DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU00965C15C201410C19C08AM
  CHƯƠng trình ngàY 1/6 Ổn định: 7 giờ 30 ngày 31/5/2014 (thứ bảy)
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU00965C17C20134C01C17PM
  CHƯƠng trình ngàY 1/6 Ổn định
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU007811C8C20119C54C11AM
  HƯỚng dẫn sử DỤng phần mềm quản lý thông tin gdth a. Thiết lập môi trường
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU00827C14C201411C46C32AM
  BẢng đĂng ký SỬa chửa bảng từ Năm học: 2014-2015
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU008610C8C20107C50C04AM
  CĐ giáo dục việt nam
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU00129C21C20142C11C27PM
  Độc lập Tự do Hạnh phúc BƯU ĐIỆn tỉnh cà mau
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU008312C28C20126C43C21PM
  Phụ lục số 02 phưƠng án tự chủ, TỰ chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU009312C1C20112C29C10PM
  Ubnd tỉnh tây ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
DOCUMENT/UPLOAD/1_TACNGHIEP/08_THONGBAO/COSNSU001312C7C201512C51C17PM
  Một số khuyến nghị và lưu ý khi nhập liệu: Đối với thao tác trên phần mềm
directory DOCUMENT UPLOAD  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương