3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_CauTrucDiaChat
  CHƯƠng 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂM ĐỊa lý TỰ nhiên và XÃ HỘi vị trí địa lý
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_TNKS
  Chương 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂM ĐỊa lý TỰ nhiên vị trí địa lý
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  Tác động của Di sản thế giới Phong Nha Kẻ Bàng
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_CauTrucDiaChat
  CHƯƠng 3 CẤu trúC ĐỊa chất thang địa tầng
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  CHƯƠng V: ĐỊa vực cư trú, DÂn cư, CÁc dân tộc và TÔn giáO
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  Trung tá. LÊ Việt bìNH
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương V: Kinh tế
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  Nnc trần văn chưỜNG
  ThS. trưƠng trung phưƠNG
  Nnc trần văn chưỜNG
  Danh tưỚng nhà thơ nnc. Trần văn chưỜNG
  GS. ts. Nguyễn quang ngọC
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/LS_QuangBinh
  Chương 10 quảng bình dưỚi triều nguyễN (Từ năm 1802 đến năm 1885)
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  ThS. nguyễn thị thùy nhung khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế Vài nét về thôn Văn La và dòng họ Hoàng
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương XXI: VĂn hoá VẬt chất và VĂn hoá tinh thần di sản tự nhiên và văn hoá
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  HỮu quâN ĐÔ thống lê SĨ (1816-1883)
  Nnc trần văn chưỜNG
  ĐẠi tưỚng võ nguyên giáp tổng tư LỆnh các lực lưỢng vũ trang nhân dân việt nam
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  MỘt số KẾt quả nghiên cứu bưỚC ĐẦu về thảm thực vật và HỆ thực vật tại vùng mở RỘng của vưỜn quốc gia phong nha kẻ BÀNG
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  ĐẠi tưỚng võ nguyên giáp ngưỜi anh cả CỦa quâN ĐỘi nhân dân việt nam
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương XIII: cuộc kháng chiến chống mỹ, CỨu nưỚC
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  ThS. HÀ Thị phưỚc thS. LÊ Thị như khuê
  Truyện song tinh
  TS. nguyễn khắc tháI
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/PNKB
  Chương IV giá trị Đa dạng sinh học I những hệ sinh thái chủ YẾu của khu phong nha kẻ BÀNG
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương XVI: VĂn hoá chăM
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/LS_QuangBinh
  Chương 3 quảng bình thời kỳ thuộc lãnh thổ VƯƠng quốc champa
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  Kinh nghiệm quản lý, BẢo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long trong sự phát triển kinh tế XÃ HỘi tỉnh quảng ninh ban quản lý Vịnh Hạ Long
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_ThoiKhaiThiet
  CHƯƠng sáu quảng bình dưỚi thời tây sơN
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_TNKS
  Chương 6 nhóm khoáng sản nhiên liệU
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuat2010
  A. thông tin chung về ĐỀ TÀi chủ nhiệm đề tài
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  Chương 2: ĐỊa chất và khoáng sảN
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  TS. hoàng chí hiếU
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  TỈnh quảng bình tác giả báo cáo: cn. Lê Trọng Trãi
  Đa dạng sinh họC ĐỘng vật không xưƠng sống hang đỘng khu vực phong nha kẻ BÀNG, việt nam ts. Phạm Đình Sắc
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu2
  1 Hiện trạng động vật I động vật biển và sông nước mặn, lợ
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuatDT2015
  Nghiên cứU, ĐIỀu tra, XÁC ĐỊnh các loại sâU, BỆnh hại chủ YẾu trên cây cao su tại quảng bình và ĐỀ xuất biện pháp phòng trừ TỔng hợP
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/QB_CauTrucDiaChat
  CHƯƠng 4 ĐẶC ĐIỂM ĐỊa hìNH, ĐỊa mạO với hoạt động tân kiến tạo
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  Nghiên cứu khoa học tại vưỜn quốc gia phong nha kẻ bàng sau 10 NĂm công nhận là di sản thế giới và ĐỊnh hưỚng thS. Đinh Huy Trí
  ĐẶC ĐIỂm và khả NĂng khai thác loại hình du lịch sinh thái này tại di sản thiên nhiên thế giớI
  GIÁ trị NỔi bậT ĐỊa chấT, ĐỊa mạo của khu vực di sản thiên nhiên thế giới phong nha kẻ BÀNG
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuatDT2015
  Đồng chủ nhiệm: ts. Lê Ngọc Thanh Tổ chức chủ trì đề tài
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/sotaynongnghiep
  26. KỸ thuật trồng đẬu tưƠng 26 giống đẬu tưƠNG
  Hoa cúC (CN01, cn20) 32 Kỹ thuật chọn cành giâm
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuat2010
  TẠi quảng bình a. Thông tin chung về ĐỀ TÀI
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu7
  NHỮng phát hiện mới về Đa dạng sinh họC Ở VƯỜn quốc gia phong nha – KẺ BÀNG
  SỰ Đa dạng một số nhóm côn trùng cánh màng (hymenoptera) VÀ CÁnh nửA (heteroptera) Ở VƯỜn quốc gia phong nha – KẺ BÀNG, TỈnh quảng bìNH
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuatDT2015
  TẠi tỉnh quảng bình a. Thông tin chung về DỰ Án tên chủ nhiệm dự án
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/DN_QuangBinh
  Nnc nguyễn quang trung tiếN
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/sotaynongnghiep
  44. KỸ thuật thâm canh lúa lai 44 CÁc giống lúa lai
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  GIÁ trị NỔi bật của khu hệ thú VƯỜn quốc gia phong nha kẻ BÀng hưỚng đẾn tiêu chí X về Đa dạng sinh học của khu di sản thiên nhiên thế giớI (unesco) pgs. Ts. Nguyễn Xuân Đặng, cn. Nguyễn Xuân Nghĩa
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/tongthuat2015
  A. thông tin chung về MÔ HÌnh tên chủ nhiệm mô hình
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/PNKB
  Chương II đẶC ĐIỂM ĐỊa chấT, ĐỊa mạO ĐẶC ĐIỂM ĐỊa chấT
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu8
  MỘt số nghiên cứu khoa học và Ứng dụng tiến bộ khoa học và CÔng nghệ HỔ trợ cho việc phát triển kinh tế XÃ HỘi vùng đỆm khu vực phong nha kẻ BÀng ts. Võ Khắc Sơn
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/410_Nam/tailieu7
  Du lịch mạo hiểM – HƯỚng phát triển mới cho khu di sản thiên nhiên thế giới phong nha – KẺ BÀNG
3cms/upload/khcn/File/SachKhoaHoc/LS_QuangBinh
  Ô châu cận lục
directory 3cms upload  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương