webcenter/hoidap/backend
  PHỤ LỤC 05 Mẫu 04 – HĐ-btc (Mẫu công văn trả lời của Đvnv gửi Cục thtk)
congdan/Lists/HoiDapTrucTuyen/Attachments/267
  Vừa rồi tôi xem trên trang chủ chinhphu vn, thấy có Quyết định 1049/QĐ-ttg của Thủ tướng ký ngày 26/06/2014 có danh sách những xã khó khăn, có cả xã Diên Bình thuộc huyện Đăk Tô
webcenter/hoidap/backend
  Kho bạc nhà NƯỚC
  CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/TinHoatDong/Attachments/20326
  Câu 1: Theo quy định của Thông tư 128/2013/tt-btc trách nhiệm của người khai hải quan, người nộp thuế với chứng từ tài liệu do mình lập thuộc hồ sơ nộp cho cơ quan hải quan?
webcenter/hoidap/backend
  CỤc thuế nghệ an cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  PHỤ LỤC 05 Mẫu 04 – HĐ-btc (Mẫu công văn trả lời của Đvnv gửi Cục thtk)
congdan/Lists/HoiDapTrucTuyen/Attachments/298
  Theo Quyết định số 447/QĐ-ubdt ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, gồm các thôn: Kon Teo, Đăk Lấp, Đăk Kơ Ne, Đăk Xế (thuộc xã Đăk Pxi trước đây) và thôn Kon Đao Yốp
webcenter/hoidap/backend
  Theo Quy định của Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
data/7816841553803561282/hoidap
  Trao đổi đáp án câu 5 Bài tập 311 Sóng cơ lớp 12 Ý kiến thầy levy: Câu 5/ có trong bài tập 311 trang
data/11768759896532652658/hoidap
  Đề : Ở mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp A,B dao động cùng pha
webcenter/hoidap/backend
  CỤc thuế thừa thiên huế
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam chi cục thuế tp. Nha trang độc lập Tự do Hạnh phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam chi cục thuế tp. Nha trang độc lập Tự do Hạnh phúc
  CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data/17292869011947698484/hoidap
  A 2 Bài tập Giao thoa ánh sáng
congdan/Lists/HoiDapTrucTuyen/Attachments/295
  Câu hỏi: Cho em hỏi năm nay ở Kon Tum có tuyển giáo viên tiểu học không, nếu tuyển thì khi nào sẽ tuyển và người ngoại tỉnh có được nộp hồ sơ không? Trả lời
webcenter/hoidap/backend
  CỤc thuế tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
directory webcenter hoidap  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương