uploads/magazine/02_2013
  Phát hiện loài xén tóc Xystrocera festiva Thomson, 1860
  Ảnh hướng của yếu tố thức ăn tới sự thành thục sinh dục và khả năng sinh sản của laoif châu chấu mía Hieroglyphus tonkinensis (Orthoptera: Acrididae) Influences of Food Sources on Maturity and Reproduction of Grass Hopper
directory uploads magazine  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương