upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2012
  Thi thử ĐẠi họC ĐỀ thi 11 MÔN: tiếng anh
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ thi tuyển sinh đẠi họC 2012 Môn Thi: anh văN – Khối D
  PHẦn chung cho tất cả CÁc thí sinh (7 điểm) Câu I (2 điểm)
  PHẦn chung cho tất cả CÁc thí sinh ( 07 điểm ) Câu I
  ĐỀ thi thử ĐẠi học năM 2012
  Hcm kỳ thi thử ĐẠi học lần III năm họC 2011 -2012
  TRƯỜng thpt a nghĩa hưNG
  I. Phần chung cho tất cả thí sinh (7 điểm) Câu I
  Đề 005 (Đề thi có 04 trang) ĐỀ thi thử VÀO ĐẠi họC, cao đẲNG
  ĐỀ thử MÔn sinh học năM 2012(Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1
  ĐỀ thi thử tuyển sinh đẠi họC, cao đẲng năM 2012 Môn thi : hoá
directory upload dethi dapan  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương