3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/04
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 113/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/05
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/12
  Ubnd tỉnh quảng bình ban chỉ ĐẠO 1237
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/05
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/10
  Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  VĂn phòng số: 1026 /vpubnd -tcd v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/05
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
  GIÁ ĐẤt cụ thể ĐỂ ĐẤu giá quyền sử DỤng đẤt thuộc khu vực giếng cau, phưỜng ba đỒN, thị XÃ ba đỒN
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1469 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  PHỤ LỤc giá ĐẤt cụ thể ĐỂ ĐẤu giá quyền sử DỤng đẤt tại khu vực trưỜng tiểu học lộc ninh – CƠ SỞ 2, XÃ LỘc ninh, thành phố ĐỒng hớI
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh v/v giao kế hoạch tiết kiệm 10% chi thường xuyên 8 tháng còn lại năm 2015
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/12
  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1633/QĐ
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/08
  Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 1634/ct-ttg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/12
  Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-LĐtbxh ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động- thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng thế giới
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/07
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết điểm du lịch sinh thái suối Nước Moọc, tỷ lệ 1/500 chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/09
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòng độc lập- tự do- hạnh Phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/07
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1812/QĐ
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
  QuyếT ĐỊnh về việc thu hồi đất của Công ty tnhh dịch vụ và Thương mại Trung Dương tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể đối với 253 lô đất ở thuộc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1866/QĐ
  QuyếT ĐỊnh về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1889/QĐ
  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ubnd cấp huyện tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/08
  QuyếT ĐỊnh v/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/07
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
  Về việc cấp Bằng công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/10
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 212/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/12
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/08
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 2122/QĐ
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  GIÁ ĐẤt cụ thể ĐỐi vớI 40 LÔ ĐẤT Ở TẠi xã quảng phú, huyệN quảng trạch đỂ ĐẤu giá quyền sử DỤng đẤT
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/02
  QuyếT ĐỊnh về việc công nhận xã thuộc huyện Bố Trạch
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/05
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/03
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông trường
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/03
  QuyếT ĐỊnh v/v quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn
  Phụ lục chi tiết giá MỘt số DỊch vụ kháM, chữa bệnh trong các cơ SỞ kháM, chữa bệnh của nhà NƯỚc thuộc tỉnh quảng bình quản lý
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bìNH
directory 3cms upload  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương