E tg/15/3 hiệp hội quốc tế VỀ BẢo hộ giống cây trồng mớItải về 0.74 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu26.12.2017
Kích0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


E

TG/15/3
HIỆP HỘI QUỐC TẾ VỀ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI


QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM
TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH
ĐÀO


(Pyrus communis L.)GENEVA

2000

Bản sao tài liệu này Copies of this document are available on request at the price of 10 Swiss francs each, including surface mail, from the Office of UPOV, 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, 1211 Geneva 20, Switzerland


Tài liệu này hoặc một phần của nó có thể được soạn thảo lại, dịch và công bố mà không cần được sự đồng ý của UPOV.


* * * * * * *TG/15/3

BẢN GỐC: Tiếng Anh
NGÀY: 2000-04-05HIỆP HỘI QUỐC TẾ VỀ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI


QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM
TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH
ĐÀO


(Pyrus communis L.)Quy phạm này nên được đọc kết hợp với tài liệu TG/1/2, trong đó có các giải thích nguyên tắc chung đã được xây dựng trong quy phạm.


NỘI DUNG TRANG
I. Đối tượng của quy phạm 3
II. Yêu cầu vật liệu 3
III. Tiến hành khảo nghiệm 3
IV. Phương pháp quan sát 4
V. Phân nhóm giống 4
VI. Các tính trạng và biểu tượng 5
VII. Bảng các tính trạng 6
VIII. Giải thích bảng các tính trạng 24
IX. Tài liệu tham khảo 33
X. Tờ khai kỹ thuật 35

I. Đối tượng của Quy phạm


Quy phạm này áp dụng đối với tất cả các giống ăn quả nhân vô tính thuộc loài Pyrus communis L.

II. Yêu cầu vật liệu


1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định thời gian, địa điểm và các yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng vật liệu người nộp đơn phải gửi cho cơ quan khảo nghiệm. Người nộp đơn nộp vật liệu từ nước ngoài phải đảm bảo mọi thủ tục hải quan và kiểm dịch thực vật phù hợp với quy định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Số lượng vật liệu tối thiểu người nộp đơn phải nộp cơ quan khảo nghiệm là:
5 cây thu được bằng cách lai

10 cây đột biến

hoặc

3 mầm ghép3 (từ lai tạo) hoặc 10 (đột biến) mầm ngủ để ghép; đủ để ghép 5 (10) cây.
Cơ quan có thẩm quyền có quyền bắt buộc sử dụng giống gốc làm gốc ghép cho giống khảo nghiệm. Nếu người nộp đơn xử dụng giống làm gốc ghép khác với giống được chỉ định thì người nộp đơn phải thông báo rõ cho cơ quan có thẩm quyền để được phép.
2. Vật liệu gửi khảo nghiệm phải sạch vi rút và trong khỏe mạnh, không nhiễm bất kỳ loại sâu bệnh hại nguy hiểm nào. Tốt nhất là không sử dụng vật liệu cây khảo nghiệm từ nguồn nhân giống in vitro.
3. Không được xử lý vật liệu khảo nghiệm dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc yêu cầu xử lý. Nếu giống được xử lý, đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về việc xử lý.

III. Tiến hành khảo nghiệm
  1. Để đánh giá tính khác biệt, thí nghiệm phải được tiến hành trong điều kiện đảm bảo cho cây có quả ở ít nhất hai vụ.

2. Thông thường thí nghiệm được bố trí tại một điểm. Nếu có những tính trạng quan trọng của giống không thể hiện ở điểm đó, cần bố trí khảo nghiệm giống ở một điểm bổ sung.


3. Thí nghiệm phải được bố trí trong điều kiện sao cho cây sinh trưởng phát triển bình thường. Mỗi thí nghiệm phải có thổng số ít nhất 5 cây đối với cây lai tạo và 10 cây đối với cây đột biến. Chỉ được sử dụng ô thí nghiệm riêng rẽ để theo dõi trong trường hợp các ô thí nghiệm này được trồng trong cùng điều kiện môi trường.
4. Đối với các mục đích đặc biệt, có thể bố trí thí nghiệm bổ sung.

IV. Phương pháp quan sát


1. Nếu không có chỉ dẫn khác, mọi quan sát phải được thực hiện trên 5 cây hoặc các bộ phận cắt từ 5 cây đối với các giống thu được bằng lai tạo; và trên 10 cây hoặc các bộ phận cắt ra từ 10 cây đối với các giống thu được từ đột biến. Mọi quan sát trên quả phải được tiến hành trên 10 quả điển hình chọn từ 5 hoặc 10 cây tùy trường hợp.
2. Để đánh giá tính đồng nhất, một quần thể chuẩn 1% với mức xác xuất chấp nhận ít nhất 95% phải được áp dụng cho các giống lai tạo và với giống đột biến, quần thể chuẩn là 2% và cùng mức xác xuất chấp nhận. Trong trường hợp mẫu giống 5 cây, không cho phép cây khác dạng, nếu mẫu giống là 10 cây thì số cây khác dạng tối đa được phép là 1.
3. Nếu không có chỉ dẫn khácmọi quan sát trên cây và trên mầm 1 năm tuổi phải được tiến hành trong mùa đông trên các cây đã ra quả ít nhất 1 lần. Độ dài đốt phải được quan sát ở phần giữa mầm.
4. Nếu không có chỉ dẫn khác, mọi quan sát trên hoa phải được tiến hành trên các hoa đã phát triển đầy đủ tại thời điểmbao phấn hé mở.
5. Nếu không có chỉ dẫn nào khác, mọi quan sát trên lá phải được tiến hành trong mùa hè trên những lá đã phát triển đầy đủ ở một phần ba đoạn mầm giữa đã phát triể.


  1. Nếu không có chỉ dẫn khác, mọi quan sát trên quả phải được tiến hành trên những quả đã chín sinh lý để ăn được.

V. Phân nhóm giống


1. Việc lựa chọn các giống để trồng phải được chia thành từng nhóm nhằm thuận tiện cho việc đánh giá tính khác biệt. Các tính trạng phù hợp cho mục đích phân nhóm là những tính trạng theo kinh nghiệm cho thấy không biến đổi hoặc biến đổi rất ít trong phạm vi một giống. Sự thay đổi các mức biểu hiện của tính trạng này phải là các mức phân bố đồng đều trong tập đoàn.
2. Cơ quan có thẩm quyền có thể sử dụng các tính trạng sau đây làm tính trạng phân nhóm giống:


  1. Quả: Vị trí đường kính lớn nhất (tính trạng thứ 40)

  2. Quả: Cỡ quả (Tính trạng thứ 41)

  3. Quả: Màu nền của vỏ (Tính trạng thứ 44)

  4. Thời gian bắt đầu nở hoa (Tính trạng thứ 64)

  5. Thời gian quả chín cho thu hoạch (Tính trạng thứ 65).

VI. Các tính trạng và biểu tượng


1. Để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định, các tính trạng và mức biểu hiện của các tính trạng được sử dụng trong bảng các tính trạng.
2. Các mã số (Biểu hiện bằng những con số), nhằm mục đích xử lý số liệu được đưa ra để chỉ mức biểu hiện cho mỗi tính trạng.
3. Chú thích
(*) Là những tính trạng phải được sử dụng cho tất cả các giống ở mọi vụ thí nghiệm và phải luôn có trong bản mô tả giống trừ khi mức biểu hiện của tính trạng đã có trước hoặc điều kiện môi trường không phù hợp cho sự biểu hiện của tính trạng.
(+) Xem giải thích trong bảng các tính trạng ở Chương VIII..

VII. Bảng các tính trạng
Tiếng Anh

Tiếng Pháp


Tiếng Đức


Tiếng Tây Ban NhaGiống điển hình

Mã số
1.

Cây: Sức sống

Arbre: vigueur

Baum: Wuchsstärke

Árbol: vigor


Yếu

faible

gering

débil

Précoce de Trévoux

3
Trung bình

moyenne

mittel

medio

Williams’ Bon Chrétien

5
Khỏe

forte

stark

fuerte

Beurré d’Amanlis

7

2.
(*)


Cây: Mức phân cành

Arbre: ramification

Baum: Verzweigung

Árbol: ramificación


Không phân cành hoặc rất ít

nulle ou très faible

fehlend oder
sehr gering

ausente o
muy débil

Jeanne d’Arc

1
Ít

faible

gering

débil

Louise Bonne d’Avranches

3
Trung bình

moyenne

mittel

media

Conference, Pitmaston
Duchesse d’Angoulême

5
Khỏe

forte

stark

fuerte

Alexandrine Douillard,
Packham’s Triumph

7
Rất khỏe

très forte

sehr stark

muy fuerte

Oliver de Serres

9

3.
(*)
(+)


Cây: Cách mọc

Arbre: port

Baum: Wuchsform

Árbol: porte


Hình chóp

très dressé

sehr aufrecht

fastigiado

Jeanne d’Arc

1
Thẳng đứng

dressé

aufrecht

erecto

Beurré Clairgeau,
Doyenné du Comice

2
Nửa thẳng

demi-dressé

halbaufrecht

semierecto

Colorée de Juillet,
Nojabrskaja

3
Xòe ngang

divergent

breitwüchsig

rastrero

Madame Ballet

4
Chúc xuống

retombant

überhängend

colgante

Beurré Diel,
Beurré Six

5
Dạng bò

pleureur

lang überhängend

llorón

Armida,
Beurré d’Amanlis

6
Tiếng Anh

Tiếng Pháp


Tiếng Đức


Tây Ban NhaGiống điển hình

Mã số


4.Mầm một năm tuổi: sinh trưởng

Rameau d’un an:
forme


Einjähriger Trieb:
Wuchs


Rama de un año: crecimiento


Thẳng

droit

gerade

recto

Passe Crassane

1
Gợn sóng

ondulé

gewellt

ondulado

Beurré Bosc,
Épine du Mas

2
Hình zich zắc

en zigzag

zickzackförmig

en zig zag

Laxton’s Superb

3

5.Mầm một năm tuổi: Độ dài lóng

Rameau d’un an:
longueur des entrenœuds


Einjähriger Trieb: Internodienlänge

Rama de un año: longitud del entrenudo


Ngắn

courts

kurz

corta

Conference

3
Trung bình

moyens

mittel

media

Beurré Hardy,
Jeanne d’Arc

5
Dài

longs

lang

larga

Pitmaston Duchesse d’Angoulême,
Santa Maria

7

6.Mầm một năm tuổi: Màu ưu thế phía có ánh nắng

Rameau d’un an: couleur prédo‑ minante sur la face exposée au soleil

Einjähriger Trieb: Vorherrschende Farbe auf der Son-nenseite

Rama de un año: color predominante en la cara expuesta al sol


Xanh xám

vert‑gris

graugrün

verde–gris

Mirandino rosso,
Nojabrskaja

1
Nâu xám

brun‑gris

graubraun

marrón grisáceo

Concorde

2
Nâu

brun moyen

mittelbraun

marrón medio

Beurré Superfin,
Précoce de Trévoux

3
Nâu da cam

brun orangé

orangebraun

marrón anaranjado

Eva Baltet

4
Đỏ nâu

brun‑rouge

braunrot

marrón rojizo

Beurré Hardy,
Louise Bonne d’Avranches

5
Tím nâu

brun‑violet

braunpurpur

marrón púrpura

Nordhäuser Winterforelle

6
Nâu đậm

brun foncé

dunkelbraun

marrón oscuro

Jeanne d’Arc

7  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương