vi-VN/congdan/Lists/ThuTuc/Attachments/391
  Nghị ĐỊNH: Chương I những quy đỊnh chung
vi-VN/congdan/Lists/ThuTuc/Attachments/464
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ giáo dục và ĐÀo tạo số 41/2000/QĐ-bgdđT ngày 07/09/2000 Về việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông
congdan/Lists/HoiDapTrucTuyen/Attachments/267
  Vừa rồi tôi xem trên trang chủ chinhphu vn, thấy có Quyết định 1049/QĐ-ttg của Thủ tướng ký ngày 26/06/2014 có danh sách những xã khó khăn, có cả xã Diên Bình thuộc huyện Đăk Tô
vi-VN/congdan/Documents/TTHC cap huyen
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
congdan/Lists/HoiDapTrucTuyen/Attachments/298
  Theo Quyết định số 447/QĐ-ubdt ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, gồm các thôn: Kon Teo, Đăk Lấp, Đăk Kơ Ne, Đăk Xế (thuộc xã Đăk Pxi trước đây) và thôn Kon Đao Yốp
vi-VN/congdan/Lists/ThuTuc/Attachments/766
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003
vi-VN/congdan/Lists/ThuTuc/Attachments/753
  BỘ VĂn hoá thông tin số: 69/2006/tt-bvhtt
vi-VN/congdan/Lists/ThuTuc/Attachments/389
  Nghị định số 75/2000/NĐ-cp về công chứng, chứng thực Nghị định Số : 75/2000/NĐ-cp ngày 08/12/2000
congdan/Lists/HoiDapTrucTuyen/Attachments/295
  Câu hỏi: Cho em hỏi năm nay ở Kon Tum có tuyển giáo viên tiểu học không, nếu tuyển thì khi nào sẽ tuyển và người ngoại tỉnh có được nộp hồ sơ không? Trả lời
vi-VN/congdan/Lists/ThuTuc/Attachments/395
  Liên tịch Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
directory vi-VN congdan  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương