cbaont.nsf/b27de2c30b98a5124725734800047ef4/83E924AB85FA8C404725738D00063ECE/$file
  NHÀ NÔng đua tàI
cbaont.nsf/b27de2c30b98a5124725734800047ef4/B96960F526B6C906472575DE00140D22/$file
  CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
cbaont.nsf/b27de2c30b98a5124725734800047ef4/3ED98B96CEFF3B52472576390030D384/$file
  Về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một số dịch vụ y tế đã được ban hành theo Quyết định số 212/2006/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 8 năm 2006
cbaont.nsf/b27de2c30b98a5124725734800047ef4/29CE7B22A53B61B447257519002F0156/$file
  Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 409/2005/QĐ-ubnd ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ
cbaont.nsf/b27de2c30b98a5124725734800047ef4/DC521870B1BC5AB64725738500302DB0/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
cbaont.nsf/b27de2c30b98a5124725734800047ef4/F11E9FCB95C59ACD4725738A00314535/$file
  Về việc huỷ bỏ chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng SaKai đèo Ngoạn Mục của Công ty Cổ phần đá Granite Mã Thạch
directory cbaont.nsf b27de2c30b98a5124725734800047ef4  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương