Dùng một ổ cứng cho nhiều máy tínhtải về 168.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích168.76 Kb.
#114
Dùng một ổ cứng cho nhiều máy tính
Kĩ thuật này có thể áp dụng cho những pḥng máy tính nhỏ để tiết kiệm chi phí đầu tư. Ngoài ra, người quản lí sẽ dễ dàng theo dơi hệ thống, phát hiện và sửa chữa lỗi. Bạn sẽ bắt đầu bằng việc cài đặt mạng BootRom, thiết lập những ổ cứng ảo.
Chuẩn bị


Mô h́nh mạng BootRom, mỗi máy con một ổ ảo (Private Image).

Bài này sẽ hướng dẫn cài đặt hệ thống BootRom trên hệ điều hành Windows XP, dùng phần mềm BXP phiên bản 3.1của hăng Venturcom.

BXP là phần mềm hỗ trợ với các thành phần: BXP server cài đặt trên máy chủ và bản BXP client dùng trên các máy con. Chương tŕnh có nhiệm vụ: mă hóa Windows XP đang cài đặt trên đĩa cứng của một máy con thành tập tin ảnh, sau đó chép tập tin này lên đĩa cứng của máy chủ và giúp máy khách có thể truy xuất nó như là một ổ đĩa ảo có chứa hệ điều hành này.

Chú ư: BootRom phù hợp với mô h́nh mạng LAN nhỏ và chạy các chương tŕnh không quá nặng. Khi mạng có nhiều máy con phục vụ hoạt động tải phim ảnh, chơi game 3D... th́ dễ bị treo toàn bộ hệ thống. Nếu muốn dùng, bạn cần đầu tư mua máy chủ có cấu h́nh cao.
Đối với máy chủ (server)

Hệ điều hành có thể dùng: Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced server hoặc Windows Server 2003...Ổ cứng: Các máy con dùng chung ổ cứng (Shared Image) th́ dung lượng không cần nhiều nhưng nếu mỗi máy con muốn một phần "đất" riêng trên đó (dạng Private Image) th́ bạn có thể tính toán sao cho hợp lí. Ví dụ: pḥng 10 máy con, mỗi máy cần 5 GB th́ ổ cứng phải trên 50 GB. Bạn nên chọn đĩa cứng có tốc độ cao (7200 ṿng/phút chẳng hạn) để máy con truy cập nhanh.

Mô h́nh: Windows 2000 Server, đă cấu h́nh domain, DHCP, giao thức TCP/IP. Ổ cứng định dạng NTFS. Tạo sẵn 10 tài khoản cho các máy con từ user1 đến user10 thông nhau trong mạng LAN.


Đối với máy con (client)

+ Hệ điều hành có thể dùng: Windows XP Professional (hoặc Windows 2000 Professional).

+ Card mạng PXE (phiên bản 99j trở lên), thuộc một trong 3 loại 3com905C, Intel Pro/100, RTL8139.

+ Một ổ cứng tham khảo để cài hệ điều hành, các ứng dụng... cho máy con (ổ này sau sẽ không dùng đến do dữ liệu của nó được sao vào ổ đĩa ảo). Dung lượng các chương tŕnh cài đặt ở đây là yếu tố tham khảo để bạn khai báo dung lượng ổ đĩa ảo sau này.


Cài đặt BXP ở máy chủ

Các mục cài đặt của BXP 3.1

  Chú ư: trước khi cài BXP 3.1 nếu trong máy chủ của bạn có một phiên bản nào trước của BXP 3.1 như 3Com VLD, BootNic, BXP2.0 th́ phải gỡ chúng và các thư mục liên quan khỏi hệ thống rồi mới cài.

+ Nhấn đúp chuột vào tập tin chạy.

+ Hộp thoại Setup type xuất hiện. Chọn Full Server, bấm Next.

+ Bỏ đánh dấu Tellurian DHCP Server trong hộp thoại Select Components (v́ hệ thống đă sử dụng DHCP - dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động của Windows Server 2003).

+ Hệ điều hành thông báo phát hiện thêm phần cứng mới (ổ đĩa ảo của BXP). Bấm Next để phần mềm xác nhận cài đặt. Bấm Continue anyway và chờ đến khi quá tŕnh cài BXP ở máy chủ hoàn tất.


Cấu h́nh dch v BXP trên máy ch

Bạn phải cài đặt cho các dịch vụ sau:

+ 3Com PXE Service: dùng trong trường hợp các máy khách nhận địa chỉ IP tự động từ DHCP.

+ BXP TFTP Service: các máy khách dùng để nạp tập tin ảnh khởi động (bootstrap file).

+ BXP Login Service: chấp nhận các máy khách và cung cấp thông tin về ổ cứng ảo mà nó được gán.

+ BXP IO Service: truy cập đến tập tin ổ đĩa ảo để xử lí các yêu cầu truy xuất mà máy khách gửi tới.


3Com PXE Service

Biểu tượng 3Com PXE trên màn h́nh Control Panel.

  + Vào menu Start > Control Panel, nhấn đúp chuột vào biểu tượng 3COM PXE. Nếu có thông báo dịch vụ này chưa khởi động, nhấn Yes để bỏ qua.

+ Ở thẻ Options, bạn kiểm tra đường dẫn C:Program FilesVenturcomBXPTFTPBOOT.

+ Nếu DHCP đang hoạt động ở máy chủ th́ mục Proxy DHCP sẽ bị mờ (chỉ chọn mục này khi DHCP chạy ở một máy chủ khác).

+ Nhấn vào thẻ Network Adapters. Đánh dấu ở địa chỉ IP của card mạng dùng để chạy dịch vụ này.

Nhấn OK để thoát hộp thoại.
Venturcom TFTP ServiceHộp thoại Venturcom TFTP Service.

+ Trong Control Panel, nhấn đúp vào biểu tượng Venturcom TFTP Service.

+ Kiểm tra đường dẫn ở mục Transmit (GET) directory (chỉ đến file Vldrmi13.bin) phải đúng là C:\Program Files\Venturcom\BXP\Tfptboot.

+ Kiểm tra mục Allow Transmit được chọn.

+ Nhấn vào thẻ TFTP Network và chọn vào phần địa chỉ IP của card mạng để chạy dịch vụ này.

Chú ư: PXE và TFTP Servers phải được gắn cùng một card mạng.

+ Nhấn OK để lưu và thoát khỏi hộp thoại.

BXP IO Service


Hộp thoại BXP IO Service Preferences.

+ Chọn một ổ cứng (D hay E) trên máy chủ (phải được định dạng bằng NTFS) để tạo một thư mục để lưu trữ các file h́nh ảnh của máy khách.

+ Vào menu Start > Programs > Venturcom BXP, chọn BXP IO Service Preferences. Một hộp thoại xuất hiện.

+ Nhấn Browse, chọn thư mục lưu trữ nói trên.

+ Tại IP Settings, chọn card mạng được dùng cho dịch vụ này bằng cách chọn địa chỉ IP tương ứng.

+ Mục Port phải khai báo đúng 6911.

+ Nhấn OK để lưu và thoát khỏi hộp thoại.


BXP Login ServiceHộp thoại BXP Login Service Preferences.

+ Start > Programs > Venturcom BXP, chọn BXP Login Service Preferences. Một hộp thoại xuất hiện.

+ Kiểm tra đường dẫn ở mục Database chỉ đến file VLD.MDB là C:Program FilesVenturcomBXPVLD.MDB.

+ Chọn mục Add new clients to database để sau này có thể cài đặt các cmáy con một cách tự động.

+ Chọn loại card mạng dùng cho dịch vụ này bằng cách đánh dấu vào địa chỉ tương ứng.

+ Nhấn OK.
Khởi động các dch v ca BXP đă được cấu h́nh

- Trong Control Panel, nhấn đúp vào biểu tượng Administrative Tools > Services, (hoặc Start > Programs > Administrator Tools > Services).

Có 7 dịch vụ liên quan đến BXP, ở đây chúng ta chỉ cấu h́nh 6 dịch vụ như sau (bỏ qua 3Com BOOTTP).

1. 3Com PXE

2. BXP TFTP Service

3. BXP Adaptive Boot Server

4. BXP IO Service

5. BXP Login Service

6. BXP Write Cache I/O Server


Cấu h́nh cho dịch vụ 3ComPXE.

Để cấu h́nh cho dịch vụ 3Com PXE, nhấn chuột phải rồi chọn Properties. Trên hộp thoại hiện ra, nhấn Start để khởi động dịch vụ.

Từ mục Startup type, thay đổi từ Manual sang Automatic. Sau đó, chọn Apply > OK để lưu. Lần lượt làm tương tự cho các dịch vụ c̣n lại. Khi đă cấu h́nh xong, bạn có thể xem cột Status và Startup Type trên bảng Services để kiểm tra chúng được đặt ở chế độ Automatic hay chưa.

Sau khi cài đặt BXP trên máy chủ, bạn sẽ dùng chức năng quản trị của phần mềm này để tạo ổ đĩa ảo, tài khoản đăng nhập... cho các máy con.

Từ menu Start > Programs > Venturcom BXP > BXP Administrator.
Cửa sổ của chương tŕnh sẽ hiển thị theo 3 cách:

+ Client-Disk: liệt kê các máy con trong cơ sở dữ liệu của BXP. Khi bấm vào một máy con, chương tŕnh sẽ hiển thị các ổ cứng ảo đă gán cho máy này.

+ Server-Disk: hiển thị các ổ cứng ảo được tạo trên máy chủ.

+ Server-Client-Disk: hiển thị các máy con, ổ đĩa ảo và máy chủ (IO Server) được cài đặt
Các công việc trong BXP Administrator:

+ Cấu h́nh cho tập tin khởi động Bootstrap.

+ Đăng kư IO Server vào cơ sở dữ liệu của BXP.

+ Tạo một ổ đĩa ảo.

+ Đăng kư máy con vào cơ sở dữ liệu của BXP.

+ Gán ổ đĩa ảo cho máy con.


1. Cấu h́nh cho tập tin khởi động Bootstrap


Hộp thoại Configure Bootstrap.

+ File này (tên là vldrmil13.bin) chứa thông tin khởi động mà BootRom sẽ t́m đến để kích hoạt các máy con khi bật nguồn. Trong BXP th́ file đó là . Để cấu h́nh cho Bootstrap, thực hiện như sau:

+ Trên cửa sổ BXP Administrator, chọn Tools > Configure Bootstrap.

+ Sau khi chấp nhận đường dẫn mặc định C:Program FilesVenturcomBXPTftpBootVLDRMI13.BIN, đánh dấu vào mục Use BOOTP/DHCP Resolved để dùng DHCP cấp phát địa chỉ IP cho các máy con.

+ Đánh dấu chọn ở Use Database Values để ghi địa chỉ IP của máy đă cài dịch vụ BXP Login Service vào tập tin Bootstrap.

+ Chọn Verbose Mode để hiển thị thông tin chi tiết quá tŕnh khởi động của các máy con. (Khi cài đặt cho hệ thống mạng xong, bạn có thể tắt mục này để quá tŕnh khởi động ở máy con được nhanh hơn).

+ Nhấn OK để lưu và thoát khỏi hộp thoại.
2. Đăng kí IO Server vào cơ sở dữ liệu của BXP

Hộp thoại IO Server.

Ở màn h́nh của BXP Administrator, vào menu File > New Server. Hộp thoại New IO Server xuất hiện.

+ Tại mục Name: gơ vào tên máy chủ, ví dụ Phongthuchanhtin (tên này đă được đặt ở phần cài đặt hệ điều hành trên máy chủ). Nếu bạn gơ đúng th́ khi bấm vào nút Resolve ở mục IP Address, máy sẽ tự hiển thị địa chỉ IP.

+ Phần Port mặc định là 6911, không nên thay đổi.

+ Tại Description, gơ thông tin mô tả máy chủ IO Server, hoặc để trống.

+ Lúc này, trên màn h́nh BXP Administrator sẽ xuất hiện biểu tượng máy chủ IO Server vừa tạo.
3. Tạo ổ đĩa ảo

+ Vào mục View > Server - Disk. Trên màn h́nh BXP Administrator sẽ hiển thị IO server Phongthuchanhtin.

+ Vào menu File > New - Disk, hộp thoại Add Virtual Disk sẽ xuất hiện > bấm vào New Disk để tạo ổ đĩa ảo mới.

+ Nhập dung lượng ổ đĩa ảo muốn tạo ở Virtual disk size in MB, tối đa là 8024 MB. (Chú ư: nếu vùng đĩa chứa thư mục VDISKS của máy chủ theo định dạng FAT32 th́ dung lượng tối đa khoảng 4095 MB).

+ Tại ô Disk name, gơ tên ổ cứng ảo, ví dụ Virtualdisk1. Gơ thông tin vào Description hoặc để trống.

+ Nhấn OK.

+ Chú ư: Khi ổ cứng ảo đă được tạo th́ dung lượng của nó không thay đổi được. Do đó, hăy căn cứ vào kích thước của hệ đi ều hành và các ứng dụng để chọn cho phù hợp.
4. Tạo tài khoản đăng nhập cho máy con

Tạo tự động

+ Trong BXP Login Service phải đánh dấu ở mục Add new client to database.

+ Khởi động máy con cần đăng kí tài khoản (máy con phải được chọn khởi động từ mạng LAN trước).

+ Ở mục Client Name, gơ tên máy con, ví dụ User1. Nhập thông tin mô tả ở mục Description hoặc bạn để trống. Lúc này BXP Administrator sẽ nạp thông tin đó và lưu vào trong cơ sở dữ liệu của BXP (gồm địa chỉ vật lí của card mạng và tên đặt cho máy con Client Name).Tạo bằng tay

+ Khởi động tất cả các máy con trong mạng, ghi lại địa chỉ vật lư card mạng (MAC) của chúng.

+ Trong BXP Administrator, chọn menu File > New - Client, hộp thoại New Client sẽ xuất hiện.

+ Tại mục Name, gơ User1. Tại MAC, gơ địa chỉ IP của card mạng tương ứng. Nhập hoặc để trống ở ô Description.

+ Nhấn OK.


5. Đăng kí ổ cứng o đă to trước cho máy con

+ Vào View > Server – Client – Disk.

+ Bấm chuột phải vào một máy con nào đó, ví dụ User1 > Properties > Disks.

+ Tại Boot order, chọn Virtual Disk First (khởi động đĩa ảo đầu tiên sau khi bật máy).

+ Đánh dấu ở nút Change, hộp thoại Select Virtual Disk sẽ xuất hiện.

+ Từ mục All disks, đánh dấu vào biểu tượng của IO Server Phongthuchanhtin, máy sẽ hiển thị danh sách các ổ cứng ảo đă được tạo từ trước, ví dụ Virtualdisk1.

+ Đánh dấu vào Virtualdisk1> nhấn Add để đưa ổ này vào danh sách Attached disks. Nếu muốn bỏ đĩa ảo nào từ danh sách th́ đánh dấu vào đó và nhấn Remove.

+ Nhấn OK để lưu thông tin.


Sau khi cài đặt BXP trên máy chủ, bạn sẽ tiến hành cài phần mềm này cho các máy con. Để thực hiện, người dùng cần một ổ cứng tham khảo có sẵn hệ điều hành và những ứng dụng cần thiết.

Bạn sẽ phải đi qua các bước sau:

+ Tạo một tài khoản người dùng trên máy con.

+ Khai báo và kiểm tra kết nối mạng giữa máy con và máy chủ.

+ Cài BXP 3.1 Client lên máy con.

+ Sao phân khu hệ thống trên ổ đĩa vật lí của máy con vào ổ đĩa ảo đă tạo.
1. Tạo một tài khoản người dùng trên máy con

Tài khoản này sẽ dùng để đăng nhập vào hệ thống sau khi máy con khởi động xong. Nếu nhiều máy dùng chung một ổ đĩa ảo th́ tài khoản này cũng được nhiều máy sử dụng và nên đặt ở chế độ có quyền quản trị tương đương Administrator của máy con.

Tạo tài khoản với quyền quản trị tương đương Administrator.

+ Vào menu Start > Control Panel > User Accounts > Creat a new account > nhập tên tài khoản trong mục Name the new account (ví dụ Sinhvien) > Computer Administrator > Creat Account.

+ Chú ư: khi đă tạo xong tài khoản Sinhvien với quyền quản trị tương đương Administrator, bạn nên đăng nhập bằng tài khoản này mới hành các bước tiếp theo. Trước khi thực hiện công việc tiếp theo, ta cần kiểm tra việc kết nối mạng giữa máy trạm và máy chủ.
2. Khai báo và kiểm tra kết nối mạng giữa máy con và máy chủ

Start > Run > gơ lệnh cmd > ipconfig để xem địa chỉ được cấp trong mục IP Address.


3. Cài BXP 3.1 Client trên máy con

+ Chạy setup.exe của BXP 3.1.

+ Hộp thoại Setup type mở ra, chọn Client > Next.


Chọn mục Client ở hộp thoại này để cài BXP cho máy con.

+ Hệ điều hành thông báo có thêm phần cứng mới (ổ đĩa ảo của BXP). Nhấn Next để chương tŕnh xác nhận cài đặt này. Nhấn Continue anyway và tiếp tục cho đến khi cài đặt BXP ở máy con hoàn thành.


4. Sao dữ liệu hệ thống trên máy con vào ổ đĩa ảo

Định dạng ổ đĩa ảo

Vào My Computer hoặc Windows Explorer của máy con vừa cài đặt BXP Client, bạn sẽ thấy thêm một ổ cứng mới.

Để định dạng cho ổ đĩa ảo này, bấm chuột phải vào biểu tượng > Format > khai báo các tham số định dạng cần thiết > Start > OK.

Sao dữ liệu hệ thống trên máy con vào ổ đĩa ảo

Vào menu Start > All Programs > Venturcom BXP > Image Builder.

Trong hộp thoại BXP Client Image Builder, nhấn vào ổ đĩa ảo trong Destination Path để lưu Windows XP và các ứng dụng cần sao từ ổ cứngt ham khảo của máy con. Nhập tên kí tự ổ đĩa mới xuất hiện trong MyComputer hoặc nhấn Browse và chỉ ra tên ổ đĩa này.

Muốn xoá nội dung hiện có trên ổ đĩa ảo trước khi sao chép, đánh dấu mục Delete all files and Folder in ...

Nhấn Build để bắt đầu sao chép, chờ đến khi hoàn thành (từ 10-20 phút)

Tắt máy, tháo ổ đĩa cứng ở máy con và cho máy này khởi động từ BootRom.Chú ư: Trước khi cho máy con khởi động ở chế độ ổ nào trước (ổ cứng tham khảo hay ổ ảo), bạn vào BXP Administrator và thiết lập trong mục Boot order.

Thực hiện tương tự với các máy con c̣n lại.

B́nh thường, người dùng các máy con có thể truy cập vào đĩa cứng ảo để chỉnh sửa và gây nhiều thay đổi. Lúc này, bạn sẽ tận dụng một số tính năng cài đặt cache của bản BXP 3.1 để tối ưu hóa mạng BootRom.

3 phần trước đă tŕnh bày cách cài đặt để máy khởi động được từ mạng BootRom. Phần này sẽ thảo luận kĩ hơn về các cơ chế của nó. BXP từ phiên bản 2.5 trở lên có hỗ trợ cache cho máy con với 4 phương pháp sau:

1. Private Image với cơ chế RAM cache

Mỗi máy con có một ổ cứng ảo riêng theo phương pháp Private image nhưng khi máy này hoạt động, mọi thao tác ghi lên ổ cứng (tạo, xoá file, thay đổi cấu h́nh... ) sẽ "mượn tạm" bộ nhớ RAM. Sau khi máy con khởi động lại, hệ thống sẽ trở về trạng thái cũ.

Mô h́nh mỗi máy con một ổ ảo đặt cache trên RAM.

Ưu điểm: Mỗi máy con có thể khôi phục cấu h́nh cũ dễ dàng bằng cách khởi động lại máy.

Hạn chế: Mọi sự thay đổi trên ổ cứng ảo đều không có tác dụng; RAM của hệ thống sẽ bị giảm để làm cache.

2. Private Image với cơ chế Server cache

Với cách này, thay v́ đặt cache trên RAM của máy con, người dùng sẽ chuyển sang cache ở một phần ổ cứng trên máy chủ. Như vậy, ưu điểm của phương pháp này là không làm giảm RAM hệ thống của các máy con.


Mô h́nh mỗi máy con một ổ ảo theo cơ chế cahe đặt ở máy chủ.

3. Shared Image với RAM cache

Ở đây, các máy con đều dùng chung một ổ cứng ảo nên phải dùng chế độ cache bằng RAM của chúng.

Ưu điểm: Băng thông tải trên mạng sẽ giảm giúp quá tŕnh khởi động và việc chạy ứng dụng của các máy con sẽ nhanh hơn.

Hạn chế: Một phần RAM của máy con phải dùng để làm cache.


Mô h́nh các máy con dùng chung ổ cứng, có đặt cache trên RAM.

4. Shared Image với Server cache

Cache đặt trên ổ cứng của máy chủ.Mô h́nh các máy con dùng chung một ổ, đặt cache trên ổ cứng máy chủ. Ảnh: Venturcom.

Cách cài đặt cache

Theo phương pháp Private Image

Khi các máy con có thể khởi động WindowsXP bằng cách Private Image, bạn sẽ cấu h́nh cho chúng trên máy chủ để tối ưu hóa hệ thống.

- Trên máy chủ, từ menu Start > Programs > Venturcom BXP > BXP Configuration. Một hộp thoại hiện ra.

- Nhấn vào đường dẫn chỉ đến ổ cứng ảo cần cấu h́nh. Ví dụ: Muốn cấu h́nh cache cho máy User1, chọn D:\VDISKS\Virtualdisk1.Chú ư: Phải tắt máy con tương ứng trong quá tŕnh cấu h́nh.

- Nhấn vào

- Nhấn OK để hoàn tất.

Chú ư: Sau khi chọn cache trên máy chủ, trong thư mục D:VDISKSWriteCache sẽ xuất hiện các file tạm thời.

Theo phương pháp Shared Image - Multicast và cache

Với cách này, các máy con trong mạng đều truy cập vào một ổ cứng ảo. Bạn có thể chọn ổ ảo đầu tiên (Virtualdisk1) làm ổ để dùng chung. Trước hết, đăng kí Virtualdisk1 cho tất cả các máy con trong mạng.

- Trên máy chủ, vào menu Start > Programs > > Venturcom BXP > BXP Configuration. Một hộp thoại hiện ra.

- Chọn Enable Multicash boot. Tại ô Multicast address giữ nguyên địa chỉ IP hiện có.

- Nhấn OK.

- Sau đó, khởi động máy con đầu tiên được khai báo sử dụng ổ cứng ảo Virtualdisk1.

Chú ư:

- Lần khởi động này có thể lâu hơn b́nh thường. Khi chọn chế độ Multicast, trong thư mục D:VDISKS sẽ có thêm file định dạng .abs để chứa thông tin về các máy con.

- Với Private Image có thể chọn dùng cache hoặc không nhưng Share Image - Multicast bắt buộc phải dùng.

- Nếu ở máy con, bạn khai báo chế độ đăng nhập vào máy chủ ở dạng Domain (chứ không phải Workgroup) th́ phải khai thêm ở máy chủ và máy con.

Tại máy chủ: Vào Menu Start > Command Prompt > đến C:Program FilesVenturcomBXP gọi lệnh

BNSETCA USER1

BNSETCA USER2

BNSETCA USER3 (cho đến USER10)

Tại máy con: Vào menu Start > Control Panel > Administrative Tools > Local Security Policy. Ở cửa sổ hiện ra, nhấn đúp chuột vào Local Policies > chọn Security Options. Từ cửa sổ bên phải, nhấn đúp chuột vào Disable machine account password change > chọn Enable và nhấn OK.

Chú ư: chỉ thực hiện thao tác này khi chưa khai báo cache cho máy con.Theo Vnexpress.net


Каталог: thanhtuu -> cntt
cntt -> BUÔn ma thuột sẽ LÀ thành phố wifi nhờ Ứng dụng công nghệ wimax 4G
thanhtuu -> SỰ du nhập của giáo dục phưƠng tây vào nam kỳ việt nam thời thuộc pháP (1861-1945) pgs. Ts ngô Minh Oanh
thanhtuu -> Sinh lý tim mạCH
thanhtuu -> Guide to Nonprofit Program Design, Marketing and Evaluation
thanhtuu -> BẢn tin công nghệ sinh học từ ngày 2/9/2011 đến ngày 9/9/2011 Tin tức toàn cầu
thanhtuu -> BẢn tin cây tròng công nghệ sinh học ngày 29/4/2011 đến ngày 06/05/2011
thanhtuu -> KỸ thuật nuôi chồn nhung đen còn có tên gọi là "hắc thốn", có nguồn gốc từ Nam Mỹ, có nhiều ở vùng núi Andes, được Tây Ban Nha nhập vào nuôi cách đây hàng trăm năm
thanhtuu -> ÐÁP Ứng miễn dịch chống nhiễm trùNG
cntt -> 15 điều người dùng máy tính nên biết
cntt -> Những nguyên nhân khiến máy tính hoạt động chậm

tải về 168.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương