DÀn bài yếu tố Chỉ quán trong Thiền tông cuối thế kỷ XXtải về 14.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích14.3 Kb.
HAI ĐỀ TIỂU LUẬN LỚP CAO ĐẲNG


 1. Yếu tố Chỉ quán trong Thiền tông cuối thế kỷ XX.

 2. Tính siêu việt trong tư tưởng thiền của Tuệ Trung thượng sĩ.DÀN BÀI

 1. Yếu tố Chỉ quán trong Thiền tông cuối thế kỷ XX.

A. Phần Dẫn Nhập

Tổ Thiên Thai: Trí Khải đại sư

Người khôi phục Thiền tông cuối thế kỷ XX: Hòa thượng Thích Thanh Từ.

B. Nội dung


 1. NHẬN ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC CHỈ QUÁN

1.1 CHỈ:

a. Hệ duyên thủ cảnh chỉ

b. Thể chơn chỉ

2.2 QUÁN:

a. Chánh quán

b. Trung đạo song chiếu


 1. CHỈ QUÁN TRONG PHÉP THIỀN CỦA HT. THANH TỪ:

2.1 CHỈ:

Sổ tức quán2.2 QUÁN:

Biết vọng không theo

Biết thấy, biết nghe là chân tâm.


 1. QUAN NIỆM SỐNG VÀ TU TẬP QUA PHÉP THIỀN NÀY


SÁCH THAM KHẢO
1. Tương Ưng Bộ II, tập 12 – 15, Kinh Đại Bổn, Kinh Đại Duyên, Trường Bộ Kinh III và một số trong kinh Nikya v Agama

2. Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng luận, Thích Quảng Độ dịch. Tu Thư ĐH Vạn Hạnh-1971

3. Lược sử Phật Giáo Ấn Độ - HT Thích Thanh Kiểm dịch - Thành Hội Phật Giáo Thành Phố HCM 1995.

4. Tương Ưng Bộ Kinh - HT Minh Châu - VNCPHVN 1993 - Tr 10

5. Đại Tạng Kinh – Tập 30 –Trung Luận Phẩm 24.

6. Pháp Yếu tu tập tọa thiền Chỉ Quán của Thiên Thai Trí Khải đại sư - HT Thích Thanh Từ dịch.

7. Thiền Ba La Mật – Thích Ngộ Nhất dịch.


 1. Tính siêu việt trong tư tưởng thiền của Tuệ Trung thượng sĩ.

CHƯƠNG I


PHẦN DẪN NHẬP

1- Thân thế và sự nghiệp:

2- Tính cách Tuệ Trung thượng sĩ:

3- Tác phẩm của Tuệ Trung thượng sĩ:CHƯƠNG II

TƯ TƯỞNG THIỀN QUA TÁC PHẨM THƯỢNG SĨ NGỮ LỤC 1. Tinh thần phá chấp triệt để:

 2. Tinh thần bất nhị

3- Tự tại trong sinh tử

4- Hòa quang đồng trầnCHƯƠNG III

 1. Tư tưởng thiền Tuệ Trung là nền tảng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

 2. Ứng dụng tinh thần thiền Tuệ Trung vào cuộc sống.SÁCH THAM KHẢO
1. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục-Trúc Thiên dịch, Tu Thư Đại học Vạn Hạnh 1968

2. Tuệ Trung Thượng Sĩ với Thiền Tông Việt Nam-Trung tâm nghiên cứu Hán Nôm 1993

3. Việt Nam Phật Giáo sử luận tập 1,2,3-Nguyễn Lang – NXB văn học Hà Nội1992

4. Thiền sư Việt Nam-Thích Thanh Từ- TH Phật Giáo TP.Hồ Chí Minh 1992

5. Thiền Sư Trung Hoa-Thích Thanh Từ- TH Phật giáo TP.Hồ Chí Minh 1990

6. Khóa Hư Lục-Thích Thanh Từ -Thiền Viện Thường Chiếu 1996

7. Bích nham Lục- Thích Thanh Từ dịch TH Phật giáo TP.Hồ Chí Minh 1995

8. Danh từ Thiền Học- Thích Duy Lực TH Phật Giáo TP.Hồ Chí Minh 19959. Thiền học đời Trần-Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 1995.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương