Uploads/documents/Van phong
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2016/T2
  KẾ hoạch kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động
congdoan/doc/thongbao
  CÔng đOÀn trưỜng cđsp tw-nt cộng hòa xã HÔi chủ nghĩa việt nam
  CÔng đOÀn trưỜng cđsp tw-nt cộng hòa xã HÔi chủ nghĩa việt nam
uploads/congdoangiaoductinh/news/2016_03
  CÔng đOÀn giáo dục số: 376/CĐn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cđ trưỜng đh nông lâm tphcm độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Resources/Docs/SubDomain/congdoan/Thanh tra nhan dan
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
data/file
  THÔng báo VV Đăng kí hình thức tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-2013 Kính gửi: Ban Nữ công Công đoàn bộ phận
uploads/news/2013_07
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
uploads/laws
  Hướng dẫn khóa sổ kế toán, kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới của Công đoàn cơ sở
data/UserFiles/File/tracuuvanban/nam 2011
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng vn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
congdoan/CongDoanTruong
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cđ cs trưỜng đẠi học mở tp. Hcm
QTIUpload/LichCongTac/2012910
  LỊch công tác tuầN 37 (Từ ngày 10 đến 14/9/2012)
QTIUpload/LichCongTac/2012917
  LỊch công tác tuầN 38 (Từ ngày 17 đến 21/9/2012)
congdoan/doc/vanban
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 127/2008/NĐ-cp ngàY 12 tháng 12 NĂM 2008 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀU
Uploads/Document/20150408
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh quảng ninh

  LIÊN ĐOÀn lao đỘngtỉnh thanh hóa số: 04 /hd-lđLĐ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/news/2012_05
  QĐ­-tlđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
congdoan/doc/thongbao
  Ông đOÀn giáo dục việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
filesmgmt/documents
  Kế hoạch 130-kh/qu ngày 14/3/2014 của Quận ủy về tổ chức

  Ban tổ chức số 450-QĐ/tctw đẢng cộng sản việt nam
CMSTemplates/CongDoan/Images/7b
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
files/media/congdoan
  THÔng tri số 02/2004/ttr-tlđ ngàY 22-3-2004 CỦa tổng liêN ĐOÀn lao đỘng việt nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
upload/congdoan
  CÔng đOÀn giáo dục việt nam
filesmgmt/financial
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng quận phú nhuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
CMSTemplates/CongDoan/Images/a4
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
congdoan/doc/vanban
  Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998
Resources/Docs/SubDomain/congdoan/VanBan
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng thành phố HỒ chí minh
Upload/congdoanbackan/Văn bản LĐLĐ tỉnh/2016/Thang 4
  Ủy ban kiểm tra cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
CMSTemplates/CongDoan/Images/6f
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
uploads/congdoangiaoductinh/news/2015_11
  CÔng đOÀn giáo dục số: 337/CĐn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/userfile/user4/files
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng huyện bắc bình độc lập -tự do Hạnh phúc
filesmgmt/documents
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng q. Phú nhuận số: /kh-lđLĐ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Uploads/userfile/user4/files
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam liêN ĐOÀn lao đỘng huyện bắc bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
filesmgmt/documents
  THÔng tư ban hành danh mục công việc không đƯỢc sử DỤng lao đỘng nữ
congdoan/attachments/article/816
  ĐIỀu lệ CÔng đOÀn việt nam
UserFile/Files/VanBanCD
  TẬP ĐOÀN ĐIỆn lực việt nam
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2015/T7
  HƯỚng dẫn về việc xét chọn tôn vinh danh hiệu “ Doanh nghiệp xuất sắc”
FileManager/Files/My Documents/VBPL
  Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006
congdoan/doc/vanban
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NỘi vụ BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh
Content/vanban
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam công đOÀn ngành giáo dụC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFile/Files/VanBanCD
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do- hạnh phúc
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2016/T4
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh thái nguyêN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
uploads/news/2012_09
  TỔng liêN ĐOÀN
data/UserFiles/File/tracuuvanban/nam 2011
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng vn liêN ĐOÀn lao đỘNG
Upload/congdoanthainguyen/FileVanBan/2016/T1
  LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh thái nguyêN
Portals/0/Thong tin - Bao cao/2016
  HOẠT ĐỘng công đOÀn huyệN, thị XÃ, thành phố, ngàNH
filesmgmt/documents
  LỊch tổ chức hoạT ĐỘng “THÁng công nhâN” LẦN 6 NĂM 2014 VÀ hoạT ĐỘng kỷ niệM 85 NĂm ngày thành lập công đOÀn việt nam
  Trung tâm tdtt số: /Đl tdtt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploads/news
  TÔN ĐỨc thắng chủ tịch nước (1969-1981)
userfile/images/CMSFiles/cmsadmin
  CÔng đOÀN ĐIỆn lực việt nam
uploads/news/2013_01
  Những phím tắt quan trọng nhất khi dùng máy tính Bạn nên dùng các tổ hợp phím tắt để tăng tốc độ làm việc mà không cần đến con trỏ chuột
directory congdoan  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương