danh-sach-doanh-nghiep-phong-kiem-nghiem/doanh-nghiep/danh-sach-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-xuat-nhap-khau-thuy-san-cua-viet-nam/thuy-san
  Approved list of thailand fbos for export to vietnam
  Approved list of Japanese fishery fbos for export to Vietnam Updated: 05/06/2014
danh-sach-doanh-nghiep-phong-kiem-nghiem/doanh-nghiep/doanh-nghiep-che-bien-thuy-san-viet-nam
  Danh sách 33 CƠ SỞ nuôi và 04 CƠ SỞ ĐÓng gói tôm sú SỐng đƯỢc phép xuất khẩu vào trung quốC
danh-sach-doanh-nghiep-phong-kiem-nghiem/doanh-nghiep/danh-sach-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-xuat-nhap-khau-thuy-san-cua-viet-nam/111ong-vat-tren-can
  Approved List of Belgian Meat fbos for Export to Vietnam Updated: 03/4/2015
  Approved List of Spanish Meat fbos for Export to Vietnam Updated: 28/8/2015
danh-sach-doanh-nghiep-phong-kiem-nghiem/doanh-nghiep/danh-sach-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-xuat-nhap-khau-thuy-san-cua-viet-nam/thuy-san
  Approved list of United State fbos Fish and seafood for export to Vietnam
directory danh-sach-doanh-nghiep-phong-kiem-nghiem doanh-nghiep  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương