Der Weg Der Weissen Wolken Tác giả: Anagarika Govinda Biên dịch: Nguyễn Tường Báchtải về 1.9 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.9 Mb.
#39149
  1   2   3   4
CON ĐƯỜNG MÂY TRẮNGDer Weg Der Weissen Wolken

Tác giả: Anagarika Govinda

Biên dịch: Nguyễn Tường Bách

Nhà Xuất Bản Trẻ TP. HCM 2001

---o0o---Nguồn

http://thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 08-08-2009

Người thực hiện :

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

LỜI NGƯỜI DỊCH

TÁC GIẢ LAMA ANAGARIKA GOVINDA

PHẦN THỨ NHẤT - NHỮNG LINH ẢNH

LINH ẢNH TẠI ĐỀN TSAPARANG

LINH ẢNH CỦA ĐẠO SƯ

TU VIỆN YI-GAH TSCHOLING

KATSCHELA, NGƯỜI BẠN VONG NIÊN VÀ NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO

TU HỌC VÀ CÁC NGHI LỄ 

VỊ ĐẠO SƯ XUẤT HIỆN 

NHẠC LỄ TÂY TẠNG

GẶP GỠ ĐẠO SƯ

ĐIỂM ĐẠO


TRÊN ĐƯỜNG MÂY TRẮNG

TU VIỆN ĐÁ

TỈNH GIẤC NHÌN TƯƠNG LAI

PHẦN THỨ HAI - CUỘC ĐỜI HÀNH HƯƠNG TRÊN CAO NGUYÊN

NGÔN NGỮ SỐNG ĐỘNG CỦA MÀU SẮC

NHỮNG GIẤC MƠ VÀ KÝ ỨC BÊN HỒ XANH

SƯỜN NÚI TRƠN VÀ BÍ MẬT CỦA NHỮNG CHIẾC MÓNG NGỰA

PHI HÀNH XUẤT THẦN VA PHÉP LUNG-GOM

NYANG-TO KYI-PHUG TU VIỆN CỦA NGƯỜI NHẬP THẤT

TU LUYỆN THÂN THỂ

KHẢ NĂNG CHỮA BỆNH

VỊ ẨN TU TẠI LATSCHEN

SỰ GIẢI CỨU HUYỀN DIỆU

PHẦN THỨ BA - TỬ VONG VÀ TÁI SINH  

ĐẠO SƯ TỪ TRẦN

HÓA THÂN(33)

SỰ TÁI SINH

U KHANTI: NHÀ TIÊN TRI TRÊN NÚI MANDALAY

MAUNG TUN KIAING

PHẦN THỨ TƯ -MIỀN NAM & TRUNG TÂY TẠNG

GIAI ĐOẠN MỚI: ADSCHO RIMPOTSCHÉ

CÂU CHUYỆN TẠI DUNGKAR GOMPA

HAI VỊ THÀNH TỰU GIẢ Ở TSE-TSCHOLING

CUỘC GẶP GỠ THOÁNG QUA VỚI TOMO GÉCHÉ RIMPOTSCHÉ

CÁC CUỘC BIỂU DIỄN HUYỀN BÍ

BUỔI VẤN LINH CHÍNH THỐNG TẠI NETSCHUNG

BUỔI VẤN LINH TẠI GOMPA

CUỘC ĐỜI CỦA MỘT TU SĨ VẤN LINH 

HUYỄN THUẬT CỦA NGƯỜI TÂY TẠNG 

PHẦN THỨ NĂM - TRỞ LẠI MIỀN TÂY TÂY TẠNG  

NGỌN NÚI THIÊNG

XỨ SỞ CỦA THÁNH THẦN

THÁCH THỨC LẦN CUỐI

MỘT TU VIỆN ĐẠO BON

THUNG LŨNG DAWA-DSONG

ĐẾN TSAPARANG

NHỮNG NGÀY KHÓ KHĂN

VỊ LẠT MA TẠI PHIYANG

ĐẤU TRANH VỚI THỜI GIAN VÀ CHƯỚNG NGẠI

KHÁM PHÁ ĐƯỜNG ĐÁ BÍ MẬT VÀ ĐỀN MAN-ĐA-LA

SÁU NGÀY TRÊN SÔNG ĐÓNG BĂNG

THUNG LŨNG HẠNH PHÚC

QUÁN ĐỈNH LẦN CUỐI

NGƯỜI THỢ RÈN LÀM ĐỒNG CỐT

GIÃ TỪ TÂY TẠNG

LỜI CUỐI


THẦY, TRÒ VÀ LỐI VỀ ÁNH SÁNG

LỜI CUỐI CỦA NGƯỜI DỊCH

KHÁI QUÁT VỀ TÂY TẠNG 


---o0o---
tải về 1.9 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương