sites/default/files/files
  Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014
  Ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
sites/default/files/Files/2015/01/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhật lễ hiển linh : Ánh sáng dẫN ĐẾn sự SỐng lời Chúa
sites/default/files/Files/2014/03/w6
  CHÚa nhậT 6 thưỜng niên a 2014 Dân Do Thái” có Một bộ Luật
sites/default/files/Files/2014/06/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhật chúa thánh thần hiện xuống : LỬa thánh thầN, LỬa tình yêu lời Chúa
sites/default/files/Files/2014/08/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 17 thưỜng niên năm a : NƯỚc trờI, viên ngọc quý Lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/12/w0
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 2 MÙa vọng năm a : Lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/09/w0
  GIÁo xứ TÂn trang nhà thờ thánh giuse
sites/default/files/Files/2015/03/w6
  CHÚa nhậT 2 mc b kính thưa quý ông bà và anh chị em
sites/default/files/files/x4-x/2013-04
  Các Loài Chim
sites/default/files/Files/2014/10/w6
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 24 thưỜng niên năm a : 14/9 – LỄ suy tôn thánh giá TÌnh yêu chúa qua thánh giá
sites/default/files/Files/2013/07/w1
  BẢn tin hằng tuần số 28/2013 (Chúa Nhật 14/7/2013)
sites/default/files/files/x5-x/2011-04
  Cơ quan biên tập: Sở Thông tin và Truyền thông Nguồn: Địa chí Bắc Giang
sites/default/files/Files/2013/07/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhật chúa ba ngôi năm c
sites/default/files/Files/2015/02/w0
  I- suy niệm tin mừng cn tuầN 4 thưỜng niên năm b : DÕi theo “HIỆn tưỢng giêSU” Lời Chúa
sites/default/files/Files/2014/02/w3
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 3 thưỜng niên năm a : kiếm tìM – rao giảng – chữa lành lời Chúa
sites/default/files/Files/2015/01/w1
  I- suy niệm tm cn lễ chúa giêsu chịu phép rửA : cho ý cha thể hiện lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/11/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 34 thưỜng niên năm c : LỄ chúa giêsu kitô vua vũ trụ Lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/11/w3
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 31 thưỜng niên năm c : CỨu những gì ĐÃ HƯ MẤT
sites/default/files/Files/2014/03/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 2 MÙa chay năm a : hiến mình đỂ biến hình lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/12/w0
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 4 MÙa vọng năm a : Lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/07/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 5 phục sinh năm c
sites/default/files/Files/2014/05/w5
  Con đường Giêsu, Con đường tình yêu Theo Báo Thanh Niên số 69, ra ngày thứ ba 30 1996
sites/default/files/Files/2014/01/w0
  I- suy niệm tin mừng lễ chúa giêsu chịu phép rửA : Lời Chúa
sites/default/files/Files/2014/02/w3
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 3 thưỜng niên năm a : kiếm tìM – rao giảng – chữa lành lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/07/w5
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 17 thưỜng niên năm c
sites/default/files/Files/2013/07/w1
  I- suy niệm tin mừng chúa nhậT 6 phục sinh năm c
sites/default/files/Files/2015/05/w6
  I- suy niệm tin mừng chúa nhật chúa thăng thiên năm b : SỨ MẠng mới lời Chúa
sites/default/files/Files/2013/07/w1
  BẢn tin hằng tuần số 22/2013 (Chúa Nhật 02/6/2013)
directory sites default  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương