doc/phungvu/CN04MVC
  Thật muốn có một xe đạp hơn mọi thứ khác
download/khotulieu/phungvu
  TỰ ÐIỂn phụng vụ
doc/phungvu/CN28TNB
  28th Sunday in Ordinary Time
download/phungvu/chauThanhThe
  GIỜ chầu thánh thể : 24 giờ cho chúA
doc/phungvu/CN04MCC
  Lc 15,1 11-32 14-03-2010 lòng thưƠng xót của thiên chúa lm. Px vũ Phan Long, ofm 02
doc/phungvu/CN31TNB
  LỄ chư thánh b mt. 5, 1 – 12a 1-11-2009
  1. Các thánh 2 Người khổng lồ thiêng liêng 4 Hạnh phúc thay 6
  CHÚa nhậT 31 thưỜng niên b lời Chúa: Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34 MỤc lụC
doc/phungvu/CN20TNB
  Tin mừng chúa nhật XX tn (Nam B)
doc/phungvu/CNLeLa2010
  Chia sẻ VÀ SỐng lời chúA
doc/phungvu/CN17TNB
  Chia sẻ VÀ SỐng lời chúA
download/khotulieu/phungvu
  Lời Than Trách (= Impropères) Trong tiếng La tinh, improperium có nghĩa là lời than trách. Bài thán ca là lời than trách thống thiết của Ðức Kitô đối với dân đã phụ bạc Người. Trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh
doc/phungvu/CN29TNB
  Tranh dành đỊa vị
doc/phungvu/CN27TNB
  TÂm sự VỚi chúa mỗi ngày trong tuần lm. Jos Tạ Duy Tuyền Thứ hai sau Chúa nhật 27 thường niên Lc 10,25-37
download/khotulieu/phungvu
  Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó ĐỨc chúa giêsu ngắm mưỜi lăm sự thưƠng khó
doc/phungvu/CTTHienXuong2010
  Chúa nhậT chúa thánh thần hiện xuống ga 20: 19-23 23-05-2010
doc/phungvu/CN30TNB
  Lm Jude Siciliano, op
download/khotulieu/phungvu
  GiỜ thánh TỐi thứ NĂm tuần tháNH
doc/phungvu/CN03TNC
  Sống cho người nghèo
download/khotulieu/phungvu
  Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta
doc/phungvu/CN01MVC
  Các tai họa vũ trụ và việc con ngưỜi lm. Px vũ Phan Long, ofm 02
doc/phungvu/CN03PS2010
  VÀi phút suy tư cho tháng tư 2010
doc/phungvu/CN02MVC
  Các bài suy niệm chúa nhậT 2 MÙa vọng c lời Chúa: Br 5,1-9; Pl 1,4-6, 8-11; Lc 3,1-6 MỤc lụC
doc/phungvu/CN1MCC
  Chia sẻ VÀ SỐng lời chúA
doc/phungvu/CN02PS2010
  2ndsunday of easter-c- april 11, 2010
directory doc phungvu  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương