Lists/TinHoatDong/Attachments/20326
  Câu 1: Theo quy định của Thông tư 128/2013/tt-btc trách nhiệm của người khai hải quan, người nộp thuế với chứng từ tài liệu do mình lập thuộc hồ sơ nộp cho cơ quan hải quan?
TinTucSuKien/TinHoatDongSo/Documents
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
Lists/TinHoatDong/Attachments/21228
  BỘ TÀi chính s dự thảo ngày 10 2014
noidung/tintuc/Lists/TinHoatDongKhoaHoc/Attachments/1691
  Thuyết minh đỀ TÀi nghiên cứU Ứng dụNG
  Thuyết minh1 ĐỀ Án khoa học cấp quốc gia
qt/tintuc/Lists/TinHoatDong/Attachments/302
  BỘ TƯ pháp số: 349/btp-vp v/v gửi Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Home/Tinhoatdong
  PHỤ LỤc báo cáO­­­­
news/Lists/TinHoatDong/Attachments/782
  CUỘc họp bên lề trong khuôn khổ HỘi nghị BỘ trưỞng y tế CÁc nưỚc asean (ahmm) LẦn thứ 12 TẠi hà NỘI
Lists/TinHoatDong/Attachments/23441
  Phụ lục YÊu cầu kỹ thuậT
Lists/TinHoatDong/Attachments/555
  Danh mục thực vật rừNG, ĐỘng vật rừng nguy cấP, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 32
directory Lists TinHoatDong  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương