E “a thinking Man’s Filtertải về 296.11 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích296.11 Kb.
#1498
1   2   3   4
.” Đừng để ý những gì đang xảy ra ở đây; Đừng bỏ qua Lời đó. “Được gội rửa bằng nước của Lời,” Đầu lọc của một người biết suy nghĩ. Không một giáo phái, một tín điều, một giáo hội, một giáo đường; nhưng một Đầu lọc của người biết suy nghĩ, vì bạn sẽ bị đoán xét bởi Lời. Một người biết suy nghĩ sẽ nghĩ đến điều đó. Một người ngu dại, hoặc ham muốn thế gian, sẽ lấy bất cứ điều gì, một sự thay thế. Tại sao thay thế khi có Một cái chân chính?

132 Hãy suy nghĩ, chỉ nghĩ về điều đó một phút thôi. Một người đàn bà nói tiếng lạ, để tóc ngắn, đánh môi son, mà Giáo hội vẫn giữ điều đó, rằng đó là bằng chứng của Đức Thánh Linh.

133 Hay là một Thầy giảng từ trường Thần học hay trường Kinh Thánh, dùng phép báp-têm trong ‘ba ngôi’, hay sự thỏa hiệp với Lời, với một số tín điều hay giáo phái. Đó có phải là Đầu lọc của một người biết suy nghĩ không? Tôi thấy không phải cách đó, thưa anh em. Đó là một người ngu dại bị thu hút qua những điều đó. Đúng thế. Anh em có thể tưởng tượng được điều đó không? Thay vì dùng Lời của Đức Chúa Trời như là một Đầu lọc cho linh hồn; lại để cho đống tín điều và giáo phái cũ rích lấp đầy như thế, thay vì lấy Lời của Đức Chúa Trời để làm Đầu lọc. Và rồi anh ta bị tất cả những điều đó làm hư hỏng, và để chúng xui khiến anh ta vào những học thuyết của họ, làm những thứ, “hầu như lừa dối chính người được Chọn,” và sự xao lãng Lời.

Trong khi, anh ta có thể bị lôi cuốn về linh hồn mình, nếu có bất cứ điều gì có thể lôi kéo được. Nhưng nếu hạt giống được định trước đó... Đừng bỏ sót điều này. Nếu hạt giống đã được định sẵn không có trong đó, nó sẽ không lôi kéo qua Đó. Vì nó sẽ lôi kéo để thỏa mãn sự ham muốn của nó.134 Nếu một người hút thuốc muốn có sự ưa thích của người hút thuốc và nếu anh ta cầm điếu thuốc... Tôi nói, “Hút ngón tay mình,” và anh ta đứng đó, hút ngón tay mình. [Anh Branham minh họa. - Bt]

135 Sao, anh ta nói, “Đó là điều ngu xuẩn.” Tại sao? Sự ham muốn của anh ta là nicotine. Vì vậy, anh ta không phải là một người biết suy nghĩ. Hiểu không? Nhưng bạn nói, “Ồ, tôi không, tôi không ngửi chút nào. Tôi muốn nếm biết... Tôi muốn ngửi thuốc lá. Tôi không nếm một điều gì hết.”

136 Hãy cho anh ta một cái kẹp áo quần và biểu anh ta hút. Hiểu không? Chắc chắn, phải để anh ta hút như thế. Người đó nói, “Tôi không nếm cái gì hết.” Vậy, anh em đang hút cái gì? Anh em đã có sự ưa muốn nếm biết chất ni-cô-tin.

Và khi bạn đang hút trong tín điều Giáo hội, và phụ nữ tóc ngắn vẫn mặt mày tô vẽ, và mặc quần áo hở han; và các bạn những người đàn ông nhìn họ, với tất cả những điều này, và thực hiện theo cách của bạn. Đó là gì? Cái gì ở trong đó? Thế gian vẫn còn ở trong đó, và bạn đã nếm. Các bạn đang bị nó lôi kéo vì một sở thích.137 “Tôi đi Nhà thờ này; Họ không bao giờ nói về điều đó. Họ không nói về điều này, không nói về điều kia. Không một điều nào trong những điều này được dạy dỗ. Thầy giảng của chúng tôi đầu óc rộng rãi hơn thế. Chúng tôi không nói những điều như thế.” Đó là gì? Anh em có một sự ưa thích của thế gian mà anh em đang hút. Đúng!

138 Nhưng một người đàn bà biết suy nghĩ sẽ không chấp nhận kiểu đó. Người ấy biết mình phải thánh khiết. Và điều duy nhất mà các bạn có thể bị thu hút qua Lời của Đức Chúa Trời là Linh, Quyền Lực Làm Sống Lại, khiến chính Lời, mà ở trong các bạn, sống để bày tỏ Chúa Jêsus Christ trong thời đại bạn đang sống. Ha-lê-lu-gia! Thưa anh em, nếu điều đó không phải là Lẽ thật, thì tôi không biết Lẽ thật là gì. Tôi mất trí nếu đó không phải là Lẽ thật.

139 Đó chính là Lẽ thật ở trong lòng anh em, đã được định trước ở đó, đang bị thu hút. Nó xuyên qua thế gian đó, nó không còn ham muốn thế gian. Nhưng khi nó vượt qua ở đây để vào Lời, nó bị thu hút qua Lời, nó không thể làm gì khác ngoài Đức Thánh Linh làm sống lại Lời đó.

140 Thế thì Đầu Lọc của một người tin kính, biết suy nghĩ là Lời, và nó thỏa mãn sở thích thánh khiết trong lòng người đó; Đầu lọc của người biết suy nghĩ, sở thích của người thánh khiết. Ồ, thật là những gì chúng ta bước vào!

141 Thay vì dùng Đầu Lọc của Đức Chúa Trời cho linh hồn mình, người đó lại để cho Sa-tan lừa dối người bằng một số giáo điều hay giáo phái, hoàn toàn giống như các công ty thuốc lá đang lừa dối để bạn hút thuốc. Bạn thật sự có nhiều thành viên hơn, và chỉ thế thôi.

Ồ, để tôi kết thúc bài giảng trong một vài phút, nói điều này.142 Hội thánh Lao-đi-xê mù quáng! Thật chúng ta có thể bị mù. Hội thánh Lao-đi-xê bị mù, sự lãnh đạo mù lòa của thời đại này, dưới yêu sách sai lầm, những tín điều sai lầm, dưới những giáo điều đó là sự sai lầm, dưới những giáo phái đó là sai lầm, dưới những cuốn sách tín điều đó là sai lầm. Ôi, Hội thánh Lao-đi-xê đui mù, dẫn đường kẻ mù, tất cả đều rớt xuống hố!

143 Thay đổi đầu lọc đi tối nay, hỡi thầy giảng. Đừng kéo chất nicotine giáo phái đó vào hệ thống, giáo phái, và tín điều của các bạn, mà Chúa Jêsus đã phán, “Nếu ai thêm một lời vào Nó, hay bớt một Lời khỏi Nó.” Khi anh em nói hội chúng của mình tốt vì những người đàn bà đã làm điều đó, hay những người đàn ông kia làm điều đó, tất cả những cái này, cái kia,cái khác, chừng nào họ vẫn thật sự ở lại đúng với điều này và làm điều đó, mà giữ những tín điều này, chính quí vị không tự hổ thẹn về chính mình sao?

“Những người Pha-ri-si đui mù,” Chúa Jêsus đã phán.144 Khi Chúa Jêsus la lên, “Hỡi những người Pha-ri-si đui mù,” Đức Thánh Linh trong lòng anh em tối nay cũng la lên, “Hội thánh Lao-đi-xê đui mù kia! Đức Chúa Trời đã thường ban cho ngươi sự phục hưng thế nào! Nhưng lúc này giờ ngươi đã đến; bây giờ quá trễ. Ngươi đã cười và làm trò hề những người Đức Chúa Trời đã sai đến như thế nào! Nhưng bây giờ đã đến giờ của ngươi. Ô, nước Mỹ, nước Mỹ, Đức Chúa Trời đã ấp ủ ngươi như gà mẹ ấp con như thế nào, nhưng ngươi đã không biết.” Bây giờ, Tiếng này sẽ đi từ bờ biển này sang bờ biển khác, từ miền bắc đến miền nam, từ đông sang tây. Thật Đức Chúa Trời đã ấp ủ ngươi, nhưng ngươi nào biết. Bây giờ, giờ ngươi đã đến.

145 Các quốc gia đang phá sản. Thế giới đang sụp đổ từng phần. Chu vi một ngàn năm trăm dặm dặm, ba trăm hay bốn trăm dặm bề rộng, sẽ chìm sâu xuống hàng trăm... hoăc có lẽ bốn mươi dặm dưới những sai lầm vượt ra ngoài những ngày này, và những làn sóng sẽ bắn những con dọi ra ngoài bang Kentucky. Khi đó, nó sẽ gây chấn động thế giới quá mạnh đến nỗi mọi vật ở trên đỉnh cao sẽ đổ nhào.

146 Ôi, xin giấu con trong Vầng Đá Muôn Đời! Chúa ôi, xin cho con, xin cho con. Xin hà hơi trên con Chúa ôi. Linh của Đức Chúa Trời Hằng Sống, xin bay đậu trên con. Xin cho con nhận lấy Đầu lọc của Đức Chúa Trời và sống trong đó, Chúa ôi. Xin hãy hà hơi tươi mới của Đức Thánh Linh vào buồng phổi của con, vào linh hồn con mỗi ngày, để con không phạm tội với Ngài, Chúa ôi. Xin hà hơi trên con, Thánh Linh ôi, bay đậu trên con! Con...

147 Xin trồng Lời Đức Chúa Trời vào trong lòng con, để con sẽ không quay qua bên hữu hay bên tả, cách xa Lời, nhưng con sẽ sống với Lời suốt đời. Đức Chúa Trời là Cha ôi, xin ban Thánh Linh của Sự Sống trên con, để làm sống lại những Lời đó trong con, để con có thể chứng thực Chúa Jêsus Christ trước những người ở trước mặt con, đang muốn thấy nó xảy ra. Đó là lời cầu xin của con.

148 Ôi, chao ôi! Để ý xem cách họ làm ngày nay trong những Nhà thờ kia. Họ đang hút dân sự qua những đầu lọc giáo phái kia, vào trong Hội đồng Giáo hội. Tại sao? Tại sao? Vì nó cho họ sự ham muốn trong lòng, tổ chức. Họ có sự ưa thích dành cho tổ chức. Họ sẽ thực hiện điều đó.

149 Mỗi lần Đức Chúa Trời ban cho họ một sự phục hưng, và, họ, họ đã làm gì? Họ đã tổ chức nó. Đúng thế không? Vì thế họ có loại đầu lọc của họ, vì họ có sự ham muốn to lớn. Và bây giờ Đức Chúa Trời sẽ cho họ ham muốn theo sở thích của họ. Ngài sẽ ban cho họ... Họ đang bị thu hút vào ngay trong Hội đồng Giáo hội, và rồi họ có sự ưa thích tổ chức. Họ đã mở đường cho nó vào.

150 Ồ, Hội thánh Lao-đi-xê, đừng để bị lừa dối trong thời đại này, bằng những sự lừa dối của họ. Ô, Hội thánh Ngũ tuần, các bạn đã bước vào như Hội thánh Lao-đi-xê, các bạn là một phần của Hội thánh Lao-đi-xê, Hội thánh đã chết; qua Giám Lý, Báp-tít và Trưởng Lão, chỉ là một hình thức quan liêu. Nhưng các bạn Ngũ tuần ngày xưa cũng đã từng có thể nói, “a-men”; những người mà có thể chơi nhiều loại âm nhạc trên bục giảng, và những người đàn bà tóc ngắn, khiêu vũ khắp nơi, và vẫn tin vào sự chữa lành Thiên thượng; Đức Chúa Trời đã thường nhận lấy bạn như thế nào, nhưng bây giờ bạn lại lấy một đầu lọc khác, một đầu lọc giáo phái. Làm sao Đức Chúa Trời đã thường ở cùng các bạn!

151 Thật lừa dối làm sao! Trong Ma-thi-ơ đoạn 24:24, Chúa Jêsus đã phán rằng... “Nếu có thể được nó sẽ lừa dối ngay những người được Chọn.” Nó thật gần gũi anh em làm sao, giống như Ê-va, chỉ bỏ một hay hai điều nhỏ mà anh em không muốn chấp nhận, bởi vì anh em được tổ chức và không thể chấp nhận Nó. Nó chỉ lấy thế thôi. Thật sự có thể lấy toàn bộ sự việc, “Vì chống lại một chút, coi như phạm tội hết thảy.” Ồ!

152 Hỡi Ngũ tuần, Ngũ tuần, đi qua suy nghĩ của anh em qua Đầu Lọc của Đức Chúa Trời, không phải là giấc mơ giáo phái của anh em, và anh em phải đi ra với sự ưa thích của một người thánh khiết, phép báp-têm thật sự bằng Đức Thánh Linh.

153 Anh em có thể tưởng tượng một người đàn ông để vợ cắt tóc ngắn, mặc quần soóc, hay mặc quần, rồi nói ông ta đang đi qua Đầu lọc của người biết suy nghĩ không? Anh em có thể tưởng tượng một người đàn ông làm như thế không?

154 Anh em có thể tưởng tượng một Thầy giảng đứng trên bục giảng, bởi vì ông ta được một hội chúng trả lương cao vỗ vào lưng, gọi ông, “Tiến sĩ, Anh, Đức Cha (Linh mục),” và mang ông đến với những loại tiệc tùng có tắm hơi, và mọi thứ khác ở bãi biển, bạn có thể tưởng tượng một người như thế đi qua được Đầu Lọc của người biết suy nghĩ không?

155 Một số phụ nữ kia đứng trên bục, mặc áo đầm ngắn trên đầu gối và may quá chật, cho thấy mọi hình dạng, từng cử động của họ, và những đồ lót bên trong; thật tồi tệ cũng như mặc quần soóc, bikini hay bất cứ cái gì khác. Hỡi các bạn Ngũ tuần, những Thầy giảng đui mù, Đức Chúa Trời sẽ chịu đựng quý vị bao lâu, tôi không biết. . Xin Chúa thương xót đôi--đôi mắt mù lòa của quý vị. Xin Ngài lấy đôi mắt nô lệ đi tối nay, để cho quí vị có thể thấy.

156 Như tôi đã nói sáng nay, chúng ta đang ở trên đỉnh của thời đại hiểu biết. Không có nhiều khả năng hơn nữa, mà có thể chuyển dịch bên ngoài để biết. Anh em, từ mũi, anh em có thể ngửi; từ môi, anh em có thể nói; có thể cảm thấy và đạt được; và tay chân của anh em, vân vân; Nhưng anh em không thể đi xa hơn bằng đôi mắt.

157 Thời đại của Malachi 4 đã đến, cảnh tượng! “Sẽ có Ánh sáng cho thời giờ chiều tối.” Ồ, hãy bước đi trong Ánh sáng ấy!

Chúng ta sẽ bước đi trong Ánh sáng, một Ánh sáng tuyệt diệu,

Nơi Ánh sáng nhân từ rực rỡ;

Chiếu quanh tôi luôn đêm và ngày,

Jêsus, Lời, Ánh sáng của thế giới.

158 Vâng, thưa quý vị. Phải đi qua Ánh sáng đó, ồ, thưa anh em, và các bạn sẽ bước ra với sự ưa thích của một người thánh khiết, có Đức Thánh Linh.

159 Ồ, phụ nữ, cứ đi qua chiếc áo tư tưởng hiện đại của các chị. Đi qua tư tưởng hiện đại của quý vị, trước khi đi ra phố trước những người đàn ông, chị em phụ nữ trẻ, những bà có tuổi, trước khi quý bà đi ra phố với những bộ đồ quá chật, hằn lên da thịt phía trước và phía sau. Tôi không chỉ trích; Tôi là anh em của quý vị. Tôi đứng giữa sự sống và cái chết và nhận thức những gì mình đang nói. Trước khi quý bà đi ra, và biết rằng thân thể mình là một trật tự thiêng liêng, hay một đặc quyền thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị; trước khi quý vị ăn mặc như thế bước ra đường phố, tâm trí quý bà phải đi qua Đầu Lọc của người phụ nữ biết suy nghĩ. Hãy luôn nhớ, rằng, “Hễ ai nhìn các ngươi mà động lòng ham muốn các ngươi, thì các ngươi đã phạm tội tà dâm với người đó rồi.” Nhớ điều đó, quý chị em.

160 Và, anh em, trước khi các bạn quay đầu lại nhìn người đàn bà đó lần thứ hai, tâm trí anh em phải đi qua Đầu Lọc của người đàn ông biết suy nghĩ; Anh em sẽ đi ra với sự ưa thích của một người thánh khiết, đấy, để biết làm cái gì đúng.

161 Chú ý, nếu tâm trí các bạn đi qua Đầu Lọc của một người phụ nữ biết suy nghĩ, quý bà phải đi ra với chiếc áo dài của một phụ nữ thánh khiết. Đúng thế. Thưa anh em, anh em sẽ bước ra với cái nhìn của một người đàn ông thánh khiết. Bây giờ, đó chỉ là một điều.

Mọi việc quý vị làm, phải qua Đầu Lọc của Lời Đức Chúa Trời, để biết điều gì đúng hay là sai.162 Các bà sẽ bước ra với chiếc áo dài, với mái tóc dài của một người phụ nữ nên thánh, chiếc áo dài hợp với khuôn phép; một tâm linh khiêm nhu, yên lặng, không nổi dậy và ầm ỹ, không tranh chiến hay có thái độ nóng nảy. “Một tâm linh nhu mì, yên lặng, là một kho báu từ Đức Chúa Trời.” Kinh thánh đã nói vậy.

Bây giờ tôi muốn hỏi các bạn đôi điều, ở ngoài đất nước. Chúng ta sẽ kết thúc trong vài phút.163 Nào hết thảy chúng ta tối nay, hãy kiểm soát lại sự ham muốn của mình, và rồi các bạn có thể thấy mình đang bị thu hút qua loại đầu lọc nào. Chúng ta hãy kiểm soát lại, mỗi một người trong chúng ta, ở đây và ra khắp đất nước. Hãy rà xét lại sự ham muốn của bạn, bạn thật sự muốn gì trong đời sống. Hãy kiểm tra lại bạn đang tranh chiến vì điều gì. Hãy rà xét lại vì điều gì mà bạn cómặt ở đây. Hãy kiểm điểm lại bạn đi Nhà thờ vì lý do gì. Điều gì khiến bạn... Đi Nhà thờ thì tốt, nhưng đừng chỉ đi Nhà thờ mà thôi; Điều đó sẽ không cứu được bạn. Hiểu không? Hãy kiểm điểm lại chỉ trong vài phút, nói, “Có phải đối tượng của tôi là... Loại đầu lọc gì mà tôi đang bị thu hút qua, dù sao đi nữa?”

Và nếu các bạn không đáp ứng với Lời của Đức Chúa Trời, và linh hồn bạn không làm điều đó, thì sẽ có một điều gì đó sai trật; vì nó tỏ cho thấy sự ưa thích của bạn, rằng đó là đời sống... Loại đời sống gì ở trong bạn. Nếu nó đáng tôn, đáng trọng, và nên thánh, nó sẽ đi ra cách đó. Nếu không, bạn có một sự ưa thích khác đang ở trong bạn và bạn đang bị nó lôi kéo. Điều đó hoàn toàn đúng.

Nếu sự ưa thích của bạn là Lời của Đức Chúa Trời và ý muốn Ngài, thì bạn biết điều gì đang ở trong bạn, điều gì đang lôi cuốn bạn. Nó cho thấy bạn là một phần ở trong Lời đó. Lời đó trong bạn, đang kéo bạn đến với Lời.

164 Nó đang thu hút cái gì? Nó đang thu hút qua Lời của Đức Chúa Trời, vì bạn là một phần của Thân Thể Đấng Christ của thời đại này. Và nếu Lời đó được đặt trong bạn, Nó chỉ có thể kéo qua Lời, bởi Linh của Lời làm cho sống lại Lời đó trong bạn. Thật sự chỉ một mình Lời sẽ không sống. Đó là nguyên nhân, “Tất cả những kẻ Cha đã giao cho Ta sẽ đến cùng Ta, và nếu Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo theo mọi người đến với Ta.” Hiểu không? Đấy, “Cha”, phần của Thân Thể Đấng Christ ở trong thế gian, được định trước, đặt vào trong lòng.

165 Bất cứ người nào là Cơ-đốc nhân thật sự, được tái sanh ngày nay, biết rằng, từ khi còn là một bé trai hay gái, cũng biết rằng có một cái gì đó ở trong bạn đói khát Đức Chúa Trời. Và bạn đã cố gắng gia nhập vào Hội thánh và mọi thứ khác; Nó sẽ không có ảnh hưởng. Nó là cái gì? Nó là Lời đó. Bạn đang đói khát một Đầu Lọc. Và ngày kia Nó sáng lòe trước bạn; Bạn thấy Đức Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay, cho đến Đời đời không hề thay đổi. Điều đó làm thỏa mãn sự ưa thích của bạn. hiểu không?

Bởi vì, đời sống bên trong bạn, đang thu hút. Đấy, đời sống bên trong bạn đang lôi cuốn. Nó được--được đặt trên những gì ham muốn bạn có ở đây. Bạn đang kéo... Bạn không thể kéo qua điều này, điều kia, hay điều khác được, bạn có quyền tìm ra đầu lọc đúng đó, vì bạn là một người biết suy nghĩ. Hiểu không?166 Nếu bạn là người biết suy nghĩ, bạn đã được định trước, hay là được tinh lọc trước--trước khi tạo dựng thế gian này.

167 Nếu một Mục sư giáo phái nghe điều này, tôi hy vọng ông ta sẽ lấy Đầu Lọc của người đàn ông biết suy nghĩ, nếu ông ta là một Mục sư giáo phái. Rồi ông sẽ ném cái gói giáo phái đó xuống để biết chắc nó sẽ bị hư mất đi, vì đó là lời của loài người, và chấp nhận Lời đã được Tinh lọc của Đức Chúa Trời không bao giờ có thể qua đi, và Nó thích hợp với khẩu vị của người nên thánh.

Và, giống như Gia-cốp, sẽ dâng tế lễ tất cả thế gian với sự tham dục của mỗi giáo phái hay là danh tiếng, mà có ở trong thế gian, nơi mà quý vị có thể là Giám mục, Giáo chủ, Hồng y, hay có thể là một Mục sư nhà nước, hay là một Mục sư của một Nhà thờ lớn nào đó, quý vị sẽ dâng tế lễ mọi sự quý vị có. Không giống như Ê-sau, trở nên một phần của thế gian; nhưng giống như Gia-cốp, quý vị sẽ cho đi mọi thứ quý vị được hưởng để nhận quyền con trưởng nam, Đầu lọc của người biết suy nghĩ, vì Nó cho quý vị sự ưa thích của người thánh. Và Nó sẽ làm thỏa mãn. Và Nó sẽ làm thỏa mãn và sẽ thánh hóa với sở thích Đời đời của tinh chất nên thánh của Đức Chúa Trời.168 Nên nhớ, Sa-tan đã đào lỗ đầu tiên trong tâm trí của Ê-va, hay là trong tư tưởng của bà, để sự ưa thích thông thái và kiến thức đi qua.

169 Bây giờ hãy nghĩ về điều này. Tôi sẽ kết thúc. Sa-tan đã đào cái lỗ đầu tiên bởi vì bà có thể bị lôi kéo tất cả là Lời. Đó là Linh qua Lời của Đức Chúa Trời, vì bà đã nói, “Chừng nào ngươi còn thở qua Đầu lọc này, ngươi sẽ không bao giờ chết; Nhưng ngươi lấy một hơi thở nào ra khỏi đây, ngươi sẽ chết.” Hiểu không?

170 Sa-tan đã nói, “Nhưng ngươi không biết gì ở đây. Nhưng ngươi lấy một sự ưa thích nhỏ này đây, rồi ngươi sẽ biết; Ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời. Ngài biết phân biệt điều thiện và điều ác; Còn ngươi thì không. Và nếu ngươi chỉ nếm biết sự ưa thích nhỏ này.” Và bà ta đã để nó đào một cái lỗ ở trong trí, chỉ một lỗ nhỏ.

171 Vậy thì các bạn thấy tại sao tôi nói... Các bạn nói, “Tại sao ông không dạy những người đàn bà, và vân vân, cách nhận những ân tứ và những điều khác giống như thế?”

172 Tôi trả lời, “Làm sao ông dạy họ học môn đại số khi họ không muốn học ngay cả chữ A-B-C [điều căn bản nhứt]?”

Một cái lỗ nhỏ thôi mà nó đã lấy tất cả. Nó đã lấy sự thông thái của thế gian, và, khi nó làm thế, nó đã đặt sự chết lên toàn bộ dòng dõi, muốn nếm biết sự khôn ngoan.173 Bây giờ hãy nhìn đầu lọc, và chắc chắn nó bày tỏ sự ưa muốn của bà. Sự ưa muốn của bà thuộc về thế gian; đó là những gì bà có được. Đó là điều nó có ngày nay. Người ta yêu thế gian và những gì thuộc về thế gian, với một hình thức tin kính, nhưng chối bỏ Quyền phép đó. Đấy, Sa-tan sẽ để họ nói tiếng lạ; Nó sẽ để họ la hét; Nó sẽ để họ có sự hầu việc chữa lành Thiêng liêng; Nó sẽ để họ làm tất cả những loại này.

174 Ngài phán, “Nhiều người sẽ đến với Ta trong Ngày đó, và nói, ‘Lạy Chúa, chẳng phải tôi đã đuổi quỷ, chẳng phải tôi đã làm nhiều việc, đã làm điều này sao?’” Ngài sẽ phán, “Ta không biết ngươi là ai, hỡi kẻ làm công gian ác.” Khi Lời được đặt ngay trước bạn và bạn vẫn hút đầu lọc cũ của thế gian, đấy, cho thấy sự ưa thích đã nằm ở trong lòng.

175 Chim bồ câu không thể ăn một xác chết thối tha. Chúng không thể ăn thứ đó. Chúng không có chút mật nào. Một con quạ có thể ăn hạt giống giống như một con bồ câu và cũng có thể ăn xác chết thối tha như loài quạ thường ăn, đấy, vì nó là đứa đạo đức giả. Nhưng chim bồ câu thì không được tạo dựng như bất cứ loài chim nào khác, và đó là lý do Đức Chúa Trời biểu hiện Chính Ngài như là một Chim Bồ câu từ Trời giáng xuống. Hiểu không? Nó không thể--nó không thể chịu được mùi xác chết hôi thối. Nó không phải là chim kên kên; lý do, nó không có mật. Nó không thể tiêu hóa thứ đó. Nó sẽ giết chết nó, nếu nó ăn thứ đó.

Và chim bồ câu không bao giờ phải tắm. Thân thể của chim bồ câu tiết ra chất dầu từ bên trong, để giữ cho nó sạch. Đó là sự sống bên trong con chim bồ câu; Bên trong nó sinh ra một chất dầu để giữ cho bộ lông được sạch. Và một Cơ-đốc nhân cũng vậy, có một Sự Sống bên trong để giữ cho họ được sạch. Nó được tinh lọc.176 Ồ, để ý. Bây giờ, hãy nhìn người ở đầu lọc và chắc chắn bạn từ đó có thể thấy sự ưa thích của những gì họ đang làm ngày nay.

177 Hãy nhìn Hội thánh hiện nay. Hãy nhìn đầu lọc của họ. Bạn có thể thấy những gì họ yêu thích. Và thấy những gì họ có. Tình yêu, họ yêu cái gì? Nàng Lao-đi-xê mà bị đứng đầu trước sự Phán xét của Đức Chúa Trời. Đúng thế. Tình yêu, tình yêu của Hội thánh ngày nay là dành cho nàng Lao-đi-xê, một tổ chức vĩ đại, một cơ cấu tổ chức vĩ đại, một sự việc vĩ đại, được ngưỡng mộ, những người ăn mặc đẹp, có văn hóa cao, đầy đủ sự thông thái, dưới sự lừa dối của Hội thánh Đấng Christ. Chỉ có một từ được dùng ở đó “kẻ chống nghịch Đấng Christ.” Vì, mọi điều Đấng Christ dạy, họ thực sự chống lại hết thảy; đúng, thật khá đúng như họ tự xưng điều đó.

178 Bây giờ nếu quý vị là một người biết suy nghĩ tối nay, tại đây và mọi nơi mà Sứ điệp này sẽ đến, sự ưa thích của quý vị sẽ là một sự ưa thích Kinh thánh, không phải là sự ưa thích giáo phái, vì quý vị sẽ bị xét đoán bởi chính Kinh thánh, Lời mà tôi đang nói sẽ luyện lọc linh hồn của quý vị. Và chối bỏ một Lời của Nó, và không để linh hồn quý vị đi qua một Lời đó, quý vị sẽ bác bỏ. “Vì con người sẽ không sống, thở, bằng bánh mà thôi, nhưng bởi mọi Lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời.”

179 Nó sẽ được mang vào quí vị, được định trước. Và khi Đức Chúa Trời hà hơi trên quý vị, Thánh Linh Ngài sẽ làm sống lại Lời thành hiện thực, và quí vị sẽ thấy rằng Đức Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay, cho đến Đời đời không hề thay đổi. Ôi, chao!

180 Hãy lìa bỏ giáo phái của thế gian, gói sùng đạo. Hãy để nó nằm đó như gói thuốc ấy trong rừng. Để nó mục nát và thối rữa. Nó--nó là một Đầu lọc Sai lầm. Và nhận lấy Lời, mà Đấng Christ, ban cho, hãy đến, và giữ gìn sự ham mến Sự sống Đời đời, cho những ai muốn nhận lấy Nó, Sự sống Đời đời.

181 Lời, nếu bạn được định trước, bạn sẽ thấy Nó. Không có cách nào giấu Nó khỏi bạn. Bạn nhìn ở đằng kia và nói, “Tại sao, Nó quá rõ ràng trước mặt tôi! Tôi đã trông thấy Nó; Nó kia rồi. Tôi nhìn ngay vào Nó. Tôi hiểu Nó. Ở đây này, Lời, mọi lời, đúng từng Lời một, sự sống tuôn ra.” Rồi tại đó có một sự ưa thích Sự sống Đời đời mà bạn muốn.

Và khi bạn thở qua Đó, điều gì có thể đến qua Đầu Lọc đó, Đầu lọc của Đức Chúa Trời? Không có gì ngoài Thánh Linh; không thuộc về thế gian chút nào; không có một chút vô tín nào. Đó là Đầu Lọc của Đức Chúa Trời. Và khi bạn thở qua Đó, không có gì đi qua Đó ngoài Đức Thánh Linh.182 Bây giờ bạn đã có chứng cớ của Đức Thánh Linh, đấy, sự ưa thích của một người đàn ông hay đàn bà thánh sạch. Họ muốn sống. Họ có Sự sống Đời đời. Và bởi vì Lời đây làm cho họ sống lại; Đầu Lọc của một người biết suy nghĩ, và sự ưa thích của một người thánh khiết.

183 Đừng nhận lấy thế gian, giống như những hãng thuốc lá, dưới một hình thức lừa dối, nhưng hãy nhận lấy Đầu Lọc của một người thật sự biết suy nghĩ. Đầu Lọc Hơi thở mà bạn thở, thức ăn mà bạn ăn, mọi thứ thuộc về bạn; thở qua Lời của Đức Chúa Trời, và bạn sẽ có sự ưa thích của một người thánh sạch. Vì, Nó sẽ đem lại điều đó, vì Ngài hôm qua, ngày nay, cho đến Đời đời không hề thay đổi.

184 Và tôi biết, dù chúng ta có được như vậy hay không... tôi tin rằng chúng ta có. Nhưng, nếu không, có một số người trên thế gian này là một phần của Thân thể Đấng Christ; Và họ sẽ sống duy nhất bằng Lời của Đức Chúa Trời, mọi Lời đều bắt nguồn từ miệng của Đức Chúa Trời cho thời đại mà chúng ta đang sống bây giờ.

185 Tôi không thể thấy ở đâu giáo phái... Những Lời ấy rất rõ ràng được chép trong Kinh thánh, đã nói điều đó sẽ xảy ra, và mọi vật sẽ như vậy, và bây giờ chúng ta đang sống ngay trong thời đại đó. Tôi không thể thấy ở đâu nó có thể là điều gì khác hơn ngoài điều này.

186 Thưa Hội thánh, tôi nhận thức tôi phải đứng cùng với quý vị trong ngày Phán xét. Hơn nữa tôi có bao giờ nói điều gì sai, để được mọi người yêu chuộng. Tôi không muốn thế. Nếu tôi có sự ham muốn, tôi, chỉ ham muốn con người, tôi sẽ lấy một khẩu súng và đi vào rừng, dựng một căn buồng, và đặt bẫy trong phần còn lại của đời tôi. Tôi ngày càng già, mệt mỏi, kiệt sức, suy nhược. Nhưng tôi không thể bỏ việc. Có điều gì đó trong tôi, thê thảm. Thật khốn nạn cho tôi nếu tôi không nói Lẽ thật và toàn bộ Lẽ thật. Thật thống khổ cho tôi nếu tôi không được đứng đây cho tới hơi thở cuối cùng. Tôi phải đứng, bất chấp những gì người khác nói, tôi có trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời.

187 Tôi thật sự tin những điều mà chúng ta đang giảng là Lẽ thật. Không phải vì tôi đang giảng Nó. Không, thưa anh em. Không, thưa quý vị. Đức Chúa Trời biết lòng tôi. Thật tôi thích được ngồi trong hội chúng để được nghe những bài giảng được xức dầu. Điều đó thật dễ dàng hơn cho tôi, chắc chắn như vậy vì tôi có Sự sống Đời đời như bất cứ một người nào đứng trên bục giảng. Tôi cũng là một phần của Nó như người đó. Tôi cũng sẽ đi lên Thiên đàng, có những đặc ân như vậy. Thật dễ dàng cho tôi được ngồi ở ngoài đó và không phải nhận lấy tất cả những vết thương, và những cú đánh, và thái độ nóng nảy, kỳ cục. Thật dễ dàng biết bao, vì ngoài những đêm không ngủ được, một giờ rưởi hoặc hai giờ; vật lộn suốt đêm với những điều xảy đến. Thật dễ dàng cho tôi làm điều đó biết bao, Lấy cây súng đi săn vào buổi sáng, đi câu cá hay đi săn! Điều đó sẽ thật dễ dàng! Thưa anh em, nó nhằm phần tôi. Xin Đức Chúa Trời giúp tôi không bao giờ lảng tránh chức vụ của mình, nhưng phải chịu đựng với lòng trung thành và đúng đắn, và đem lại cho anh em Đầu Lọc của người biết suy nghĩ mà sẽ ban cho bạn sự ưa thích của một người thánh sạch.

188 Đầu Lọc của một người biết suy nghĩ là nước, Nước Tẩy uế. Nó là một sự tinh lọc tội lỗi, là Lời của Đức Chúa Trời. Và một người biết suy nghĩ, một người biết rằng mình sẽ phải đứng trước Đức Chúa Trời, biết rằng mình sẽ phải trả lời cho mọi Lời của Kinh thánh, Nó sẽ làm thỏa mãn sự ưa thích đó trong lòng bạn. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta tiếp nhận điều đó khi chúng ta cúi đầu cầu nguyện.

189 Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, một hay hai giờ nữa đã trôi qua. Đồng hồ đã di chuyển hết vòng giờ này. Sứ điệp này bây giờ đi vào lịch sử, và Nó đã báo cáo về Sách. Lúc ấy tất cả chúng con sẽ trả lời cho điều này, mỗi hành động của chúng con, mỗi lời nói của chúng con, mỗi tư tưởng đã đi qua tâm trí của chúng con, vẫn đang được ghi lại. Và nó sẽ ghi cho tới khi cuộc đời chấm dứt, và rồi chúng con sẽ trả lời vào Ngày Phán xét.

190 Ô, lạy Chúa, Đấng Tạo Hóa vĩ đại của trời và đất, Đấng mà chúng con tin, con cầu nguyện cho mọi người ngày nay. Chúng con cầu nguyện cho chính con với họ, mà Chúa Jêsus ôi, để Ngài là Đấng sẽ giữ Đầu Lọc của Ngài. Và nếu con đang nói bất cứ điều gì phạm thượng, Chúa ôi, con... trong lòng con không biết. Con cầu xin nếu có điều gì sai vì con đã lấy từ Lời Ngài và sử dụng như vậy, xin Ngài tha thứ cho con.

191 Nhưng, Chúa ôi, con nghĩ khi Ngài đã phán với con trong rừng, Ngài biết thời gian buổi sáng đó, thật sự con không thể lấy nó ra khỏi tâm trí được. Con đã tiếp nhận nó từ Ngài. Vì vậy, Cha ôi, con đã nói rồi. Và con cầu xin, Đức Chúa Trời ôi, Ngài sẽ để nó theo như cách con đã nghĩ, rằng một người biết suy nghĩ, người đó nếu có một chút suy nghĩ, chắc hẳn sẽ biết mình sẽ đứng trước sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời, và sẽ không lấy vào linh hồn bất cứ điều gì làm ô uế hay là trái ngược lại Lời của Đức Chúa Trời.

192 Và, Cha ôi, chúng con nhận thấy rằng khi chúng con so sánh nó với những tổ chức này ngày nay, chúng con thấy không có khác nhau, Chúa ôi. Ngài sẽ xét đoán con, ngày nào đó, từ lòng con. Và con cầu xin, Đức Chúa Trời ôi, Ngài thấy nó không có gì khác nhau, nhưng con nói thành thật, cố gắng thành thật, nhận thức rằng con nắm giữ sự trả giá của Huyết Ngài đổ ra, từ sự trượt dốc này tới sự trượt dốc kia, trong tay bây giờ. Và nhiều người đã tin Báo cáo của con.

193 Và, Đức Chúa Trời trên Trời ôi, xin đừng để một người nào lạc mất. Con cầu xin cho mỗi người, và giữ họ lại trước Đầu lọc khỏi tội lỗi, Nước Tẩy uế, Huyết của Chúa Jêsus, Lời đã trở nên xác thịt. Xin nhậm lời, Chúa ôi, và cầu xin Đức Thánh Linh tuôn đổ qua mỗi Lời hứa vào linh hồn của chúng con. Và cầu xin cho chúng con sống là những đại diện của Nàng Dâu của Chúa Jêsus Christ, trước con mắt mọi người, về sự thấy trong Ánh sáng chiều tối, vì chúng con đại diện cho Ngài nhơn Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!

194 Anh chị em có yêu Ngài không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Anh chị em tin điều đó không? [“A-men!” - Bt] Tôi, nếu tôi đã nói điều gì sai, bởi việc nói, “đầu lọc của người biết suy nghĩ,” thì tôi không thể nói nữa. Tôi không được học hành. Tôi thật sự phải nói điều gì đã đến với tôi. Và khi tôi thấy nó nằm đấy, tôi nghĩ, “Thật là một hàng lối đạo đức giả !”

Và Điều gì đó đã nói, “Thật giống như Giáo hội vậy.”195 Đầu lọc của người biết suy nghĩ! Ôi, chao ôi! Không có gì hơn với nó. Một người biết suy nghĩ sẽ không dùng nó chút nào. Hiểu không? Chắc chắn không. Và nó đòi hỏi một sở thích của người biết hút thuốc, đúng thế, vì người ấy phải có nó để làm thỏa mãn sở thích của mình. Nhưng một người đàn ông biết suy nghĩ thật sự biết rằng linh hồn người đó sẽ đối diện với sự Phán xét, sẽ lọc sở thích của người đó qua Lời của Đức Chúa Trời, “

tải về 296.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương