Double the donationtải về 0.92 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/28
Chuyển đổi dữ liệu27.02.2022
Kích0.92 Mb.
#50765
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Downloadable-resource-for-school-fundraising-ideasIncredible 

School


 

Fundraising 

Ideas

Brought to you by Qgiv and Double the Donation.30 Incredible School Fundraising Ideas

// 

2

DOUBLE THE DONATION

Double the Donation is the leading provider of employee 

matching gift and volunteer grant tools for nonprofits.

Double the Donation’s mission is simple. We help 

nonprofit organizations and schools increase fundraising 

from corporate employee matching gift and volunteer 

grant programs.

Learn more about Double the Donation at 

https://doublethedonation.com

QGIV

Qgiv's simple online fundraising platform makes it easy 

to connect with donors and raise more money.

With Qgiv's powerful solutions, you can collect online 

donations, set up events, communitcate with donors, 

and more!

Learn more about Qgiv here: 

https://www.qgiv.com/ABOUT US


30 Incredible School Fundraising Ideas


tải về 0.92 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương