27.68.139.226=_37900-xây dựng kế hoạch học tập - Sao chép.docx
  Microsoft Word KẾ hoạch học tập kim hưƠNG
14.178.61.244=_14442-Trong suốt thời gian học tập.docx
  Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình
103.249.22.195=_35661-Phiếu học tập số 2.docx
  Phiếu học tập số 2
103.249.22.198=_20827-Phiếu học tập số 3.docx
  Tên hoạT ĐỘng (thời gian dự kiến) a. Mục tiêu
14.185.231.137=_18597-Phương pháp định hướng của sinh viên trong việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.docx
  Phương pháp định hướng của sinh viên trong việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
27.71.109.76=_1076615-Tài liệu học tập môn Quản Trị Thương Hiệu (2).pdf
  Qtth sv pptx
14.241.123.86=_436736-Tài Liệu Học Tập - Lớp Kết Nạp Đảng.doc
  * TÀi liệu bồi dưỠng lý luận chính trị
directory Hoc Tap  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương