E “The Faith That Was Once Delivered To The Saintstải về 227.19 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích227.19 Kb.
  1   2   3   4


Đức Tin Được Ban Cho Các Thánh Đồ Một Lần Đủ Cả
Sứ điệp nầy được dịch từ băng ghi âm số 55-0501EThe Faith That Was Once Delivered To The Saints” (Date Code was changed from 55-0501 for 2005 release), dài 97 phút, được giảng bởi Anh (Mục sư) Brother William Marrion Branham, vào tối Chúa Nhật, ngày 1/5/1955 tại Nhà thờ Philadelphia, Chicago, Illinois, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 4c, ngày 27/11/2011 - Vietnamese Translation, Rivision 4c)

E-1 Giờ nầy, chúng ta cúi đầu giây lát. Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm ơn Cha vì Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Đức Chúa Trời, Đấng đã đến với thế gian nầy trong hình thể xác thịt đầy tội lỗi để cất đi mọi tội lỗi và gian ác của chúng con, ban cho chúng con sự sống tuyệt diệu nầy và ban cho sự sống trong tương lai. Chúng con cảm ơn Cha vì tất cả những đầy tớ của Ngài tối nay, quí vị Mục sư Truyền đạo khắp đất nước đang hầu việc trong Danh Ngài.

Chúng con cảm ơn Cha tối nay vì Anh Joseph, Chúa ôi, chúng con yêu mến Anh ấy. Và giờ đây, khi anh ấy tiếp tục con đường của mình, nguyện xin Chúa ở cùng Anh. Chúa ôi, xin bao phủ anh bằng Đức Thánh Linh. Xin đặt tay Ngài trên anh. Xin nâng đỡ anh, Chúa ôi, xin nâng anh lên cao như chim đại bàng. Xin nhậm lời, Cha ôi, nguyện xin lòng anh trở lại cùng chúng con khi anh trở về, ấm áp và đầy sự sốt sắng cho dân sự đó, anh bị thiệt thòi quyền lợi trong xứ người. Xin hãy ở cùng anh, Cha ôi, và ban cho anh những linh hồn. Chúng con cầu xin ơn phước nầy vì Chúa Jêsus.

Xin chúc phước cho những người ở đây có thể chịu đựng được khi anh đi. Chúa ôi, chúng con nguyện xin Ngài sẽ ở cùng họ và giúp đỡ họ. Nguyện xin họ giữ cho gia đình của mình được nóng cháy luôn cho đến khi anh ấy bình an trở về. Xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin Chúa ban phước cho chúng con giờ nầy; Xin tha thứ tội lỗi của chúng con và ban ơn cho chúng con sự tuôn đổ của Sự Hiện Diện Ngài ở giữa chúng con tối nay. Chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, Con Yêu dấu của Đức Chúa Trời. A-men! Mời anh chị em ngồi, và...?...

E-2 Tối nay tin cậy vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, Chúa sẽ đặt ơn phước Ngài trên sự hiện diện của chúng ta ở đây, và ở với Anh Joseph khi anh đến cánh đồng truyền giáo khác để hầu việc nhơn Danh Chúa. Còn bây giờ, những lời khen tặng mà anh ấy đã nói về tôi, anh em có thể thấy điều mà tình yêu thương sẽ làm. Nó che lấp vô số tội lỗi. Vì thế...

Anh Pethrus, tôi biết anh ấy rất rõ, Là một anh em rất tốt, đúng thế. Tôi đã... Khi anh ấy còn ở lại, đang đứng đó, một người trong tầm cỡ của Joseph người anh em của chúng ta. Nghe anh ấy ở lại đó và nói những lời về chính tôi một - một người không xứng đáng trong Vương quốc của Đức Chúa Trời, điều đó làm tôi cảm thấy mình thật sự có thể đi xuống và bò dưới chân của mọi người. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu... Ồ, nếu - nếu tôi được... Tôi thích những lời họ nói ở đây hơn là được làm Tổng thống nước Mỹ. Tôi muốn, để cho người nào đó biết họ tin rằng Chúa Jêsus đã cứu tôi, và - và yêu tôi và đang giúp đỡ tôi, ồ, điều đó có nghĩa là Sự sống Đời đời đối với tôi. Tôi - tôi thật biết ơn hội chúng của tôi, con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Tôi thật không biết diễn tả thế nào. Tôi là người rất nghèo nàn về điều đó, để diễn tả cảm tưởng của mình.

Trong lá thư ngắn... Billy đến sau tôi cách đây một lát. Trên con đường đi qua, thường thường cậu ấy không nói gì với tôi. Nhưng cậu ấy đã nói, “Ba ơi, con thật muốn ba đọc qua những lá thư nầy ở đây, khi ba đến đó.” Tôi đã đọc các lá thư của anh chị em. Những món quà cùng các thứ của anh chị em, xin Chúa ở cùng anh chị em. Tôi biết ơn sâu sắc mọi người. Và ồ, tôi chỉ hi vọng mình có thể sống một thời gian dài với anh chị em và Mục sư ở đây trên đất, và rồi trong sự vinh hiển với mỗi một người anh em qua các thời đại không dứt. Tôi ước ao làm điều đó biết bao.

E-3 Chiều nay trong lúc nói với anh em, tôi nghĩ mình - tôi cần yêu cầu anh em cầu nguyện cho tôicho những điều như vậy. Tôi không có ý nói chói tai khi tôi giảng thật mạnh. Nhưng tôi đã nói và nhắc đến những người tắm chiều nay trong những nơi ủng hộ chủ nghĩa khỏa thân, mà có lẽ tốt hơn tôi nên xin lỗi vì điều đó. Tôi - tôi... Có lẽ tôi nói điều đó hơi gay gắt, và có lẽ Chúa sẽ không hài lòng với điều đó. Nhưng tôi - tôi xin lỗi vì đã nhắc đến những người tắm ở nơi đó, một trại những người ủng hộ chủ nghĩa khỏa thân, bởi vì họ có mặc ít đồ. Tôi - tôi xin lỗi vì tôi đã nói điều đó cách ấy.

Thật sự tôi đã khuấy động tất cả lên vào một thời điểm, mà tôi... Nếu tôi cứ giữ yên lặng, Chúa sẽ lo việc đó, và chỉ để tôi cầu nguyện cho những con cái đau yếu. Ngài... Không phải tôi làm điều đó. Mỗi lần tôi bị quấy rầy vì những điều như thế, tôi chỉ, giống như tôi chỉ... Có những điều khác tôi có thể giảng, như về Nước Thiên đàng của Đức Chúa Trời, vân vân.

Tôi đã thưa với Chúa tối nay trong lời cầu nguyện, tôi nói, “Khi tôi trở lại với Hội thánh, tôi sẽ xin lỗi vì đã nói thế, bởi vì không việc gì tôi phải nói điều đó.” Và... Nhưng tôi - tôi cứ giảng về Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, thế là - là đủ. Vậy thì, anh em đi theo điều đó và sẽ... Sự việc của nó là, tôi không có cách nào đoán xét những người ấy. Tôi không biết điều gì trong lòng họ, Chúa biết. Nhưng ở đây -- tôi yêu hết thảy anh chị em, anh chị em biết điều đó.

E-4 Nhưng thưa các bạn, sự việc ở đây là: Tôi rất chống đối điều đó, và tôi không rằng các bạn làm những việc như thế, tôi không muốn anh chị em nghĩ tôi đang nói anh chị em. Nhưng tôi - tôi muốn vẫy tay cảnh báo điều đó trước anh chị em luôn, rằng nếu sự ham muốn từng đến gần như vậy, hãy tránh xa nó. Đó - đó là điều chính. Nó là sự cảnh báo trước cho anh em trước khi anh em làm điều đó, đừng làm thế. Đó là phương cách, nhưng thật ra đó là -- những vị Mục sư Truyền đạo như Anh Joseph, và quí vị Mục sư Truyền đạo khác nói thế. Tôi là...?... Hầu như mệt mỏi có thừa như một Thầy giảng dù thế nào đi nữa. Vì thế tôi được sai đến để cầu nguyện cho con cái đau ốm của Chúa, vậy đó là những gì tôi muốn làm, nếu có thể được. Đó là điều Ngài đã xức dầu cho tôi và sai tôi đi ra để làm, cầu nguyện cho dân Ngài. Tôi rất vui mừng được đến để làm điều đó. Ở nhà, tôi ước mong mình có thể hầu việc ở nhà, nhưng không thể được.

E-5 Rất nhiều lần tôi -- và đặc biệt vào lúc nầy, vợ tôi mắc bệnh, chúng tôi... Cô ấy phải chịu đựng nhiều. Vợ tôi chịu đứng giữa tôi và công chúng; Điều đó hàng triệu lần. Hiểu không? Vì thế ở tuổi 36 mà hầu như đầu cô ấy đã hoàn toàn bạc trắng như tuyết. Chỉ bị như thế vì lo lắng, và cứ đi đi lại lại, vân vân. Đức Chúa Trời ban cho cô ấy một nhà trong miền vinh hiển khi cô ấy đến đó. Ngài sẽ ban cho. Tôi thỏa mãn về điều đó. Vì thế tôi - tôi thật cảm ơn Chúa vì có một người vợ tốt.

Do đó tôi - tôi cảm ơn rất nhiều về điều đó. Tôi có 2 đứa con gái đáng yêu ở nhà. Tôi rất hạnh phúc vì 2 con gái nhỏ đó.

Tôi có một con cậu trai lớn, là Billy, đang ngồi ở đâu đây. Tôi rất biết ơn vì Billy. Nó ở trong tuổi thanh thiếu niên, nhiều sự say mê, các bạn biết đấy, những việc con trẻ mà... Nó vẫn còn ở tuổi thiếu niên. Nó sẽ ra khỏi giai đoạn ấy trong một thời gian ngắn. Tôi biết Đức Chúa Trời ở cùng nó. Tôi đã thấy nó và biết rằng sự ban cho của Đức Chúa Trời ở với nó. Đúng thế. Nếu nó chỉ tự đầu phục Đức Chúa Trời, nó có thể được đứng ở một đầu hàng nhận biết trước (discernment) và tôi ở đầu kia. Đúng thế. Bởi vì điều đó đi ngang qua ngay bên nó.

E-6 Khi chúng tôi lái xe dọc đường, nó nói với tôi, “Ba ơi, con có cảm giác đó lần nữa. Bây giờ, chúng ta sẽ trải qua điều gì đó, chỉ trong vài phút, và nó sẽ xảy ra theo một cách nào đó.” Chính là cách ấy.

Tôi có một cháu gái ở nhà cũng giống vậy. Nó đã có khải tượng đầu tiên cách đây khoảng 2 hay 3 tháng. Đang ngồi trong phòng học, và Chúa Jêsus hiện ra với nó ở đó trong hình thể một đám mây (bé gái chỉ 7 tuổi) và Ngài đưa tay ra với nó. Tôi nghĩ nó cũng sẽ không ở bên ngoài lâu, và... Ồ, tôi có rất nhiều điều để biết ơn, rất nhiều.

Biết rằng phần tốt nhất thật sự vượt quá giới hạn bức màn, thật sự ở nơi xa kia, khi tôi có thể gặp hết thảy anh chị em suốt mọi thời đại không ngừng đúng như đã trôi qua.

E-7 Bây giờ, tối qua, cách đây 2 buổi tối, Anh Thoms... Anh ấy đã giảng ở Hội thánh nầy chưa? Anh Thoms đã giảng ở đây là người Nam Phi (rất tốt), một trong những người anh em trở lại đạocủa tôi đến với sự chữa lành ở Châu Phi, được sai phái đi ra truyền giáo, và... Anh ấy đã cho coi những phim ảnh ở đây chưa? Rồi phải không Anh Joseph? Tôi nghĩ nhiều anh chị em đã xem phim ấy. Dĩ nhiên... Vậy thì, đó là một bức tranh có thật về Nam Phi. Thấy những người nghèo ở đó không? Thật là một... Ồ, chao ôi, anh em -- điều đó làm tim tôi chảy máu, quăng huyết dê trên một hình tượng, và biết rằng đó là sự lăng mạ với Huyết của Đấng Cứu Rỗi đầy ơn phước của chúng ta. Điều duy nhất họ phải có là người nào đó đến với họ, nói cho họ biết. Anh em sẽ không bao giờ có thể nói cho họ qua một - một cuốn sách nhỏ (pamphlet*).

Ồ, tôi nghĩ một phần của băng ghi âm hay quyển sách nhỏ là một sự truyền giáo tuyệt vời. Nhưng họ hầu như là những người có nhiều tâm lý, vì thế... Và nó đã bị chôn vùi trong họ qua suốt nhiều năm dài. Nhưng điều đem nó đến cho họ, là một sự vận hành của siêu nhiên, để đứng ra ở đó mà chứng minh các sự việc. Đó là những gì công tác vĩ đại của Chúa thực hiện. Xem đấy, họ tin khi họ... Họ phải thấyđể tin. Họ phải thấy điều gì đó xảy ra.

Chức vụ truyền giáo ở đó rất mạnh mẽ. Tôi đang cầu nguyện Đức Chúa Trời xức dầu cho Anh Joseph đi qua đó, cho đến khi thật sự có dấu kỳ phép lạ tuyệt diệu xảy ra với anh em của tôi. Nguyện xin anh ấy sẽ đem hàng ngàn linh hồn về cho Đức Chúa Jêsus trong chuyến đi nầy, trong khi anh ấy đi.

E-8 Xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em. Tôi không muốn làm mất thì giờ của anh chị em lúc nầy, nói với anh chị em chốc lát cho đến khi chúng ta nhận được sự xức dầu của Thánh Linh. Ngay khi nắm bắt được điều đó, thế đấy, tôi sẽ - sẽ ngưng ngay buổi hầu việc để bắt đầu cầu nguyện cho người đau. Cảm ơn anh chị em và Xin Chúa ban phước cho anh chị em.

Bây giờ, chúng ta muốn quay lại với những Lời Kinh thánh trong chốc lát để suy gẫm về Kinh thánh. Tôi ưa thích Lời. Ồ tôi chỉ mong mình có thể diễn tả được điều ấy. Anh chị em biết tôi giảng những bài giảng hay nhất ở đâu không? Trong phòng cầu nguyện của tôi ở nhà hay nơi nào đó, trên giường. Tôi nằm suốt đêm và nhận sự xức dầu bằng Đức Thánh Linh. Tôi giảng nửa đêm với chính mình. Ồ, nếu tôi có thể thật sự giảng như thế ở bục giảng, nhưng tôi bắt đầu quá nhanh, quá nhanh, và tôi cứ lao về phía trước. Tôi đoán đó là vì tôi bị căng thẳng, và hầu như mất khả năng điều khiển ý tưởng của mình. Nhưng tha lỗi cho tôi để đến gần với đến đó, phải có một giọng tốt, tôi... Vì thế tôi... Khi anh em...

Anh em chẳng thích ở một mình với Đức Chúa Trời sao? Chà, chao ôi, thật sự một mình. Đôi khi có... Chúng ta thường hát bài hát ngắn, “Có đôi khi tôi thích được ở một mình với Đấng Christ, Chúa tôi.” Anh chị em có bao giờ nghe bài đó chưa? Tôi có thể nói với Ngài mọi lo buồn của tôi, hoàn toàn một mình. Và đó là cách Ngài muốn anh em có được, một mình với Ngài. Những lời cầu nguyện của anh chị em, không nói quá nhiều như thường lệ anh chị em ở giữa công chúng trong Nhà thờ hay chung quanh Bàn thờ. Sống một mình. Anh em sẽ cầu nguyện lời cầu nguyện khác biệt khi anh em ở một mình hơn là khi anh em cầu nguyện giữa đám đông. Lẻn đi để ở một mình, hỡi hết thảy anh em; Hãy đi ra và có một nơi nhóm lại thật bí mật, nơi mà anh em và Chúa gặp nhau nhiều lần một ngày và cầu nguyện.

E-9 Tôi nhìn khắp hội chúng ở đây tối nay. Tôi - thấy người mà tôi có thể nhận ra. Tôi thấy người bạn tốt của tôi là Anh Peterson, đến từ ngoài bang. Đúng thế. Mini -- Minneapolis, Minnesota... Xin Chúa ban phước cho Anh, Anh Peterson, hân hạnh dược gặp Anh. Tôi thấy Anh Scagg chỉ một lúc trước đây khi tôi đang đi qua cửa. Dĩ nhiên Anh Leo và Gene ở đây... Đây, anh ấy đang ngồi ở đây, thấy những anh bạn ở đây. Bỏ sót Anh Ryan lớn tuổi mà tôi đã trông đợi Anh suốt ngày. Anh bạn la lớn, “Ồ, vinh hiển thay,” ở đằng kia cách đây một lát. Tôi nhìn qua đó thấy không biết có phải là Anh Ryan không, đặng (so then*) chúng ta có thể cảm tạ ơn Chúa vì sự tốt lành của Anh ấy, vì hết thảy... [Một anh em nói với Anh Branham. - Biên tập] Ồ, đúng thế không? Tôi vừa nghe nói rằng Anh [Mực sư] Ryan đã về với Chúa. Ồ, chà, chà. Điều đó là sự đau buồn nhất lòng tôi. Ồ, Chúa cho linh hồn anh được yên nghỉ. Mời anh chị em cúi đầu với tôi giây lát. Anh chơi đàn óc-gan, mời anh đàn một lát, được không? Anh biết bài đó chứ? Tôi đi bộ một ngày suốt con đường quê, và cũng có một Khách Lạ đã đi. Anh em đã nghe bài đó chưa? Đàn thật chậm, đó là một trong những bài mà Anh ấy ưa thích.

E-10 Cách đây nhiều năm, ngày nọ tôi đã ở Louisiana. Đang ngồi trong một Buổi nhóm, một cụ già tóc bạc đứng lên đến và đặt tay trên tôi, không biết tôi và bắt đầu nói tiếng lạ. Tôi nghĩ đã gần 20 năm. Là điều lạ với tôi; Tôi chưa bao giờ nghe như vậy. Ông nói, “Bây giờ, anh chỉ là một chàng trai, nhưng ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ sử dụng anh.” Đó là Anh Ryan.

Tôi đã ở với căn nhà nhỏ khiêm nhường của Anh tại Dowagiac, Michigan sau đó. Người vợ yêu dấu của Anh, thật là một phụ nữ tận tụy. Anh Ryan là người ngay khi anh biết Chúa đang kêu gọi tôi bất cứ nơi đâu, anh bay đến ngay cho dù anh đang ở trong tình trạng nào. Tôi đã gặp vợ Anh. Tôi đã đi câu ngày nọ ngoài hồ. tôi nói, “Jonh đã đi xuống nơi nào đó ở Ấn-độ.” Tôi biết họ rất nghèo; Họ chỉ sống bằng những gì người ta cho họ.E-11 Anh John Ryan là một người Công giáo cải đạo. Trước đây là người cưỡi ngựa trong gánh xiếc lớn Ringling Brothers Barnum Bailey. Anh cưỡi ngựa dũng cảm nổi tiếng. Anh là ngôi sao màn bạc. Anh em không biết điều đó, nhưng anh ấy đã từng như vậy. Đó là lý do bộ râu quai nón của anh ấy là sự ngụy trang. Con người đẹp trai, trông ưa nhìn, và anh đã mang bộ râu đó để cải trang. Anh là ngôi sao màn bạc. Không ai biết điều đó. Tôi biết. Anh đã không nói điều đó với mọi người. Anh cưỡi ngựa nổi tiếng trong thời trai trẻ.

Tôi nói, “Chị Ryan à, Anh Ryan để lại cho chị bao nhiêu tiền, thưa chị?”

Đáp, “Không.”

Tôi hỏi, ‘Khi nào anh ấy sẽ trở về?”

Chị ấy nói, “Tôi không biết.” Chị nói...

Tôi nói, “Anh ấy không ở bên cạnh chị sao?” Tôi là một Mục sư Báp-tít trẻ tuổi lúc ấy. Tôi nói, “Anh ấy không ở bên chị à?”

Chị ấy nói, “Ồ, không. John là người của Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời dẫn dắt anh ấy, Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc tôi.” Một phụ nữ trung tín như vậy. Chỉ cách đây vài tuần, chị đã đi gặp Chúa trong vòng tay anh ấy. Chị đã tìm thấy một nơi vĩ đại hơn ở trên ấy. Chị có lẽ đã gọi John lên với chị. Tối nay tôi giao phó họ với Đức Chúa Trời để họ được ở với nhau trong tay Đức Chúa Jêsus chúng ta. Anh ấy đã không còn hiện diện với chúng ta giờ nầy, nhưng những kỷ niệm về Anh sẽ nán lại trong lòng tôi trong thời gian tới. Chúng ta hãy cầu nguyện.

E-12 Lạy Cha Thiên Thượng kính yêu, như tin buồn nầy... Thảo nào lòng con bị khuấy động ngày hôm nay khi nhìn quanh quất ở đây tìm Anh Ryan. Anh ấy vừa đi qua ngoài giới hạn bức màn. Có lẽ cha không muốn con biết đó lúc ấy. Con cảm ơn Cha vì đời sống của Anh. Chúng con sẽ nhớ Anh ấy, Cha ôi, nhưng Cha biết điều gì là tốt nhất. Anh ấy đã ngồi trong Nhà thờ nầy; Anh đã rao giảng cho dân sự nầy. Chúa đã cho linh hồn dũng cảm của Anh yên nghỉ trong sự bình an. Cảm ơn Cha vì tất cả những gì Ngài đã làm cho Anh.

Tối nay con cầu nguyện cho sự sum họp của anh và người vợ yêu dấu. Nếu họ được ở với nhau tối nay, xin giữ họ được an toàn, Cha ôi, cho đến khi họ trở lại với Đức Chúa Jêsus. Nguyện xin Phúc Âm mà Anh ấy đã rao giảng luôn ở lại trong lòng của dân sự. Nguyện xin họ vâng theo và yêu mến Đấng Christ mà Anh ấy đã dũng cảm đấu tranh, cho đến khi hết thảy chúng con đều gặp nhau nơi ấy, nơi mà không còn sự chia ly nữa. Chúng con cầu xin bấy nhiêu điều nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!

Đức Chúa Trời cho linh hồn người anh em dũng cảm của chúng ta yên nghỉ trong sự bình an. Một anh hùng lớn nữa trong trận chiến đã ra đi.

E-13 Thưa các anh em Mục sư Truyền đạo của chúng tôi, điều đó có nghĩa là chúng ta cài khóa áo giáp chặt hơn một chút; Cứ làm việc nhiều hơn một chút nữa lúc nầy; Một người trong số họ đã ra đi.

Phải chăng tôi được mang về nhà trên Thiên đàng

Trên một chiếc giường đầy hoa dễ dàng,

Trong khi những anh em khác chiến đấu cho được giải,

Và chèo qua biển máu chăng?

Không, tôi phải chiến đấu nếu tôi phải cai trị,

Xin thêm cho con lòng can đảm Chúa ôi;

Và cung cấp cho con Lời thánh khiết của Ngài.

E-14 Bây giờ, trong Giu-đe câu thứ 3, và chúng ta đọc cho sự phân bổ Lời đời đời của Đức Chúa Trời. Tôi yêu thích Lời, còn bạn? Đó là Lời Sự Sống, Đức Chúa Trời là Sự Sống đầy ơn phước. Chúng ta yêu mến Lời, bởi vì Lời nói ra sự bình an. Chúng đến từ Kinh thánh, Quyển Sách duy nhất nói cho tôi biết tôi là ai, tôi từ đâu đến, và tôi sẽ đi đâu, Sách duy nhất tồn tại nói cho chúng ta điều đó. Nó là Sách duy nhất được viết bằng tất cả văn chương tốt đẹp nhất từng có trên thế gian, đây là Sách duy nhất xác thực Lẽ thật. Cho dù những sách khác thế nào đi nữa... Nó sẽ là những điều tầm thường nhỏ bé đầy vết nhơ và thất bại cùng mọi thứ, nhưng Sách nầy không hề qua đi. “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta chẳng qua đi bao giờ.” Lẽ thật của Chúa...

Giu-đe viết khoảng 30 năm sau Ngày lễ Ngũ tuần của Hội thánh. Lá thư nầy được gửi thẳng đến cho Hội thánh.Hỡi kẻ rất yêu dấu... (Tôi thích từ đó, còn anh em thế nào? Yêu dấu, lòng Anh ấy đã hành động cho Hội thánh như thế nào.)... yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các Thánh đồ một lần đủ rồi.

E-15 Giờ nầy, xin Chúa ban phước cho Lời Ngài. Nào, chỉ một sự sắp đặt nhỏ của Buổi nhóm. Tôi muốn nó dựa trên cơ sở uy nghiêm của Lời Kinh thánh, vì tôi cũng cùng anh chị em lần theo dấu vết mà Anh Ryan của chúng ta đã nhận lấy. Cho nên để lại phía sau tôi, tôi muốn mọi việc mà tôi nói đều dựa trên Lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em có nhận thấy tối nay, đó là một trách nhiệm đối với một Mục sư Cơ-đốc, người đứng trước hội chúng, khi mỗi linh hồn được đánh giá là đáng giá hàng ngàn thế gian, và một người thông giải lời sai lạc sẽ là gì trong Nước Đức Chúa Trời, nếu chúng ta thông giải Lời sai trong cách nào đó? Vì thế tôi cung kính đến gần chủ đề nầy, là điều rất quan trọng như vậy cho ngày nay.

E-16 Lúc bấy giờ, Giu-đe nói sau 33 năm, cứ nghĩ về cách... Những gì chúng ta cần ngày hôm nay, tôi nghĩ, trước hết là sự bắt bớ điển hình tốt đẹp thuở xưa đó để điều hành chúng ta với nhau. Chúng ta thấy rằng khi Hội thánh bị bắt bớ thật sự... Tôi nghĩ Đức Chúa Trời đang cho phép Chủ nghĩa Cộng sản đánh vào đất nước nầy. Tôi tin mình có thể chứng minh hợp lý điều đó bằng Kinh thánh, rằng Đức Chúa Trời đã Hứa đưa vào Chủ nghĩa Cộng sản cách đây nhiều năm, khi họ trước tiên bắt đầu đi ra khỏi N.R.A.I... Anh em còn nhớ điều đó. Khi Mussolini lần đầu tiên nắm chính quyền, một buổi sáng trong khải tượng... Nó đã được viết trên báo cũ, nằm ở nhà ngày hômnay, vào khoảng thời gian 1933 -- năm 32 hay 33 gì đó.

E-17 Tôi có một khải tượng trong một buổi sáng đi học trường Chúa nhật. Tôi nói, “Bây giờ...” Dưới sự hà hơi của Thánh Linh, tôi nói, “Nào, sẽ có 3 Chủ nghĩa lớn mà bây giờ đang tồn tại. Một trong 3 Chủ nghĩa đó là ở Rô-ma, là Chủ nghĩa Phát-xít, và một ở Nước Đức là Chủ nghĩa Đức quốc xã. Một Chủ nghĩa nữa là ở nước Nga, là Chủ nghĩa Cộng sản.” Tôi nói, “3 ‘Chủ nghĩa’ lớn đó là 3 ‘tà linh’ đi ra từ miệng của ‘tiên tri giả’, những con rồng, và đại loại như vậy, chúng sẽ tự liên kết với nhau, nói những việc mà chúng không nên nói, và chúng sẽ đánh vào nhau, cho đến khi cuối cùng chúng sẽ quyện lại thành một Chủ nghĩa. Tôi tiên đoán đó sẽ là Chủ nghĩa Cộng sản. Và Chủ nghĩa Cộng sản sẽ thiêu hủy thành phố Va-ti-căng.”

Tôi đã nói, “Ngay trước khi Thời kỳ Cuối cùng đến...” Bây giờ, nên nhớ, tôi vẫn nói điều nầy: “Trước khi thời kỳ cuối cùng đến...” Đã viết trước đẩy năm. “Trước khi thời kỳ cuối cùng đến, sẽ có một người đàn bà, đó sẽ là người cai trị lớn trong đất nước nầy. Bà ta sẽ là Tổng thống hay tương tự điều đó, một người đàn bà vĩ đại nào đó. Vào lúc đó, những chiếc xe hơi, ngay trước khi Chúa đến, sẽ có hình dáng giống như quả trứng.” Nào, nên nhớ điều đó; Giữ nó trong tâm trí. Đó là vào năm 1932, hay gần như thế. Trông nó mỗi năm càng có hình dáng giống như thế nào. Chúng ta càng lúc càng gần thì giờ cuối cùng hơn.E-18 Sự bắt bớ lớn sẽ lật đổ mọi sự khác nhau và điều khiển chúng ta với nhau như một người. Chúng ta sẽ... Không người nào, không người nào có thể làm điều đó. Đó là một việc to lớn đối với con người; Chính Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Rồi đây chúng ta sẽ là một. A-men! Ô, chao ôi, tôi sẽ rất vui mừng về điều đó, còn các bạn thì sao? Khi nào nó được mọi người biết rõ?

Bây giờ, chúng đã được gieo rắc trong số dân sự ở đây. Sau 33 năm anh em có thể nghĩ về ngày lớn của phe phái ‘Ngũ Tuần’. Và tôi muốn nói điều gì đó ở đây, chỉ là một sự nhắc nhở nhỏ. Chúng ta đang gọi sai (miscall) từ “Ngũ Tuần.” Chúng ta không bao giờ quan tâm về điều đó (Hiểu không?), hay từ “Ngũ Tuần.” Chúng tôi không phải là ‘Người Ngũ Tuần’ (pentecostal people). Không bao giờ. Những ‘Người Ngũ Tuần’ là những ‘người phạm thượng’ (blasphemers). Chắc chắn vậy, họ là người lên đó vào Ngày Lễ Ngũ tuần. Họ là những người lên trên đó để dự Buổi Thờ phượng Lễ Ngũ Tuần (the pentecostal worship), chứ không phải là Hội thánh. Chúng ta mới là “Hội Thánh của Con Đầu Lòng” (the church of the firstborn). Chúng ta là những người ở trong “Nước của Đức Chúa Trời”. Còn họ là những ‘Người dự Lễ Thờ phượng Ngày Ngũ Tuần’ (pentecostal worshippers*) đang cười cợt những người đầy dẫy Đức Thánh Linh! Ấy không phải là ‘Người Ngũ Tuần’ mà đó là... ‘Người Ngũ Tuần’ là người Do-thái, lên trên đó để thờ phượng vào Ngày Lễ Ngũ tuần. Và đây là một sự giải quyết mới mà Đức Chúa Trời ban cho Hội thánh. Vì thế chúng ta không thuộc về ‘Phe phái Ngũ Tuần’. Hiểu không? Đây là điều gì mới mẻ. Họ chỉ di dời cái ‘Tên’ đó ở đấy. Đúng thế!E-19 Nhưng những ơn phước của Chúa, giáng trên Hội thánh, và họ đã đi ra, những Sứ đồ ấy, và những quyền năng vĩ đại, mà họ thực hiện một cơn phục hưng lớn. Điều đó sẽ không trông có khả năng đó, điều đó sẽ hết. Chúng ta cũng không nghĩ ngày nọ, khi Môi-se đi qua Biển Đỏ với dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời ban mưa ma-na xuống từ trời, có khả năng là họ đã quên những phép lạ vĩ đại đó. Nhưng điều đó thật sự không công bằng, không quá 30, hay 40 ngày họ đã quên hết điều đó và lằm bằm chống lại Đức Chúa Trời. Thấy dân sự nhanh chóng quên những sự việc đầu tiên như thế nào.

Giu-đe đã cố gắng nói với họ... Vậy thì, ông nói anh em phải, tôi... “Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các Thánh đồ một lần đủ rồi.” Bây giờ, mọi người chúng ta ở đây, có lẽ chúng ta là người Giám lý, Báp-tít, Trưởng lão, Công giáo, và hết thảy những Giáo hội giáo phái khác. Với tôi điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi tin rằng anh em là Cơ-đốc nhân trong lòng anh em bằng sự được tái sanh.E-20 Vậy thì, nếu anh em được sanh lại, anh em là con cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ để ý điều nầy. Mỗi một người chúng ta sẽ thích nói rằng đó là Hội thánh của chúng ta. Hội thánh của chúng ta là Hội thánh tranh chiến cho đức tin.

Nếu tôi đi đến người Công giáo tối nay, người đó sẽ nói, “Tất nhiên rồi, chúng tôi là Hội thánh mẹ. Chúng tôi là người có đức tin được ban cho các Thánh đồ một lần đủ cả.”

Nếu tôi đi đến Giáo hội Báp-tít, Giáo hội mà tôi được phong chức, họ sẽ nói, “Tất nhiên, chúng tôi là những giáo sư chính thống; Chúng tôi có đức tin hoàn toàn là đức tin Sứ đồ.”

Nếu tôi đi đến Giáo hội Giám lý, Giáo hội của mẹ tôi, lúc ấy họ sẽ nói, “Chắc chắn rồi, chúng tôi là Giáo hội Sứ đồ. Chúng tôi có đức tin từng được ban cho các Thánh đồ.” Tôi đi đến Giáo hội nầy đến Giáo hội khác, và mỗi Giáo hội đều muốn nói đó là Hội thánh của họ.E-21 Nhưng Giu-đe đã nói với chúng ta tranh chiến cho “đức tin”, tức là “Toàn bộ Tín ngưỡng” (the faith), chứ không phải là ‘một vài niềm tin’ (a faith), mà là cái “đức tin” [tức là “Toàn bộ Tín ngưỡng”] đã từng được ban cho các Thánh đồ. Vậy thì chỉ có duy nhất một cách hợp lý để làm điều đó, không phải nó thưa các bạn, đó là đi ngay trở lại và tìm ra họ đã có loại đức tin gì, và rồi khi chúng ta thấy loại đức tin họ đã có đó, rồi tranh chiến sốt sắng cho đức tin đó.

Là một tín đồ Báp-tít, tôi sẽ tuyên bố đức tin của tôi, và nếu anh em xác nhận bất cứ loại đức tin gì của mình, chúng ta hãy nhìn xem Kinh thánh nói những gì, rồi chúng ta có thể hiểu được điều đó.E-22 Bây giờ, chúng ta không thể đến với Cựu ước. Bởi vì họ không được gọi là các Thánh đồ trong Cựu ước. Họ là những Thánh đồ trong Tân Ứơc. Do đó, chúng ta phải bắt đầu từ Tân Ứơc. Thế thì Tân Ứơc được đặt trên cơ sở Cơ-đốc giáo, đến từ Đấng Christ. Và Đấng Christ là Đấng Chăm Sóc của đức tin mà chúng ta sẽ tranh chiến cho, vì đó là đức tin mà Ngài đã giới thiệu với khắp thế gian.

Đấng Christ đã sanh ra, nữ đồng trinh sanh ra Con của Đức Chúa Trời... Giăng đã ở giữa luật pháp, và - và sự phân phát của Ân điển. Lu-ca 16:16 nói, “
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương