vanphong/data/news/2009/8/9554
  ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2009/7/9297
  LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
vanphong/data/news/2009/2/7987
  LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
vanphong/data/news/2009/11/10180
  HƯỚng dẫn tổ chức hoạt động chủ điểm tháng 11 – “Tri ân thầy cô” Chào mừng kỷ niệm 27 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
vanphong/data/news/2009/10/10155
  Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
vanphong/data/news/2009/8/9650
  THÔng báo v/v Phân công cán bộ Thành Đoàn tham gia công tác tổ chức
vanphong/data/news/2009/10/9958
  THÔng báo v/v tổ chức hành trình
vanphong/data/news/2009/10/10015
  THÔng báo v/v Tổ chức buổi nói chuyện giữa ông Len Aldis và sinh viên Thành phố
vanphong/data/news/2009/10/10020
  THÔng báo số 2 Về việc tham gia Hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”
vanphong/data/news/2009/10/10070
  THÔng báo số 3 Ngày hội học sinh trung học phổ thông lần 2 năm 2009
vanphong/data/news/2009/10/10096
  Bch tp. HỒ chí minh
vanphong/data/news/2009/10/10118
  THÔng báo v/v tăng cường các hoạt động giúp đỡ trẻ em lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố
vanphong/data/news/2009/10/10119
  ĐOÀn tncs hồ chí minh
vanphong/data/news/2009/10/10125
  THÔng báo v/v huy động lực lượng tham dự
vanphong/data/news/2009/11/10254
  THÔng báo v/v duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2010
vanphong/data/news/2009/8/9555
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ ban thưỜng vụ thành đOÀN thành phố HỒ chí minh
vanphong/data/news/2009/3/8205
  HƯỚng dẫN Đồng diễn “Thanh niên làm theo lời Bác”
vanphong/data/news/2009/6/9073
  THÔng báo v/v Kết quả tuyển chọn và thông tin Chương trình tập huấn
data/news/2009/2/2692
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 13
directory vanphong data  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương