upload/file/chuyen_de/pt-timbamsinh
  ĐÁnh giá KẾt quả phẫu thuật sửa chữa toàn phần bệnh tứ chứng fallot ở trẻ DƯỚI 18 tháng tuổI
  Vai troø cuûA ÑOÄng maïch quay trong ñOÄng maïch hoùa toaøn boä caàu noái chuû- vaøNH
upload/file/chuyen_de/tim-mach-noi-khoa-can-thiep
  HIỆu quả CỦa sildenafil citrate (viagra) trong đIỀu trị TĂng áp phổI Ở trẻ BỊ tim bẩm sinh shunt tráI – phải tại bệnh viện nhi đỒng 2
upload/file/chuyen_de/pt-longnguc-noisoi
  Ths bs phan Quốc Hùng Bs Nguyễn Đình Long Hải Khoa Phẫu thuật Lồng ngực bv chợ Rẫy, tphcm tóm tắT
upload/file/chuyen_de/tim-mach-noi-khoa-can-thiep
  Thiếu máu não do nguyên nhân tim mạch mở ÐẦU
directory upload file  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương