tỉnh hiện nay như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng đã theo xu hướng nuôi tôm có độ mặn thấp, nguồn nước có độ mặn từ 2 - 5‰ thậm chí 0‰. Vì vậy, người dân đang có xu hướng nuôi tôm ở độ mặn thấp (<10‰) và con giống đạt chất lượng tốt để đáp ứngđược nhu cầu người nuôi. Trên cơ sở đó đề tài “Ảnh hưởng của giai đoạn và tốc độ thuần hóa lên chất lượng tôm thẻ chântrắng” được thực hiện nhằm đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tôm giống khi nuôi ở nơi có độ mặn thấp, góp phần thuần hóa tôm với độ mặn thấp và để nâng cao chất lượng tôm giống sau khi thuần hóa.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương