Easy102. ĐƯỜng đi thoát mê cung danh cho nguoi moi bat dau hoc Tin hoc 4tải về 438.29 Kb.
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích438.29 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


easy102. ĐƯỜNG ĐI THOÁT MÊ CUNG danh cho nguoi moi bat dau hoc Tin hoc 4

so103. CHU TRÌNH CƠ BẢN easy – 10test 5

Euler104. CỘT CÂY SỐcircuit – 10test 6

105. LỊCH SỬA CHỮA Ô TÔmeo nho – 10test 7

106. KHỚP VÀ CẦUalg… co ban 8

use only107. HÀNG ĐỢI VỚI ĐỘ ƯU TIÊN heap 9

dijkstra108. HỘI CHỢnormal 10test 10

109. SERIE A?easy 11

110. SỐ HIỆU VÀ GIÁ TRỊnghi ki se ra phan sau 12

kho o doan 111. PHÉP COin ket qua 13

112. CHỮA NGOẶC 14

up to now I still 113. MÃ HOÁ BURROWS WHEELER fell it’s hard 15

kruskal 114. MẠNG RÚT GỌN normal 16

tt115. DÃY NGOẶCquen thuoc 17

QHD116. LẮP RÁP MÁY TÍNH n3 18

117. ĐƯỜNG MỘT CHIỀU 19

118. PHỦ 20

119. THÁP GẠCH 21

cap ghep binh thuong 120. THU THUẾ cung co the an duoc 8/10 test 22

121. PHÂN CÔNG 23

122. XÂU CON 24

123. LĂN XÚC XẮC 25

124. VỆ SĨ 27

125. GIAO LƯU 28

126. GIAO LƯU 29

127. ĐẠI DIỆN 30

128. HỘI CHỢ 31

129. LỊCH HỌC 32

130. MÃ LIÊN HOÀN 33

131. TUYỂN NHÂN CÔNG 34

132. ĐƯỜNG TRÒN 35

133. ĐOẠN 0 36

134. HỌC BỔNG 37

135. ĐOẠN DƯƠNG 38

136. TÍN HIỆU GIAO THÔNG 39

137. PHỦ 40

138. DI CHUYỂN RÔ-BỐT 41

139. TRẠM NGHỈ 42

140. CHIA CÂN BẰNG 44

141. LĂN XÚC XẮC 45

142. CHUYỂN HÀNG 46

143. GHÉT NHAU NÉM ĐÁ... 47

144. NỐI DÂY 48

145. MY LAST INVENTION 50

146. CÂY KHUNG NHỎ NHẤT 51

147. MẠNG MÁY TÍNH 52

148. DẴY ĐƠN ĐIỆU TĂNG DÀI NHẤT 53

149. LUỒNG CỰC ĐẠI TRÊN MẠNG 54

150. BỘ GHÉP CỰC ĐẠI 55

151. BỘ GHÉP ĐẦY ĐỦ TRỌNG SỐ CỰC TIỂU 56

152. TUYỂN NHÂN CÔNG 57

153. DÀN ĐÈN 58

101. GHI ĐĨA

Có n file đánh số 1, 2, ..., n. File thứ i có kích thước là ai. Cho trước một số đĩa mềm trắng, dung lượng của mỗi đĩa là M.


Yêu cầu: Hãy tìm cách ghi file lên các đĩa mềm sao cho số đĩa mềm phải dùng là ít nhất. (Tất nhiên mỗi đĩa không thể chứa quá dung lượng M và mỗi file phải nằm gọn trong một đĩa nào đó chứ không được cắt nhỏ và ghi vào nhiều đĩa khác nhau).
Ràng buộc: 1  n  100; các ai và M là các số nguyên dương: 1  ai  M  10000. i
Dữ liệu: Vào từ file văn bản DISKS.INP

 • Dòng 1: Chứa hai số n, M

 • Các dòng tiếp: Chứa các số từ a1 đến an theo đúng thứ tự đó


Kết quả: Ghi ra file văn bản DISKS.OUT

 • Dòng 1: Ghi số k là số đĩa phải dùng

 • Dòng thứ i trong k dòng tiếp theo, ghi số hiệu của các file được ghi vào đĩa mềm thứ i.


Các số trên một dòng của Input / Output file được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.
Ví dụ:


DISKS.INP
DISKS.OUT

8 14

9 7 4

3 3 2

8 6

3

1 4 6

7 8

2 3 5

Chương trình không được chạy quá 5 giây cho mỗi Test.


easy102. ĐƯỜNG ĐI THOÁT MÊ CUNG danh cho nguoi moi bat dau hoc Tin hoc


Bản đồ một mê cung hình chữ nhật được chia thành lưới ô vuông kích thước mxn, trên mỗi ô (i, j) ghi một ký tự aij:

 • aij = '.' nếu ô đó là ô an toàn

 • aij = 'E' nếu là ô có một nhà thám hiểm đang đứng, có đúng một ô ghi chữ "E".

 • aij = 'X' nếu đó là ô nguy hiểm.

Tại mỗi thời điểm, nhà thám hiểm chỉ được di chuyển sang một trong các ô an toàn kề cạnh với ô đang đứng.
Yêu cầu: Hãy tìm hành trình di chuyển giúp cho nhà thám hiểm thoát ra một ô nằm ở biên của mê cung.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản ESCAPE.INP

 • Dòng 1: Chứa hai số m, n cách nhau ít nhất một dấu cách (1  m, n  100)

 • m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n ký tự, ký tự thứ j là aij.


Kết quả: Ghi ra file văn bản ESCAPE.OUT

 • Dòng 1: Ghi từ YES hay NO tuỳ theo có tồn tại đường đi thoát khỏi mê cung hay không

 • Nếu dòng 1 ghi từ YES, các dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi chỉ số hàng và chỉ số cột của một ô trong hành trình cách nhau ít nhất một dấu cách. Các ô trên đường đi phải được liệt kê theo đúng thứ tự đi qua, bắt đầu từ ô mà nhà thám hiểm đang đứng tới ô biên kết thúc hành trình.


Ví dụ:


ESCAPE.INP
ESCAPE.OUT

10 10

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XX.....XXX

XX.XXX.XXX

XX.EXX...X

XXXXXX.X.X

.......X.X

XXXXXXXX.X

.........X

XXXXXXXXXX

YES

5 4

5 3

4 3

3 3

3 4

3 5

3 6

3 7

4 7

5 7

6 7

7 7

7 6

7 5

7 4

7 3

7 2

7 1

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương