lasan/document/DeTaiTinhTam_ThuongHuan
  NIỀm tin vàO ÐỨc kitô trưỚc sự thách ðỐ
lasan/document/DOC BAO
  Những "anh hùng thế giới" ttct tổng thống Mỹ Kennedy trong một bài diễn văn đã từng nói: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc”
lasan/document
  Chia sẻ VỀ thánh gioan la san
  … Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta
directory lasan document  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương