baoconggiao/PHUCSINH-c
  Các bài suy niệm LỄ phục sinh – Năm c lời Chúa: Lc 24,1-12; Cv 10,34a. 37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9 MỤc lụC
  Các bài suy niệm chúa nhậT 4 phục sinh năm C chúa nhậT chúa chiên làNH
directory baoconggiao PHUCSINH-c  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương