hoanpt/DBMS
  ĐỀ chẵN ĐỀ thi môn hệ quản trị CƠ SỞ DỮ liệU – K61 Thời gian: 90 phút Lưu ý
  BÀi thực hành số 3 Tạo các khung nhìn
  BÀi tập thực hành số 2
hoanpt/AI
  A/ (2d) Biểu diễn các câu trong Prolog
directory hoanpt  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương