Data/Products/67/78
  CÔng ty dịch vụ viễn thông sài gòN
data/product/document
  Máy điện cơ phản hồi, áp lực phản hồi, điện trị liệu và chẩn đoán điện Máy điện cơ phản hồi và điện trị liệu
  Enraf-Nonius International Endomed 182
  Sonopuls 190 Thiết bị siêu âm
data/products
  BẢng giá DẦu nhớt eni (agip) KÍnh gửI: quý khách hàNG
data/product/document
  Endolaser 422 Dòng máy trị liệu bằng Laser Hiệu quả điều trị với tốc độ của ánh sáng
  Máy EndoPress 442 là sản phẩm cho sự lưu thông hệ thống bạch huyết
  Vacotron 460 Thiết bị chân không hai kênh
  Endomed 482 Máy 2 kênh dùng cho điện trị liệu và chuẩn đoán
  Enraf-Nonius International Sonopuls 490
  Sonopuls 492 (Máy điều trị kết hợp siêu âm và điều trị kết hợp)
  Radarmed 950+ Dòng máy trị liệu VI sóng
  Radarmed 650+ Dòng máy trị liệu VI sóng
  Curapuls 670 Dòng máy vật lý trị liệu dùng sóng ngắn
  Endomed 684V ( Máy điện trị liệu 4 kênh) *Sự thoải mái và dễ dàng cho việc sử dụng
  Status là viết tắt của Stationary Ultra Sound
  Sonopuls 692 Thiết bị hoàn thiện cho điều trị siêu âm, điện trị liệu và điều trị kết hợp
  Barraquer iris scissors
  Curapuls 970 Máy điều trị sóng ngắn Xung và Liên tục Đầu ra Liên tục và Xung
directory data product  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương